fbpx

KSU stipendijos ir finansinė parama

Visi stojantieji ir studentai turi galimybę pretenduoti į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo ir skatinamąsias stipendijas, suteikiančias iki 80 procentų dydžio nuolaidą pasirinktų studijų kainai.

  • Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendiją gali pretenduoti asmenys, stojantys į Universiteto vykdomas bakalauro, vientisųjų studijų ir magistro studijų programas. 80 procentų dydžio nuolaida viso studijų laikotarpio studijų kainai suteikiama:
  • į bakalauro arba vientisųjų studijų programas stojantiems asmenims, kurių stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas pagal 2023 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, be pridėtų papildomų balų yra 9 balai arba daugiau. Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendijos suteikiamą 80 procentų dydžio nuolaidą gali pretenduoti visi nustatyto dydžio konkursinį balą turintys stojantieji, tiek stojantys per išankstinį tiesioginį priėmimą, tiek ir per bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą.
  • į magistro studijų programas stojantiems asmenims, kurių ankstesnės studijos, suteikiančios teisę studijuoti KSU antrosios pakopos studijų programoje, yra baigtos Cum Laude arba Magna Cum Laude diplomu.

 

  • Visi Universitete 2023/2024 m. m. mokamas studijas pradėję studentai turės galimybę pretenduoti į 20 procentų, 50 procentų arba 80 procentų dydžio nuolaidą studijų kainai suteikiančias Kazimiero Simonavičiaus universiteto skatinamąsias stipendijas. Šios stipendijos, remiantis nustatytais kriterijais, skiriamos aktyviausiems, labiausiai motyvuotiems ir geriausiai besimokantiems Universiteto studentams po kiekvieno studijų semestro. Studijų nuolaida suteikiama ateinančio studijų semestro studijų kainai.

 

Išsamesnė informacija apie į KSU stipendijas pretenduojančių asmenų atrankos kriterijus pateikiama čia

Studijų kainos įstojusiems į KSU 2024/25 m. m.

Pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų kainos

Studijų programa Kreditų skaičius (ECTS) Mokymosi forma ir trukmė (metai) Bazinė studijų kaina semestrui, EUR Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL NL (N)
Aviacijos vadyba

(anglų k.)

210 3,5 (NL)

3,5 (NL (N))

2500 /  2800** 2500 / 2800** Verslo vadybos bakalauras
Mados industrija

(lietuvių/anglų k.)

210 3,5 (NL) 1750 Socialinių mokslų bakalauras
Mados industrija

(anglų k.)

210 3,5 (NL) 1750 / 2000** Socialinių mokslų bakalauras
Teisė (vientisosios studijos)*

(lietuvių k.)

300 5 (NL (N)) 1600 Teisės magistras
Verslo vadyba

(lietuvių k.)

210 3,5 (NL (N)) 1600 Verslo vadybos bakalauras
Verslo vadyba

(anglų k.)

210 3,5 (NL) 1600 / 1750** Verslo vadybos bakalauras

NL – nuolatinės studijos

NL (N) – nuolatinės-nuotolinės studijos

*- Vientisosios studijos apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas

** – Studijų kaina ne Europos šalių piliečiams

Lietuvių/anglų k. – dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba

Antrosios pakopos (magistro) studijų kainos

Studijų programa Kreditų skaičius (ECTS) Mokymosi forma ir trukmė (metai) Bazinė studijų kaina semestrui, EUR Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL NL (N)
Aviacijos vadyba

(anglų k.)

90 1,5 (NL (N)) 3700/ 4000* Verslo vadybos magistras
Integruota komunikacija

(lietuvių/anglų k.)

90 1,5 (NL (N))

 

2200 Socialinių mokslų magistras
Integruota komunikacija

(anglų k.)

90 1,5 (NL) 2200 / 2300* Socialinių mokslų magistras
Organizacinės inovacijos ir vadyba

(lietuvių/anglų k.)

90 1,5 (NL (N)) 2200 Verslo vadybos magistras
Organizacinės inovacijos ir vadyba

(anglų k.)

90 1,5 (NL) 2200 / 2300* Verslo vadybos magistras

NL – nuolatinės studijos

NL (N) – nuolatinės-nuotolinės studijos

* – Studijų kaina ne Europos šalių piliečiams

Lietuvių/anglų k. – dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba