fbpx

Project No. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000026390

Projekto trukmė: 2022 – 2024.

2022 – 2024 m. Kazimiero Simonavičiaus universiteto kartu su partneriais APEC Egitim Danismanlik Ltd. (Turkija), Vienna Association of Education Volunteers (Austrija), Pistes Solidaire (Prancūzija), MAG S.R.L. (Italija), Visoka Poslovna Skola PAR (Kroatija) ir HIP – Hub for Innovation Policy S.R.L. (Rumunija) įgyvendinamu projektu ,,Elektroninės komercijos mokymai moterims verslininkėms” (angl. ‘E-Commerce Training for Women Entrepreneurs’) yra siekiama išanalizuoti bei pasiūlyti mokymus moterims, kurios pradeda verslą arba nori įkurti savo verslą, teikiant bendrąsias ir specifines žinias apie elektroninę prekybą komercijos srityje. Projekto tikslinė grupė yra moterys verslininkės ir moterys, ketinančios pradėti savo nuosavą verslą.

Projekto tikslai:

– Palengvinti moterims prieigą prie informacijos naudojant elektroninės prekybos įrankius;

– Gerinti moterų verslininkių skaitmeninius įgūdžius, susijusius su elektronine komercija įdiegiant elektroninės komercijos mokymo(si) platformą;

– Sukurti mokymų programą, skirtą moterims verslininkėms ir pasiūlyti mokymo sprendimus pagal jų poreikius;

– Prisidėti prie moterų užimtumo ir suteikti joms geresnes galimybes atskleisti savo potencialą;

– Moterų verslininkių elektroninės prekybos įgūdžių sertifikavimas.

Projekto partneriai:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Lietuva;

APEC Egitim Danismanlik Ltd., Turkey;

Vienna Association of Education Volunteers, Austria;

Pistes Solidaire, France;

MAG S.R.L., Italy;

Visoka Poslovna Skola PAR, Croatia;

HIP – Hub for Innovation Policy S.R.L., Romania

Elektroninės prekybos pasaulis moterims verslininkėms atvėrė precedento neturinčias galimybes klestėti ir savo verslus kurti skaitmeninėje rinkoje. Taikydamos įvairius metodus, novatorišką požiūrį į mokymą ir mokymąsi bei esminių įgūdžių rinkinį, moterys verslininkės gali panaudoti e. komercijos įrankius ir galimybes kurdamos ir vystydamos sėkmingą verslą. Projekte ”ECommerce Training for Women Entrepreneurs” nagrinėjami pagrindiniai metodai ir reikalingi įgūdžiai, siekiant stiprinti moterų verslininkių gebėjimus ir didinti jų bei visuomenės potencialą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projekto metu kiekybinėmis ir kokybinėmis prieigomis identifikuoti pagrindiniai moterų verslumo sėkmę lemiantys aspektai: nišiškumas, rinkos tyrimų atlikimas, internetinės platformos, parduotuvės, kt. erdvės pasirinkimas, skaitmeninis marketingas, klientų įtraukimas, paramos ir pagalbos teikimas, reikalingų specifinių ir bendrinių žinių turėjimas.

Atliktame kiekybinio tipo tyrime analizuotas asmens, dalyvaujančio apklausoje, profilis, verslo aplinka, kompetencijų ir įgūdžių rinkinys, finansavimo ir verslo augimo galimybės bei ateities planai, taip pat siekta identifikuoti pagrindinius elementus keturiose pagrindinėse koncepcijos srityse – konceptualios ir ryšių/ santykių kompetencijos, verslo ir vadybos kompetencijos, verslumo kompetencijos, žmogiškųjų išteklių kompetencijos. Penkiose projekte dalyvaujančiose šalyse atliktame moterų verslininkių tyrime – apklausoje – identifikuota, jog pagrindiniai būtini įgūdžiai, kurių taip pat ir labiausiai yra stokojama skirtingose verslo vystymo stadijose yra skaitmeninės rinkodaros įgūdžiai, finansų ir apskaitos valdymas, problemų sprendimų gebėjimai, technologijų ir inovacijų pritaikomumo gebėjimai, į klientą orientuotas požiūris bei bendrosios žinios apie verslo kūrimą ir steigimą. Taip pat identifikuota, jog neformalusis bei trumpo ciklo mokymasis yra patrauklesnis moterims verslininkėms, jau vystančioms savo verslą, remiantis šiomis formomis: įvairūs internetiniai mokymai, orientuoti į elektroninė komerciją, ypač susieti su praktiniais elementais, taip pat mentorystės programos, dalyvavimas e. komercijos bendruomenių veiklose – forumuose, idėjų keitimosi renginiuose itin aktualūs moterims verslininkėms, taip pat ir praktinės dirbtuvės bei savarankiško mokymosi veiklos  ir formos (tinklaraščiai, e. knygos) priimtinos moterims verslininkėms įgūdžių augimui.

Remiantis penkiose projekto partnerių šalyse atliktais kiekybiniais ir kokybiniais tyrimais su moterimis verslininkėmis, projekte kuriamas mokymų ir paramos ugdymui moterims verslininkėms mokomasis turinys bei vystoma elektroninė mokymo ir įgūdžių lavinimo platforma, sudarysianti sąlygas priimtiniausiomis formomis neformaliu būti įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių verslo kūrimo ir valdymo gebėjimų, megzti tarpusavio ryšius tarp moterų verslininkių, dalintis idėjomis ir patirtimi.

Itin plačios elektroninės komercijos galimybės suteikia didžiulį potencialą moterims verslininkėms kurti sėkmingą verslą, siekti finansinės nepriklausomybės, savęs bei savo idėjų realizacijos. Taikydamos tinkamus metodus, ieškodamos inovatyvių mokymo ir mokymosi galimybių bei tobulindamos esminius verslumui reikalingus įgūdžius, moterys gali klestėti dinamiškame elektroninės komercijos pasaulyje ir toliau sėkmingai kurti internetinės prekybos ateitį.

Daugiau informacijos apie projektą: Home | Ecommerce (ecommerce4women.com)

Projekto Naujienlaiškiai

Leidiniai

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.

Projekto koordinatorė:

Reda Juodkūnienė

e.p. reda.juodkuniene@ksu.lt