fbpx

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0175 „Studijų valdymo sistemos diegimas“

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra augantis nevalstybinis universitetas, pripažįstamas ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje. Atsižvelgiant į didėjančius poreikius rinkoje bei siekiant pritraukti daugiau naujų studentų, buvo priimtas sprendimas universitete įdiegti studijų valdymo sistemą. Automatizuojant pagrindinius studijų procesus ir skaitmenizuojant Universiteto duomenis, bus taupomas laikas, sumažės vėlavimų ir klaidų tikimybė. Nauja pažangi studijų valdymo sistema padidins su studijomis susijusių procesų efektyvumą bei rezultatų kokybę. Projekto įgyvendinimas prasidės prie Universiteto inovatyvumo didėjimo ir padės įstaigai išlikti konkurencinga greitai prisitaikant prie pokyčių rinkoje.

Projekto metu sukurti rezultatai bus naudojami ilgą laiką, padidės veiklos procesų efektyvumas ir darbo našumas.

Projekto pradžia – 2016 04

Projekto pabaiga – 2017 04