fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU), įkurtas 2003, yra akredituota privati aukštojo mokslo institucija, išsiskirianti novatorišku požiūriu į studijas ir mokslą, verslumo ir kūrybiškumo skatinimu bei orientacija į sėkmingą karjerą.
Vienas svarbiausių Kazimiero Simonavičiaus universiteto tikslų – pasiūlyti aukščiausios kokybės, tarptautinius standartus ir globalios darbo rinkos poreikius atitinkančias studijų programas, kurios taptų tikru karjeros šuoliu Lietuvos jaunimui.

Studijos apima pagrindines socialinių mokslų sritis – verslą ir vadybą, viešąjį administravimą, teisę, komunikaciją ir kt. Universitetas siūlo 6 bakalauro, 3 magistro ir 1 vientisųjų studijų programą, taip pat nuolatines-sesijines ir nuotolines studijas bei mokymus.

Siekdama suteikti kokybišką išsilavinimą, Universiteto akademinė bendruomenė organizuoja konferencijas, sparčiai plėtoja tarptautinius ryšius, aktyviai vykdo studentų ir dėstytojų mainus, įgyvendina mokslinių tyrimų projektus bei rengia mokslinius leidinius. Artimiausi Universiteto planai susieti su moderniausių studijų metodikų, užtikrinsiančių itin veiksmingas kompetencijų jungimo kompozicijas ir žinojimo struktūrinę kokybę, kūrimu, naujų aukštos kokybės klasikinių ir pasaulio pokyčių vyraujančias tendencijas atitinkančių daugiadalykių studijų programų kūrimu, ir ypatingai – su studijų infrastruktūros ir mokslinio tyrimo bazės tobulinimu.

Studijų kokybės valdymo standartas ISO 9001:2015

Faktai trumpai:

Studijos vyksta Vilniuje

6 bakalauro studijų programos

3 magistro studijų programos

1 vientisųjų studijų programa

Daugiau nei 100 partnerių

Daugiau nei 600 studentų

Daugiau nei 100 dėstytojų

Vizija

Pažangiausia Lietuvoje privati mokslo ir studijų įstaiga, besiremianti akademinės laisvės ir darnos principais, tarptautiniu lygiu plėtojanti pagrindines mokslo ir studijų sritis, atsižvelgiant į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, siekianti kurti ir suteikti studijuojantiesiems pasaulinio lygio žinias bei vertybinius požiūrius, kurie leistų Universitetui tapti valstybės ir visuomenės ateities formavimo židiniu, o jo absolventams aktyviai dalyvauti ateities kūrime, gebėti pozityviai paveikti savo paties, savo valstybės ir pasaulio raidą.

Mes esame:

Orientuoti į sėkmingą karjerą

Bendradarbiaudami su vietiniais ir tarptautiniais partneriais, mes sukūrėme studijų programas, kurios parengia studentus sėkmingai karjerai toje srityje, kurią jie studijuoja. Universitetas skatina tris esmines vertybes,  reikalingas jauno žmogaus sėkmei:

VERSLUMĄ – KSU studijų programos didelį dėmesį skiria verslumo vertybių ir įgūdžių ugdymui. Universitetas remia studentų startuolių idėjas ir skatina kurti naujus verslus.

INOVATYVUMĄ– KSU dėstytojai naudoja šiuolaikinius dėstymo metodus. Studijų ir projektinės veiklos metu studentai skatinami naudoti naujausias šiuolaikines technologijas.

KŪRYBIŠKUMĄ – KSU gausu kūrybos ir saviraiškos galimybių: visų studijų programų studentai yra mokomi jungti mokslines žinias, technologines inovacijas ir menus. Universitetas remia studentų dalyvavimą verslumo konkursuose ir projektuose, įtraukia į studijų procesą socialinius partnerius, taip suteikdamas galimybes studentams spręsti realias problemas.

Dėmesingi ir padedantys

Mažos studentų grupės užtikrina, kad kiekvienas studentas gautų asmeninio dėmesio. Pirmo kurso studentai turi asmeninius mentorius ir globėjus. Studentai konsultuojami dėl karjeros galimybių, gali dalyvauti Karjeros kelio programoje, kuri padeda vystyti praktinius ir asmeninius įgūdžius bei pasiruošti karjerai.

Tarptautiški

Universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 100 universitetų visame pasaulyje. KSU siūlo įvairias galimybes studentams ir dėstytojams dalyvauti profesiniuose mokymuose bei edukaciniuose projektuose užsienyje. Kiekvieną semestrą atvyksta dėstytojų iš užsienio, dėstančių tiek privalomuosius, tiek pasirenkamuosius modulius.

Narystės ir partnerystės

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra trijų tarptautinių konsorciumų narys:

  • BUSINET (Global Business Education Network) – tai daugiau kaip 100 aukštojo mokslo institucijų iš 27 šalių vienijantis tinklas, skirtas dalintis gerąja praktika, moksliniais ištekliais, vystyti dėstytojų ir studentų mainus, plėtoti tarpinstitucinius ryšius.
  • Compostelos universitetų grupė (COMPOSTELLA GROUP OF UNIVERSITIES) – tai organizacija, kuri vienija 67 universitetus iš viso pasaulio. Compostella universitetų grupės nariai vykdo bendrus projektus, organizuoja mokymus ir užtikrina akademinės bendruomenės profesinį tobulėjimą, keičiasi gerąja patirtimi bei aktyviai plečia savo partnerių tinklą visame pasaulyje. Narystė Compostella Universitetų grupėje- dar vienas KSU žingsnis didinant savo tarptautinį žinomumą bei plečiant studijų galimybes.
  • KSU kartu su Kujawy ir Pomorze universitetu Bydgoščiuje (Lenkija), Kirgizijos nacionaliniu universitetu ir Rumunijos Vokiškuoju  Sibiu universitetu pasirašė keturšalio bendradarbiavimo sutartį, skirtą dalintis didaktine patirtimi, bendradarbiauti verslo, kultūros ir sporto srityse, gerinti studijų kokybę ir efektyvumą, stiprinti universitetų konkurencingumą ir užtikrinti mokslo, verslo ir inovacijų sąveiką.
  • Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) įvertino Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) patirtį bei gebėjimą užtikrinti aukštą Aviacijos vadybos studijų kokybę ir nuo 2020 m. spalio mėn. Kazimiero Simonavičiaus universitetas tapo pirmuoju visose Baltijos šalyse ir vieninteliu Lietuvoje IATA Autorizuotu mokymų centru (ATC) bei įgijo teisę vykdyti akredituotus IATA kursus.