fbpx

„SI-DRIVE Social Innovation: Driving Force of Social Change“ (liet. Socialinės inovacijos – varomoji socialinių pokyčių jėga) Europos Sąjungos Septintosios bendrosios programos (FP7) mokslinių tyrimų projektas, skirtas pasauliniu mastu tirti socialines inovacijas, kurios suprantamos kaip naujos strategijos, koncepcijos, idėjos ir organizavimo būdai, kuriais tenkinami įvairaus pobūdžio socialiniai poreikiai, sprendžiamos socialinės ir ekonominės problemos. Projektą vykdo  15 partnerių iš ES šalių ir 10 partnerių iš įvairių pasaulio regionų, atstovaujančių lyderiaujančius universitetus ir tyrimų institutus, socialinių inovacijų centrus, NVO bei įvairias MTEP veiklą vykdančias organizacijas.

Projekto pradžia – 2014 01 01

Projekto pabaiga – 2017 12 31

Projekto tikslas

  • remiantis teoriniu pažinimu ir tyrimais išplėsti socialinių inovacijų suvokimą;
  • atsižvelgiant į socialinį, ekonominį, politinį, kultūrinį ir religinį kontekstus vykdyti Europos ir pasaulio socialinių inovacijų žemėlapiavimą;
  • parengti rekomendacijas bei įtraukti politikos formuotojus ir praktikus į įžvalgų ir atvejo analizės tyrimus, Europos ir pasaulio regionų palyginimą bei taip skatinti socialinių inovacijų plėtrą.

Socialinės inovacijos tiriamos 7 srityse:

  •         švietimas,
  •         darbas,
  •         aplinka ir klimato kaita,
  •         energijos tiekimas,
  •         transportas ir mobilumas,
  •         sveikata ir socialinė apsauga,
  •         skurdo mažinimas.

Projekto internetinė svetainė
http://www.si-drive.eu/