fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU), įkurtas 2003, yra akredituota privati aukštojo mokslo institucija, veiklą vykdanti Vilniuje ir Klaipėdoje. KSU išsiskiria novatorišku požiūriu į mokslą, verslumo ir kūrybiškumo skatinimu bei orientacija į sėkmingą karjerą.

Studijos apima pagrindines socialinių mokslų sritis – verslą ir vadybą, viešąjį administravimą, teisę, komunikaciją, politikos mokslus ir kt. Universitetas siūlo 10 bakalauro, 6 magistro ir 1 vientisųjų studijų programą, taip pat nuolatines-sesijines ir nuotolines studijas bei mokymus.

Faktai trumpai:

Studijos Vilniuje ir Klaipėdoje

10 bakalauro studijų programų

6 magistro studijų programos

1 vientisųjų studijų programa

Daugiau nei 100 partnerių

Daugiau nei 600 studentų

Daugiau nei 100 dėstytojų

Vizija

Pažangiausia Lietuvoje privati mokslo ir studijų įstaiga, besiremianti akademinės laisvės ir darnos principais, tarptautiniu lygiu plėtojanti pagrindines mokslo ir studijų sritis, atsižvelgiant į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, siekianti kurti ir suteikti studijuojantiesiems pasaulinio lygio žinias bei vertybinius požiūrius, kurie leistų Universitetui tapti valstybės ir visuomenės ateities formavimo židiniu, o jo absolventams aktyviai dalyvauti ateities kūrime, gebėti pozityviai paveikti savo paties, savo valstybės ir pasaulio raidą.

Mes esame:

Orientuoti į sėkmingą karjerą

Bendradarbiaudami su vietiniais ir tarptautiniais partneriais, mes sukūrėme studijų programas, kurios parengia studentus sėkmingai karjerai toje srityje, kurią jie studijuoja. Universitetas skatina tris esmines vertybes,  reikalingas jauno žmogaus sėkmei:

VERSLUMĄ – KSU studijų programos didelį dėmesį skiria verslumo vertybių ir įgūdžių ugdymui. Universitetas remia studentų startuolių idėjas ir skatina kurti naujus verslus.

INOVATYVUMĄ– KSU dėstytojai naudoja šiuolaikinius dėstymo metodus. Studijų ir projektinės veiklos metu studentai skatinami naudoti naujausias šiuolaikines technologijas.

KŪRYBIŠKUMĄ – KSU gausu kūrybos ir saviraiškos galimybių: visų studijų programų studentai yra mokomi jungti mokslines žinias, technologines inovacijas ir menus. Universitetas remia studentų dalyvavimą verslumo konkursuose ir projektuose, įtraukia į studijų procesą socialinius partnerius, taip suteikdamas galimybes studentams spręsti realias problemas.

Dėmesingi ir padedantys

Mažos studentų grupės užtikrina, kad kiekvienas studentas gautų asmeninio dėmesio. Pirmo kurso studentai turi asmeninius mentorius ir globėjus. Studentai konsultuojami dėl karjeros galimybių, gali dalyvauti Karjeros kelio programoje, kuri padeda vystyti praktinius ir asmeninius įgūdžius bei pasiruošti karjerai.

Tarptautiški

Universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 100 universitetų visame pasaulyje. KSU siūlo įvairias galimybes studentams ir dėstytojams dalyvauti profesiniuose mokymuose bei edukaciniuose projektuose užsienyje. Kiekvieną semestrą atvyksta dėstytojų iš užsienio, dėstančių tiek privalomuosius, tiek pasirenkamuosius modulius.

Istorija trumpai

2003 – 2011 m. Universitetas veikė kaip Vilniaus verslo teisės akademija

2004 m. duris atvėrė Klaipėdos padalinys

2012 m. pakeitęs pavadinimą ir vadovybę KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS įžengė į naują savo veiklos tarpsnį

2012 m. prijungta Verslo vadybos akademija

2012 m. akredituotos 6 naujos bakalauro studijų programos (Tarptautinė verslo teisė, Kūrybinės ir kultūrinės industrijos, Pramogų ir turizmo industrijos, Antreprenerystė ir vadyba, Rinkodara ir reklamavimas, Verslo vadyba) ir 3 naujos magistro studijų programos (Organizacinės inovacijos ir vadyba, Geopolitinės strategijos, Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas)

2012 m. Universitetas tapo Erasmus mainų programos nariu

2013 m. Universitetas gavo LST EN ISO 9001:2008 standarto kokybės sertifikatą

2013 m. akredituotos 7 naujos bakalauro studijų programos (Aviacijos vadyba, Teisė ir ekonomikos saugumas, Mados industrija, Politikos komunikacija ir žurnalistika, Verslo vadyba, Verslo sociologija, Interneto inžinerija)  ir 2 naujos magistro studijų programos (Integruota kūrybos komunikacija, Kūrybos ekonomika)

2016 m. gauta maksimali 6 metų institucinė akreditacija

2016 m. akredituotos 2 naujos LL.M. magistro studijų programos (LL.M. Europos Sąjungos teisė globaliųjų iššūkių aplinkoje ir LL.M. Tarptautinė prekybos ir verslo teisė)

2016 m. Universitetas gavo LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės sertifikatą

Kokybės sistema

aprase-ksu-siegel_tic_90012013 m. Universitetas įgyvendino projektą „Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų efektyvumo tobulinimas” ir įdiegė studijų kokybės valdymo standartą ISO 9001:2008.  Projektas buvo finansuojamas iš ES fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“
2016 m. studijų kokybės valdymo standartas buvo atnaujintas į ISO 9001:2015.

Vienas svarbiausių Kazimiero Simonavičiaus universiteto tikslų – pasiūlyti aukščiausios kokybės, tarptautinius standartus ir globalios darbo rinkos poreikius atitinkančias studijų programas, kurios taptų tikru karjeros šuoliu Lietuvos jaunimui.

„Per pastaruosius metus Universitetas ženkliai „paaugo“visose srityse – ir studijų, ir mokslo, ir tarptautinių ryšių. Galima sakyti, kad, sujungęs dvi specializuotas teisės ir verslo vadybos universitetines akademijas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas tapo visaverčiu universitetu, plėtojančiu ne tik socialinius, bet ir fizinius mokslus, kuriančiu akademinėmis vertybėmis grindžiamą kultūrą ir tiesiogiai jungiančiu mokslą ir praktiką. Tačiau didžiausias dėmesys skiriamas pažangioms mokslo ir studijų kryptims, kurios turi svarią perspektyvą globaliame pasaulyje. „Nors Universiteto strategija, valdymas, mokslo ir studijų plėtra bei ryšiai su socialiniais partneriais buvo puikiai įvertinti tarptautinės ekspertų komisijos, stengiamės neužmigti ant laurų – priešakyje matome dar daug neatliktų darbų ir ambicingų tikslų“, – teigia KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis.

Siekdama suteikti kokybišką išsilavinimą, Universiteto akademinė bendruomenė organizuoja konferencijas, sparčiai plėtoja tarptautinius ryšius, aktyviai vykdo studentų ir dėstytojų mainus, įgyvendina mokslinių tyrimų projektus bei rengia mokslinius leidinius. Artimiausi Universiteto planai susieti su moderniausių studijų metodikų, užtikrinsiančių itin veiksmingas kompetencijų jungimo kompozicijas ir žinojimo struktūrinę kokybę, kūrimu, naujų aukštos kokybės klasikinių ir pasaulio pokyčių vyraujančias tendencijas atitinkančių daugiadalykių studijų programų kūrimu, ir ypatingai – su studijų infrastruktūros ir mokslinio tyrimo bazės tobulinimu.

Priklausymas tarptautiniams konsorciumams

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra trijų tarptautinių konsorciumų narys:

  • BUSINET (Global Business Education Network)- tai daugiau kaip 100 aukštojo mokslo institucijų iš 27 šalių vienijantis tinklas, skirtas dalintis gerąja praktika, moksliniais ištekliais, vystyti dėstytojų ir studentų mainus, plėtoti tarpinstitucinius ryšius.
  • Compostelos universitetų grupė (COMPOSTELLA GROUP OF UNIVERSITIES) –tai organizacija, kuri vienija 67 universitetus iš viso pasaulio. Compostella universitetų grupės nariai vykdo bendrus projektus, organizuoja mokymus ir užtikrina akademinės bendruomenės profesinį tobulėjimą, keičiasi gerąja patirtimi bei aktyviai plečia savo partnerių tinklą visame pasaulyje. Narystė Compostella Universitetų grupėje- dar vienas KSU žingsnis didinant savo tarptautinį žinomumą bei plečiant studijų galimybes.
  • KSU kartu su Kujawy ir Pomorze universitetu Bydgoščiuje (Lenkija), Kirgizijos nacionaliniu universitetu ir Rumunijos Vokiškuoju  Sibiu universitetu pasirašė keturšalio bendradarbiavimo sutartį, skirtą dalintis didaktine patirtimi, bendradarbiauti verslo, kultūros ir sporto srityse, gerinti studijų kokybę ir efektyvumą, stiprinti universitetų konkurencingumą ir užtikrinti mokslo, verslo ir inovacijų sąveiką.