fbpx

Projekto numeris: 2020-1-PL01-KA203-081599

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-2022

Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti 5 partnerinių universitetų bendradarbiavimą ir stiprinti jų tarptautiškumą, kuriant ir skleidžiant naujas ugdymo priemones ir keičiantis gerąja patirtimi nuotoliniame mokyme.

Specifiniai tikslai:

  • Skatinti IKT ir atvirų švietimo šaltinių panaudojimą aukštajame moksle.
  • Aprūpinti dėstytojus iš 5 partnerinių universitetų šiuolaikinėmis didaktinėmis priemonėmis.
  • Plėsti žinias apie naujas technologijas ir interaktyvius įrankius kaip švietimo priemones.
  • Skatinti virtualias bendradarbiavimo ir komunikacijos formas.

Projekto koordinatorius: Silezijos universitetas, Lenkija

Partneriai:

Vakarų Bohemijos univeristetas Pilsene, Čekija

Salerno universitetas, Italija

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Lietuva

Prešovo universitetas, Slovakija

Projektas finansuojamas Europos Komisijos programos Erasmus+.

Projekto rezultatai:

  1. Ataskaita apie e-mokymosi taikymą humanitariniuose moksluose Čekijoje, Italijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje. Ataskaitos tikslas – išanalizuoti įvairius sprendimus, kurie jau buvo įgyvendinti nuotoliniame mokyme. Informacija buvo renkama remiantis įtrauktų priemonių reliatyvizavimu, t.y., viena vertus, kursų, kuriuose vykdomi moduliai, pobūdis ir tiriama studijų pakopa ar forma; kita vertus, buvo analizuojami studijų sritis, dėstytojų amžius ar e-mokymosi atsiradimo tam tikrame padalinyje priežastys (rekomendacijos iš viršaus į apačią ar iniciatyvos iš apačios į viršų). Ataskaitą apie Lietuvos patirtį lietuvių kalba rasite čia. Visą ataskaitą apie patirtį visose projekto partnerių šalyse anglų kalba rasite čia.
  2. Priemonių rinkinys popandeminėje didaktinėje praktikoje. Dėl COVID-19 pandemijos tapusiu privalomo, ilgalaikio mokymo internetu dėstytojai išmoko pagrindinių, o kai kuriais atvejais net pažangių metodų ir įrankių, kurie įgalina tokį mokymą. Tačiau didaktika (įskaitant ir nuotolinę) yra nepaprastai sudėtingas reiškinys, todėl daugelis klausimų liko neišspręsti. Priemonių rinkinys buvo sugalvotas prieš pandemiją, kai manėme, kad mokymas internetu humanitarinių mokslų srityje nėra populiarus, nes mokytojai nebuvo susipažinę su tinkamomis priemonėmis. Išlaikėme šį pavadinimą, bet šiuo metu esame įsitikinę, kad efektyvaus mokymo internetu raktas yra metodika, o ne technologijos. Štai kodėl mes sutelkėme dėmesį į medžiagą, kuri parodo nuotolinio mokymo ir kursų planavimo metodiką, o ne pasirinktus skaitmeninius įrankius ir programas. Visų pirma siekiame propaguoti veiksmingo mokymo internetu idėją, o ne tik šiuolaikines technologijas. Mūsų priemonių rinkinys susideda iš trijų dalių. Pirma, MODULIAI SU PRATIMAIS, yra informacija apie kursų planavimą ir atskirus užsiėmimus nuortoliu. Skyriuje SCENARIJAI pateikiami pavyzdiniai paskaitų scenarijai/pamokų planai, apimantys įvairius humanitarinių mokslų srities dalykus. Paskutinėje skiltyje „NUOTOLINIO MOKYMO BALSAI“ yra trumpi vaizdo įrašai su nuomonėmis, patarimais ir komentarais apie mokymą internetu naudojant mūsų priemonių rinkinį. Pratimus ir scenarijus lietuvių kalba rasite čia.

Visą projekto metu parengtą medžiagą rasite projekto svetainėje.