fbpx

Socialinių mokslų magistras
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m., Vilnius
Studijos vykdomos lietuvių kalba
Semestro studijų kaina 2050 €

Apie programą

Integruota komunikacija – tai išskirtinė studijų programa Lietuvoje, skirta ruošti komunikacijos specialistus, gebančius priimti kūrybinius sprendimus ir juos valdyti įvairiausiomis komunikacijos priemonėmis, technologijomis ir metodų kombinacijomis.

Studijų programos turinys maksimaliai orientuotas į šiuolaikinius verslo ir tarptautiniu mastu veikiančių institucijų poreikius, kur darbuotojui yra būtinybė tarpdalykiškai mąstyti ir dirbti nuolat kintančioje aplinkoje. Prognozuojama, jog tokie specialistai ateityje užims ne tik inovacijų lauke besigrumiančių įmonių vadovų postus, bet ir generuos patį didžiausią pelną.

Integruotos komunikacijos magistrantūros studijos apima įvairias komunikacijos paradigmas ir modelius, supažindinama su  geriausiais ir produktyviausiais integruotais sprendimais, kurie būtini komunikuojant kūrybinę ir inovacinę veiklą nuo pradinės idėjos formavimo iki jos galutinio produkto ar paslaugos komercializavimo.

Studijų programoje pristatomi  integruotos marketingo komunikacijos metodai, atliepiantys šių dienų aktualijas: viešojo valdymo komunikacija, plėtros komunikacija, inovacijų (socialinių ir technologinių) komunikacija, politikos komunikacija, „dizaininio“ mąstymo komunikacija, integruotos žinių vadybos komunikacija, socialinių tinklų komunikacija ir jų strateginio planavimo bei įgyvendinimo būdai.

Programos išskirtinumai

Dėstytojai savo sričių ekspertai, praktikai

Orientavimasis į verslo ir viešojo sektoriaus tarptautiniu mastu veikiančių institucijų poreikius

Galimybė studijas derinti su darbu

Po studijų gebėsite:

 • vykdyti integruotos komunikacijos projektus;
 • plėsti prekės ženklo žinomumą;
 • organizuoti kūrybines veiklas;
 • valdyti įvairiausias komunikacines priemones ir technologijas;
 • vykdyti efektyvią komunikaciją socialiniuose tinkluose.

Karjeros perspektyvos

Studijų dalykai

 • Kūrybos visuomenė ir ekonomika
 • Kūrybinis mąstymas (design thining)
 • Asmeninio prekės ženklo komunikacija
 • Organizacinė komunikacija
 • Skaitmeninis marketingas
 • Medijų technologijos
 • Intelektinė nuosavybės teisė
 • Komunikacijos tyrimų metodologija
 • Vizualinė komunikacija
 • Magistro tiriamasis darbas

Reikalavimai

Į Integruotos komunikacijos magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines:

1) komunikacijos krypties,

2) socialinių mokslų srities, 

3) humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijų programas.

Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Integruotos komunikacijos magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos.

Kalba KSU bendruomenė

Doc. dr. Rasa Levickaitė
Kūrybos ekonomikos instituto vadovė, Integruotos komunikacijos programos vadovė, turizmo verslininkė

Tai išskirtinė studijų programa Lietuvoje, skirta ruošti komunikacijos profesionalus, gebančius priimti kūrybinius sprendimus ir juos valdyti įvairiausiomis komunikacijos priemonėmis, technologijomis ir metodų kombinacijomis. Organizacijoms, gebančioms įveikti fragmentiškumą, pavyksta pasiekti efektyviausios komunikacijos rezultatų. Integruota komunikacija yra balansavimas tarp siekiamos tobulybės ir informacinio chaoso. Studijų programos turinys maksimaliai orientuotas į šiuolaikinius verslo ir tarptautiniu mastu veikiančių institucijų poreikius, kur darbuotojui yra būtinybė tarpdalykiškai mąstyti ir dirbti kintančioje ir neapibrėžtoje aplinkoje.

Živilė Maldeikytė
Absolventė

Labiausiai patiko studijų kokybė ir parinkti dėstytojai. Dauguma jų buvo savo srities profesionalai ir konkrečioje sferoje dirbantys praktikai, galintys pateikti šiuolaikišką, aktualią ir naudingą informaciją. Taip pat buvo dėstoma iš modernios literatūros, užsienio ir lietuviškų mokslinių straipsnių. Paskaitoje galima laisvai ir kūrybiškai diskutuoti su dėstytojais, reikšti savo nuomonę. Praktiniai darbai taip pat buvo užduodami įdomūs ir naudingi. Aš asmeniškai ne tik įgijau komunikacijos žinių, vertingos patirties, bet ir susipažinau su puikiais ir perspektyviais žmonėmis, kurie buvo mano bendrakursiai. Iki šiol visiems KSU studijas rekomenduoju kaip inovatyvias, netradicines ir išties suteikiančias šiems laikams reikalingą išsilavinimą.

Programos dėstytojai