fbpx

Verslo vadybos magistras

Nuolatinės-nuotolinės studijos – 1,5 m., Vilnius; studijos vykdomos lietuvių/anglų kalba

Nuolatinės studijos – 1,5 m., Vilnius; studijos vykdomos anglų kalba

Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia

Apie programą

Šia magistrantūros programa siekiama parengti tokį įmonės vadovą, kuris drąsiai imtųsi lyderio ir organizacijos tobulintojo vaidmens. Toks vadovas pažindamas savo stiprybes ir tobulintinas sritis, gebės įvertinti kultūriškai sąlygotą vadovavimo praktiką, o tikslų įgyvendinimui sugebės integruoti profesines žinias, gebėjimus bei vertybes. Be to, toks vadovas skatins tarpusavio santykių ir asmens sąveikos su aplinka problemų sprendimą, inicijuos socialinius pokyčius bei naujoves, būtinas asmens, organizacijos ir visuomenės gerovės užtikrinimui. Dalis studijuojamų dalykų bus skirti bendram savęs ir savo pavaldinių pažinimui, tačiau lygiai taip pat dalis dalykų bus skirti specifinių vadovo funkcijų įvaldymui.

Programos išskirtinumai

Galimybė studijas derinti su darbu

Mažos studentų grupės, individualus dėmesys studentui

Dėstytojai savo sričių ekspertai, praktikai

Po studijų gebėsite:

 • išnaudoti inovacinį potencialą;
 • didinti organizacijos efektyvumą ir konkurencingumą;
 • priimti originalius, inovatyviu požiūriu grįstus sprendimus;
 • analizuoti ir suprasti organizacijos vadybinį potencialą;
 • kritiškai vertinti versle iškylančius sunkumus, ieškoti problemų bei iškeltų tikslų sprendimo būdų;
 • įgyvendinant plėtrą, taikyti pažangius organizacijos valdymo ir darbo modernizavimo metodus.

Karjeros perspektyvos

Studijų dalykai

 • Inovacijų vadyba
 • Kūrybos visuomenė ir ekonomika
 • Inovacijų vadybos tyrimo metodai
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Projektų valdymas
 • Pokyčių vadyba
 • Organizacijų valdymas ir teorijos
 • Lyderystė ir žmogiškųjų išteklių valdymas
 • Strateginis sprendimų priėmimas ir rizikų valdymas
 • Integruota marketingo komunikacija
 • Korporatyvinė antreprenerystė
 • ir kt.

Reikalavimai

Į Organizacinių inovacijų ir vadybos magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines:

1) Socialinių mokslų srities,

2) Ekonomikos krypties,

3) Humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijų programas.

Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Organizacinių inovacijų ir vadybos magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos.

Kalba KSU bendruomenė

Doc. dr. Austė Kiškienė
Dėstytoja

Organizacinių inovacijų ir vadybos magistro studijų programa skirta dirbantiems vadybinį darbą, o ypač tiems, kurie domisi organizacijų valdymu ir nori tobulinti tiek savo kompetencijas, tiek ir organizacijų, kuriose dirba, vadybinius procesus. Šioje programoje siekiama, kad studijuojantys įgytų naudingas žinias ir įgūdžius, padedančius ieškoti kūrybiškų ir inovatyvių sprendimų kasdieniniame vadybiniame darbe. Visi programos dalykai yra šiuolaikiški, grįsti komandiniu darbu ir probleminiu mokymusi. Tikimės, kad mūsų studentai ne tik įgis naujų kompetencijų, bet ir naujos energijos ir motyvacijos įgyvendinti savo profesines ambicijas.

 

Interviu apie studijas su prof. dr. Adomu Vincu Rakšniu čia.

Programos dėstytojai

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

null

Doc. Dr. Rūta Klimašauskienė

null

Dr. Artūras Jurgelevičius

null

Prof. dr. Adomas Vincas Rakšnys