fbpx
null

Prof. Dr. Jolanta Bieliauskaitė

Rektorė
null

Prof. dr. Augusto Sales

Tarybos pirmininko pavaduotojas laikinai einantis Tarybos pirmininko pareigas
null

Prof. dr. Steffen Roth

Senato pirmininkas
null

Gabija Skučaitė

Kanclerė

Taryba

Taryba yra patariamasis Universiteto organas, kurio tikslas – Universiteto strateginės plėtros krypčių nustatymas, analizė ir stebėsena, taip pat strateginių tarptautinių, politinių, verslo ir kultūrinių ryšių palaikymas bei plėtra, finansinių lėšų ir investicinio kapitalo pritraukimas. Universiteto taryba sudaroma 3 metų laikotarpiui. Ji formuojama iš Universiteto rektorato, svarbiausių padalinių vadovų ir studentų, iškilių Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų, verslo, politikos, kultūros ir visuomenės atstovų.

Tarybos nariai 2021/2022 – 2023/2024

 • Prof. dr. Augusto Sales (Tarybos pirmininko pavaduotojas laikinai einantis Tarybos pirmininko pareigas)
 • Prof. dr. Tomas Krilavičius
 • Doc. dr. sc. Mislav Balković
 • Doc. dr. Marius Lanskoronskis
 • Prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė
 • Henrika Bivainienė
 • Saulius Buivys
 • Tadas Četkauskas
 • Kęstutis Drazdauskas
 • Žydrė Gavelienė
 • Vismantas Ivoškevičius
 • Koit Kaskel
 • Orijana Mašalė
 • Dalius Morkvėnas
 • Arnoldas Nausėda
 • Jarūnė Preikšaitė
 • Eglė Radišauskienė
 • Deividas Rafanavičius
 • Giedrė Ramanauskienė
 • Dovilė Satkauskienė
 • Gabija Skučaitė
 • Antanas Zabulis

Senatas

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų patariamasis organas, vykdantis Universiteto Statute jam priskirtas funkcijas. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės ir administracijos nariai, studentai, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų darbuotojai. Senatas renkamas 3 metams.

Senato nariai 2021/2022 – 2023/2024

 • Prof. dr. Steffen Roth (pirmininkas)
 • Doc. dr. Austė Kiškienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Dokt. Deimantė Žilinskienė
 • Prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė
 • Andrius Tekorius
 • Prof. dr. Raimundas Kalesnykas
 • Doc. dr. Rasa Levickaitė
 • Doc. dr. Anil Padhra
 • Prof. dr. Aleksandras Patapas
 • Prof. dr. Vytis Valatka
 • Prof. dr. Remigijus Venckus
 • Prof. dr. Jari Kaivo-oja
 • Dr. Vaidotas Viliūnas
 • Prof. dr. Dalia Perkumienė
 • Prof. dr. Birutė Teodora Visokavičienė
 • Prof. dr. Andrius Stasiukynas
 • Prof. dr. Eugenijus Skerstonas
 • Prof. dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
 • Rosita Miežytė
 • Gediminas Šumskas

COVID-19: aktuali informacija studentams ir darbuotojams

KSU dokumentai

KSU savianalizės dokumentai

KSU akademinės etikos dokumentai