fbpx

Vilniaus miesto savivaldybėje vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Kaip pasiekti pažangą vaiko gerovės srityje: tarpdalykinio ir daugiapakopio reglamentavimo perspektyvos“, kurį organizavo Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras (TVTTC) bendradarbiaudamas su Vaikų dienos centru „Navininkai“.

Pranešimus skaitė 12 mokslininkų iš Lietuvos ir užsienio:

 • Prof. dr. Steven M. Shardlow (Jungtinė Karalystė)
 • Cheri Lovre (Jungtinės Amerikos Valstijos)
 • Prof. Dr. Stefanos Spaneas (Kipras)
 • Prof. dr. Theano Kallinikaki (Graikija)
 • Dr. Sara Serbati (Italija)
 • Dr. Aida Kišūnaitė (Lietuva)
 • Jolanta Tupko-Mazur (Lietuva)
 • Doc. dr. Tomas Butvilas (Lietuva)
 • Doc. dr. Živilė Vilma Jonynienė (Lietuva)
 • Prof. dr.Giedrė Kvieskienė (Lietuva)
 • Dr. Eglė Celešienė
 • Doc. dr. Justinas Sadauskas (Lietuva)

RENGINIO PROGRAMA
2016-12-01

8.30-9.30

Dalyvių registracija
9.30-9.40Sveikinimas ir informacija
9.40-10.20Įžanginis žodis
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė dr. E. Žiobienė
Krizių valdymo instituto (CMI) direktorė Ch. Lovre, MS (Salem, JAV)
 A sesija: Vaikų gerovė ir socialinis darbas – užsienio valstybių patirtis ir geroji praktika
10.20-10.40Vaiko teisių apsauga: kaip subalansuoti esmines, bet prieštaraujančias nuostatas (Protecting the rights of the child: balancing contradictory imperatives), Prof. Dr. Steven M. Shardlow
10.40-11.00Suaugusiųjų bendruomenės įgalinimas terapinėje jaunimo pagalboje (Empowering a Community of Adults in Therapeutic Support for Youth),

Cheri Lovre, MS

11.00-11.20Mokyklų, socialinių paslaugų teikėjų ir bendruomenių tinklo kūrimas, siekiant vaiko teisių apsaugos ir vaikų, metusių mokyklas, problemos sprendimo skurdžiose Thrace vietovėse Graikijoje (Networking schools, social services and the community to safeguard children’s rights and tackle school dropout in Muslim disadvantaged /poor neighborhoods in Thrace-Greece), Prof. Dr. Agapi Kandylaki
11.20-12.00Diskusija ir kava
12.00-12.20Bendradarbiavimo gerinimas socialinės apsaugos paslaugų srityje, įgyvendinant bendrąjį vertinimo modelį (Improving collaboration in social care services for children through the implementation of CAF), Prof. Dr. Stefanos Spaneas
12.20-12.40Atsparumas ir pažeidžiamumas: vaikų, esančių institucinėje globoje, pabėgėlių ir prieglobsčio prašančių vaikų integravimas mokyklose (Resilience and  vulnerability: School inclusion of  refuge, asylum seeking and children in institutional care), Prof. Dr. Theano Kallinikaki
12.40-12.55Diskusija
12.55-13.15Vaikų teisės ir socialinės apsaugos sistema Graikijoje (Children’s rights and social care system in Greece), Prof. Dr. Sevaste Chatzifotiou
13.15-13.35Programos „Intervencija, siekiant institucionalizacijos prevencijos“ įgyvendinimo patirtis Italijoje: metodai ir rezultatai (The Experience of the Programme of Intervention for Prevention of Institutionalization (P.I.P.P.I.) in Italy: method and results), Dr. Sara Serbati
13.35-14.00Diskusija ir rytinės sesijos aptarimas  
14.00-15.00Pietūs
 B sesija: Vaikų gerovė: teisinė perspektyva
15.00-15.20Vaikų teisės ir Europos sąjungos teisinis reglamentavimas: tarpdiscipliniškumo iššūkis ir galimybės, Dr. Aida Kišūnaitė
15.20-15.40Vaikų teisės ir mediacija: geroji praktika ir kitų valstybių patirtis, Jolanta Tupko-Mazur
15.40-15.55Diskusija
 C sesija Vaikų gerovė: Lietuvos patirtis – socialinio darbo ir psichologijos mokslo perspektyva
15.55-16.15Migracija Lietuvoje: palikti vaikai, doc dr. Tomas Butvilas
16.15-16.35Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų gerovės užtikrinimas visuomenėje ir jos institucijose, doc. dr. Živilė Vilma Jonynienė
16.35-16.55Supervizija socialines rizikos seimu atvejais, doc. dr. Justinas Sadauskas
16.55-17.30Diskusija ir kava
17.30-17.50Plenarinė seminaro diskusija

 

 

 

Diskusijos/seminaro dalyvių interviu

Interviu su prof. dr. Stefanos Spaneas

Interviu su prof. dr. Steven M. Shardlow

Interviu su prof. dr. Theano Kallinikaki

Interviu su Cheri Lovre

Diskusijos/seminaro akimirkos