fbpx

CYBERLT – Ankstyvoji kibernetinių incidentų identifikacija kritinėse infrastruktūrose – Lietuvos Mokslo tarybos lėšomis finansuojamas projektas, skirtas ankstyvam kibernetinių  incidentų detektavimo ir interneto tinklo srautų stebėsenos problemų sprendimui kritinėse (informacinėse) infrastruktūrose.

Projekto pradžia – 2015 10

Projekto pabaiga – 2016 10

Projekto tikslas:

Sukurti ankstyvųjų kibernetinių incidentų identifikacijos metodą, įgalinantį duomenų srautuose aptikti saugumo pažeidimus galimai ankstesniais momentais. Semantiniais metodais analizuojamame internetinių duomenų sraute bus nustatyti priežastiniai užklausų, formuojančių atakas ryšiai, atliktos paketų struktūros ir turinio analizės rezultatai charakterizuos kibernetinio incidento parametrų rinkinį. Ankstyvoji kibernetinių incidentų detekcija turi vykti kritinėse (informacinėse) infrastruktūrose.