fbpx

Pagrindiniai padalinio uždaviniai:

  • koordinuoti ir administruoti Universiteto vykdomus projektus;
  • rinkti, sisteminti ir Universiteto padaliniams viešinti informaciją apie kvietimus teikti paraiškas;
  • teikti siūlymus Universiteto padaliniams dėl galimybių dalyvauti projektuose bei jungtis į tarptautinius partnerių konsorciumus;
  • konsultuoti Universiteto padalinius ir dėstytojus tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rengimo, projektų vykdymo ir ataskaitų rašymo klausimais;
  • vykdyti viešųjų pirkimų stebėseną Universitetui aktualiomis temomis ir užtikrinti  Universiteto  dalyvavimą jose.

Projektai

REDA JUODKŪNIENĖ
Projektų vadovė
reda.juodkuniene@ksu.lt