fbpx

Verslo vadybos bakalauras

Nuolatinės-nuotolinės studijos – 3,5 m., Vilnius; studijos vykdomos lietuvių kalba

Nuolatinės studijos – 3,5 m., Vilnius; studijos vykdomos anglų kalba

Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.

Apie programą

Verslo vadybos studijų programos pagrindinis tikslas – rengti profesionalius verslo vadybos specialistus, gebančius prisitaikyti prie verslo aplinkos ir technologinių pokyčių, besikeičiančių darbo rinkos reikalavimų bei racionaliai ir efektyviai panaudojant išteklius kurti pridėtinę vertę. Ugdyti kūrybingą, verslią ir socialiai atsakingą asmenybę sugebančią racionaliai vertinti rizikas ir savo gebėjimus bei, naudojantis rinkos teikiamomis galimybėmis, kurti savo ateitį besikeičiančiame pasaulyje.

Ši studijų programa integruoja verslo ir jo vadybos mokslų sritis, remiasi teorija ir tiesiogine šiandieninės verslo praktikos integracija, todėl ją baigę absolventai turi reikiamas žinias ir įgūdžius konkuruoti darbo rinkoje.

Programoje dirbantys dėstytojai siekia formuoti verslo vadybos kultūrą ir suteikti integralų išsilavinimą verslo vadybos srityje apimantį du svarbiausius žinių ir kompetencijų tipus: žinias „apie verslo vadybą“ bei praktines verslo vadybos kompetencijas (angl. „how-to“).

Programos išskirtinumai

Galimybė studijas derinti su darbu

Mažos studentų grupės, individualus dėmesys studentui

Dėstytojai savo sričių ekspertai, praktikai

Po studijų gebėsite:

 • Išmanyti tyrimų ir analizės metodus;
 • Formuoti verslo strategijas;
 • Priimti sudėtingus verslo sprendimus;
 • Suburti komandą ir pritraukti investicijas;
 • Sukurti darbo vietą sau ir kitiems;
 • Kelti organizacijai tikslus, plėtoti kūrybines, komercines bei vadybines idėjas ir jas įgyvendinti.

Praktika

Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Kad studentai įgytų daugiau ir visapusiškesnių žinių, praktika skirstoma į dvi dalis. Pirmoji praktikos dalis labiau orientuojasi į pažintinius aspektus, o antroji dalis skirta žinių taikymui, savo idėjų kūrimui bei integracijai į verslo procesus, taip pat medžiagos studentų baigiamajam darbui rengti rinkimui.

Karjeros perspektyvos

Studijų dalykai

 • Įmonių finansai
 • Anglų kalba
 • Apskaita
 • Bendravimo psichologija
 • El. verslas
 • Finansų valdymas
 • Įmonės ekonomika
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos
 • Inovacijų vadyba
 • Makroekonomika
 • Marketingas
 • Marketingo tyrimai
 • Mikroekonomika
 • Organizacijų vadyba
 • Statistika
 • Strateginis valdymas
 • Taikomoji matematika
 • Teisės pagrindai
 • Vadybos informacinės sistemos
 • Vadybos istorija ir teorija
 • Verslo etika
 • Verslo komunikacija
 • Verslo sprendimai ir analizė
 • Verslumas (antreprenerystė)
 • ir kt.

Bendradarbiavimas

Studijų metu siekiama užtikrinti sąveiką su verslu, įvairiomis pradedančiųjų verslininkų bendruomenėmis, antreprenerystės skatinimo centrais, mokslo ir technologijų parkais, inkubatoriais, rizikos kapitalo fondais ir kt. Tai lemia, jog programos studentas ir absolventas nuo pirmųjų studijų metų tampa verslo bendruomenės nariu, turi daug galimybių įsitraukti į mokslo ir verslo projektus, iniciatyvas, susipažinti ir išbandyti save įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse.

Glaudus universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – VšĮ „Saulėtekio slėnis“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, verslo įmonėmis – leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Kalba KSU bendruomenė

Grėtė Indičianskytė
Alumni

KSU suteikia ne tik teorines žinias, bet ir sukuria papildomas galimybes tobulėti visapusiškai. Universitete skatinamas kūrybiškumas, savarankiškumas ir verslumas. Pavyzdžiui, “Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ (INOVEKS) projektas, buvo puiki galimybė startuoti su savo verslo idėjomis. Aš trokau sužinoti ir perprasti pačius naujausius tyrimus ir šiame kelyje man padėjo dėstytojai. Universitete diskusija galima visur, nuo auditorijų iki administracijos, nesvarbu koks tai darbuotojas bebūtų, visi atviri, padedantys. Mane džiugina, jog studijų metu įgyju ne tik teorines žinias. Universitete įgytas praktikas jau pritaikau ir realiose gyvenimo situacijose.

 

Interviu apie studijas čia.

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Rimantas Petrauskas

null

Prof. dr. Vytis Valatka

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

null

Mindaugas Voldemaras

null

Darius Verbyla