fbpx

Projektas „EUCAINVEST – Investing in Entrepreneurial Universities in Caucasus and Central Asia“ (liet. Verslumo ugdymas Centrinės Azijos ir Kaukazo šalių universitetuose) – tai Erasmus+ programos lėšomis finansuojamas projektas, skirtas tobulinti verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas Gruzijos ir Kirgizijos universitetuose. Projekto metu Gruzijos ir Kirgizijos universitetuose bus įkurtos kūrybiškumo ir verslumo laboratorijos (Crealabs), kurių tinklas sudarys platformą šių šalių dėstytojams ir studentams plėtoti savo verslo idėjas ir taip skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą regionuose.

Projekto pradžia – 2016 03

Projekto pabaiga – 2018 09

Projekto tikslas:

  • Dalintis Europos šalių gerąja praktika inovacijų ir verslumo srityse;
  • Sukurti kūrybinių ir verslumo laboratorijų tinklą Gruzijos ir Kirgizijos universitetuose bei skatinti studentus ir dėstytojus savo  idėjas paversti verslu;
  • Mokyti bei kelti dėstytojų ir studentų kompetencijas bei skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą;
  • Atnaujinti mokymo programas Gruzijos ir Kirgizijos universitetuose ir integruoti aktyvius mokymosi metodus į aukštojo mokslo ugdymo procesą;
  • Sukurti praktikų bei mokslininkų tinklą ir taip stiprinti verslumą šalyse.

Projekto internetinė svetainė
http://www.euca-invest.eu/