fbpx

Kazimieras Simonavičius – nepelnytai pamirštas, vienas iškiliausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVII amžiaus mokslininkų, kurio idėjos, darbai, sprendimai yra susiję ne tik su inžinerijos ar karybos mokslu, bet ir su šiandien aktualiomis temomis kaip kūrybiškumas, verslumas, inovacijos, komunikacija, nestandartinių sprendimų kokybė.

Kazimiero Simonavičiaus veikalas, „Didysis artilerijos menas“ – išliko pagrindiniu artilerijos vadovėliu Europoje dar du šimtus metų po jo išleidimo. Knyga pateikė standartus raketų, ugnies kamuolių ir kitų pirotechnikos priemonių gamybai.

KSU yra nevalstybinis (privatus) universitetas (licencijos nr. 002426). Studijos privačiame universitete gali būti daug kokybiškesnės ir inovatyvesnės nei valstybiniuose universitetuose. Privatus universitetas, kuris nėra priklausomas nuo valstybės skiriamo finansavimo ir turi daugiau autonomijos, gali lanksčiau reaguoti į besikeičiančią situaciją, rinkos poreikius, naujausių technologijų atsiradimą, mokymosi būdų inovacijas ir panašius dalykus ir greičiau juos taikyti savo organizuojamų studijų procesuose.

Taip. KSU turi Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją (licencijos nr. 002426 ) vykdyti studijas, todėl jo diplomai tikrai yra pripažįstami Lietuvoje ir užsienyje.

Galima stoti per LAMA BPO sistemą, išankstinį ir tiesioginį KSU priėmimą. Stojant tiesiogiai vyksta motyvacinis pokalbis.

Paskaitos organizuojamas savaitgaliais (šeštadienį ir sekmadienį). Per mėnesį dažniausiai būna du-trys paskaitų savaitgaliai. Egzaminų sesijos taip pat vyksta tik savaitgaliais.

Paskaitos vyksta nuotoliniu būdu darbo dienų vakarais arba šeštadienį ir sekmadienį. Į Universitetą studentams per semestrą gyvai atvykti reikia 2 savaitėms, kurių metu vyksta egzaminų sesija, konsultacijos ir atsiskaitymai.

Studentas turėtų savarankiškai kreiptis į Valstybinį studijų fondą ir užpildyti prašymą-anketą Valstybės remiamai paskolai gauti. Tuomet Universitetas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, patvirtina, kad asmuo, pretenduojantis gauti paskolą, yra tos mokslo ir studijų institucijos studentas, patikrina studentų pateiktą informaciją apie studijas ir pateikia duomenis apie studentų numatomą studijų baigimo datą, studijų kainą ir studijų dalykų įvertinimų vidurkį.

KSU turi gausų socialinių partnerių tinklą, todėl mūsų studentai gali pasirinkti, kur atlikti profesinę praktiką.

KSU siūlo naujas inovatyvias studijų programas, kurios yra orientuotos būtent į ateities rinkos ir darbuotojų poreikius, didelę reikšmę studijų procesuose užima studentų kūrybingumo, antreprenerystės (verslumo) žinių ugdymas, aktyvus ryšys su socialiniais partneriais ir mokymasis iš jų – šie dalykai užtikrina, jog mūsų absolventai, pabaigę studijas, turės ne tik puikias specialybės žinias, bet ir reikiamus gebėjimus bei praktinę patirtį. Visa tai jiems leis lengvai susirasti darbą ar netgi patiems susikurti darbo vietas.

KSU atviras kiekvieną dieną. Turite klausimų apie priėmimą? Norite užsukti į Kazimiero Simonavičiaus universitetą jums patogiu metu? Registruokitės asmeninei konsultacijai arba vizitui į KSU el. paštu priemimas@ksu.lt

Studijuojančių amžius yra labai įvairus nuo 18 iki 65 metų. Nuolatinės (dieninės) formos studijose dažniau studijuoja kiek jaunesni studentai, ką tik baigę mokyklą. Nuolatinėse – sesijinėse ir nuolatinėse – nuotolinėse yra studijuojančių ir po mokyklos ir vyresnių, siekiančių jau antrojo ar net trečiojo išsilavinimo diplomo.

Vidutinis dėstytojų amžius – 34 – 45 metai.  Dėstytojai taiko naujoviškus ugdymo metodus,  bei kartu panaudoja jau sukauptą tiriamąją ir praktinę patirtį.

Šiuo metu turime keturias programas, kurias galima studijuoti nuotoliniu būdu: Aviacijos vadybą, Verslo vadybą, Teisės vientisąsias studijas ir Europos Sąjungos teisę.

Studijuojant nuotoliniu būdu visos studijos yra vykdomos per nuotolį – e programėlių pagalba, tačiau į Universitetą reikia atvykti gyvai, iš anksto suplanuotai 2-jų savaičių trukmės ,,on-site” sesijai (sausio mėn. praždioje ir gegužės mėn. pabaigoje-birželio mėn. pradžioje), kurios metu vyksta gyvi susitikimai su dėstytojai – konsultacijos bei egzaminų laikymas.

KSU siekdamas skatinti pažangius studentus, turi įsteigęs 2 tipų stipendijas:

  • Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendiją gali pretenduoti asmenys, stojantys į Universiteto vykdomas bakalauro, vientisųjų studijų ir magistro studijų programas. 80 procentų dydžio nuolaida viso studijų laikotarpio studijų kainai suteikiama:
  • į bakalauro arba vientisųjų studijų programas stojantiems asmenims, kurių stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas pagal 2023 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, be pridėtų papildomų balų yra 9 balai arba daugiau. Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendijos suteikiamą 80 procentų dydžio nuolaidą gali pretenduoti visi nustatyto dydžio konkursinį balą turintys stojantieji, tiek stojantys per išankstinį tiesioginį priėmimą, tiek ir per bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą.
  • į magistro studijų programas stojantiems asmenims, kurių ankstesnės studijos, suteikiančios teisę studijuoti KSU antrosios pakopos studijų programoje, yra baigtos Cum Laude arba Magna Cum Laude diplomu.
  • Visi Universitete 2022/2023 m. m. ir vėliau mokamas studijas pradėję studentai gali pretenduoti į 20 procentų, 50 procentų arba 80 procentų dydžio nuolaidą studijų kainai suteikiančias Kazimiero Simonavičiaus universiteto skatinamąsias stipendijas. Šios stipendijos, remiantis nustatytais kriterijais, skiriamos aktyviausiems, labiausiai motyvuotiems ir geriausiai besimokantiems Universiteto studentams po kiekvieno studijų semestro. Studijų nuolaida suteikiama ateinančio studijų semestro studijų kainai.

Išsamesnė informacija pateikiama čia

Taip, KSU studentai turi galimybę gyventi netoliese esančiame bendrabutyje.

Universitetas valgyklos neturi. Tačiau aplinkui KSU yra puikių vietų pavalgymui.

Taip, yra puiki biblioteka su skaitykla.

Diplome yra pateikiama informacija apie baigtos studijų programos pavadinimą ir įgyjamą išsilavinimą, o informacija apie tai, kokia tvarkaraščio forma (nuolatine – dienine, nuotoline ar sesijine) vyko paskaitos, nėra pateikiama.

Planuodami nuolatinių studijų tvarkaraščius stengiamės paskaitas derinti kiek įmanoma studentams patogesniu laiku ir išvengti “langų”, taip pat dažniausiai bent viena diena per savaitę būna paliekama laisva. Vyresnių kursų studentams paskaitos daromos labiau antroje dienos pusėje, kad jas galėtų derinti su darbu. Nuolatinės-sesijinės studijos vyksta savaitgaliais (šeštadieniais ir sekmadieniais), o nuolatinės-nuotolinės darbo dienų vakarais bei savaitgaliais (šeštadieniais ir sekmadieniais), toks studijų laikas ypač patogus dirbantiems studentams.

KSU vizituoja kviestiniai dėstytojai, profesoriai, pasaulinio lygio garsūs mokslininkai. Apie 30 proc.

Aviacijos vadybos studijų programoje užsienio dėstytojų, dėstančių studijų dalykus – apie 80 proc. Tai yra asmenys – praktikai, dirbantys aviacijos industrijoje, užimantys vadovaujančius postus oro linijose, aviakompanijose, konsultuojantys oro uostus, aviakompanijas ir pan.

Taip pat kiekvienais metais į KSU atvyksta apie 20 Erasmus mainų dėstytojų iš įvairių Europos šalių.

KSU dalyvauja didžiausioje Europos studentų ir dėstytojų mobilumo programoje – Erasmus+. Šiuo metu turime virš 100 užsienio partnerių. Studentai gali gauti stipendiją tiek studijų mobilumui, tiek praktikai užsienyje. Taip pat yra galimybė atlikti Erasmus praktiką gaunant stipendiją ir po studijų (vadinama, absolventų praktika per pirmus metus po studijų baigimo). Vienas studentas Erasmus stipendiją gali gauti daugiau nei 1 mobilumui, t.y. su Erasmus stipendija galima vykti studijoms ir/ar praktikai kelis kartus.