fbpx

EURAM 2024 konferencija „Inovacijų skatinimas sprendžiant didžiuosius iššūkius“

Konferencija vyks: 2024 m. birželio 25-28 d. Daugiau informacijos čia

Organizatorius: Bato universiteto Vadybos mokykla (Didžioji Britanija).

„Luhmanno konferencija“

Konferencija vyks: 2023 m. rugsėjo 12-15 d. Daugiau informacijos čia

Duomenų ekonomikos teisės konferencija DELCON 1

Konferencija vyks: 2023 m. birželio 26 d. Daugiau informacijos čia

Organizatorius: DDM4SME

3-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinės teisės iššūkiai: tarptautinė perspektyva”

Konferencija vyks: 2023 m. balandžio 24-25 d. Daugiau informacijos čia
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

Tarptautinė konferencija – „Šiuolaikinės teisės problemos ir iššūkiai tarptautinės teisės kontekste – 2021 m”
Konferencija vyks: 2021 m. balandžio 29-30 d. Daugiau informacijos čia
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų institutas.

Atvirų paskaitų ciklas „Teisė kitu kampu“
Atviros paskaitos vyks: 2021 m. kovo 16 d, balandžio 14 d. ir  balandžio 15 d. Daugiau informacijos čia >
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto Studentų mokslinė draugija.

Atvira paskaita apie Teisinių technologijų (ang. Legal Tech) tendencijas 2020 m.
Atvira paskaita vyko: 2020 m. gegužės 18 d. Daugiau informacijos čia >
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

Atvira paskaita „Aviacija ir COVID-19: kelias į atsigavimą“
Atvira paskaita vyko: 2020 m. gegužės 5 d. Daugiau informacijos čia >
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Atvira paskaita „Ateitis ar ateitys?“
Atvira paskaita vyko: 2020 m. balandžio 8 d. Daugiau informacijos čia >
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Konferencija „Socialinės inovacijos ir regionų plėtra“
Konferencija vyko: 2017 m. rugsėjo 25 d. Daugiau informacijos čia >
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Duomenų ekonomikos dirbtuvės ir seminaras “Towards Data Economy Excellence Centre and Big Data Lab”
Seminaras vyko: 2017 m. vasario 22-23 d. Daugiau informacijos čia >
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Tarptautinė apskrito stalo diskusija/seminaras „Kaip pasiekti pažangą vaiko gerovės srityje? Tarpdalykinio ir daugiapakopio reglamentavimo perspektyvos“
Konferencija vyko: 2016 m. gruodžio 1 d. Daugiau informacijos čia >
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Tarptautinė konferencija „Alternatyvaus ginčų sprendimo tarp vartotojų ir verslininkų teisinis reguliavimas: Europos Sąjungos bei Lietuvos patirtis“
Konferencija vyko: 2016 m.  lapkričio 4 d. Daugiau informacijos čia >
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Konferencija „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir valstybingumo raida: valstybės valdymo problemos“
Konferencija vyko 2015 m. spalio 26 d.
Organizatoriai: Kazimiero Simonavičiaus universtetas, Lietuvos Respublikos Seimas.

Tarptautinė konferencija „Vizualumas 2015: tarpkultūriniai kūrybiniai diskursai“
Konferencija vyko 2015 balandžio 23-24 d.
Organizatoriai: Kazimiero Simonavičiaus universtetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Konferencija „ES struktūrinės paramos investicijų galimybės bendruomenės ir verslo iniciatyvoms išnaudojant etnografinio regiono tapatybę“
Konferencija vyko 2015 m. gegužės 14 d.
Organizatoriai: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos savivaldybių asociacija, „Infobalt Lietuva“.

Nacionalinė teisės studijų studentų konferencija „Teisininko karjera: pradėkime nuo universiteto“, skirtoje Bolonijos proceso bei Lietuvos projekto „Europos aukštojo mokslo erdvė studentams“ prioritetams propaguoti
Konferencija vyko 2015 m. gegužės 22 d.
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

Kūrybinių industrijų konferencija „Socialinės inovacijos kūrybingos bendruomenės plėtrai”
Konferencija vyko 2014 m. balandžio 10 d.
Organizatoriai: Anykščių miesto savivaldybė, Kazimiero Simomavičiaus universitetas, Anykščių menų inkubatorius.

Tarptautinė konferencija „Verslas ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“
Konferencija vyko 2014 m. spalio 16 d.
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

Konferenciją „Tarmės ir kūrybinės industrijos“
Konferencija vyko 2013 m. gruodžio 12-13 d.
Organizatoriai: Lietuvių kalbos institutas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

Lietuvos jaunimo renginių ciklo „Mano Europa. Mano teisės“ baigiamasis renginys-konferencija
Renginys vyko: 2013 m. balandžio 26 d., Vilniuje.
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai Vidurio ir Rytų Europoje“
Konferencija vyko 2012 m. lapkričio 23 d. Vilniuje.
Organizatorius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas.