fbpx

Teisės magistras (vientisosios studijos)
Studijų formos: nuolatinės-nuotolinės studijos – 5 m., nuolatinės-sesijinės studijos – 5 m.
Studijos vykdomos lietuvių kalba, Vilniuje 
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Studentams po kolegijų (baigus teisės studijų programą) yra sudaroma galimybė studijuoti pagal individualų studijų planą ir studijas baigti greičiau.

 

Apie programą

Universitetas siūlo vientisas studijas, apjungiančias pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) studijų pakopas, kurių trukmė 5 metai. Šiose teisės studijose suteikiamos Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinės sistemos žinios, kurių dėka absolventas geba dirbti tiek nacionalinėse, tiek ir tarpnacionalinėse organizacijose ir įmonėse.

Programos išskirtinumai

Mažos studentų grupės, individualus dėmesys studentui

Galimybė studijas derinti su darbu

Studijos orientuotos į šiandienines teisės tendencijas

Po studijų gebėsite:

 • priimti teisinius sprendimus,  suprasti šiuolaikinius teisinio reglamentavimo kontekstus, veiksmingai taikyti teisės žinias, analizuoti ir organizuoti teisinius procesus;
 • taikyti analitinį kritinį, teisinį mąstymą bei gebėsite rinkti ir analizuoti informaciją, reikalingą svarbioms praktinėms ir mokslinėms problemoms spręsti bei aiškinti ir taikyti teisės normas atskirose visuomeninių-teisinių santykių srityse;
 • naudodami teisės terminiją, gebėsite analizuoti praktines asmens bei socialinių darinių elgesio situacijas, sklandžiai ir teisiškai argumentuoti perteikti mintis įvairioms auditorijoms, analizuoti informaciją apie teisinius ir socialinius procesus, kelti pagrįstas hipotezes, gebėti savarankiškai vykdyti teisės srities mokslinius tyrimus, pagrįsti daromas išvadas logikos dėsniais paremtais argumentais žodžiu ir raštu;
 • taisyklingai taikyti teisės normas ir suprasti jas išreiškiančius dokumentus, analizuodami teisės šaltinius ir kritiškai vertindami skirtingas nuomones ir pozicijas;
 • priimti sprendimus taikydami specializuotas (pošakines) teisės normas ir gebėti teikti kompleksines teisines išvadas, atsižvelgiant į kitų sričių teisinių santykių reglamentavimo ypatumus bei juose vyraujančią specifiką;
 • savarankiškai ir dirbdami komandoje nustatyti teisės pažeidžiamumo elementą turinčio socialinio ginčo sprendimo teisines priemones ir būdus, kurie geriausiai atitiktų ir tikslingai keistų susidariusią situaciją bei užtikrintų veiksmingą socialinių santykių subjektų teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jų realizavimą.

Karjeros perspektyvos

Studijų dalykai

 • Profesinė teisinė anglų kalba
 • Teisės logika
 • Teisės istorija ir teorija
 • Lotyniškoji teisinė terminija
 • Teisinių institucijų sąranga
 • Darbo teisė
 • Romėnų teisė
 • Konstitucinė teisė (Lietuvos)
 • Teisės filosofija ir etika
 • Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)
 • Administracinė teisė
 • Konstitucinė teisė (lyginamoji)
 • Civilinė teisė. Bendrosios nuostatos ir asmenys
 • Teisės sociologija ir socialinių tyrimų metodai
 • Šeimos ir paveldėjimo teisė
 • Administracinio proceso teisė
 • Daiktinė ir prievolių teisė
 • Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)
 • Teisinio akademinio rašymo pagrindai
 • Sutarčių teisė
 • Civilinio proceso teisė
 • Baudžiamojo proceso teisė
 • Tarptautinė viešoji teisė
 • Kursinis darbas
 • Nacionalinio saugumo ir žvalgybos pagrindai
 • Finansų ir mokesčių teisė
 • Tarptautinė privatinė teisė
 • Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)
 • Technologijų teisė ir duomenų apsauga
 • Kriminologija
 • Profesinė praktika
 • Europos Sąjungos teisė (materialinė)
 • Savivaldos teisė
 • Teisinė retorika
 • Kriminalistika
 • Teisinio mokslinio straipsnio rengimo pagrindai
 • Intelektinė teisė
 • Vykdymo proceso teisė
 • Korupcijos prevencija ir kontrolė
 • Verslo teisė
 • Baigiamųjų darbų metodologija
 • Tarptautinė žmogaus teisių apsauga
 • Teismo medicina / Sveikatos teisė
 • Mediacijos teisė ir alternatyvūs ginčo sprendimai
 • Teisminio proceso inscenizacija
 • Teisinio darbo praktika
 • Magistro baigiamasis darbas
 • Teisės baigiamasis darbas

Bendradarbiavimas

Teisės studijų socialiniai partneriai yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, VšĮ „Teisės ir valdymo institutas“, VšĮ „Europos vartotojų centras“, Teisėjų padėjėjų asociacija, Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų projektas „Galimybių akademija“, asociacijos „Vakarų Lietuvos vartotojų federacija“,„Lietuvos antstolių rūmai“, „Lietuvos notarų rūmai“, „Nacionalinė bankroto administratorių asociacija“, „Nacionalinė vartotojų konfederacija“, „Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų lyga“, „Lietuvos žmogaus teisių lyga“, advokatų profesinės bendrijos „Šulija Partners Law Firm Vilnius“ ir „Bagdanskis iLAW“, Advokato Edmundo Rusino kontora/ADER, Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra  ir kt.

Kalba KSU bendruomenė

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas
Dėstytojas

Studijos orientuotos į rengimą kūrybingo, iniciatyvaus ir kritiškai mąstančio teisės srities specialisto, suvokiančio teisės vietą nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje, turinčio fundamentinių teisės krypties žinių ir stiprių praktinių įgūdžių, gebančio atstovauti įvairius fizinius ir juridinius asmenis bei ginti jų teises ir teisėtus interesus. Didelis dėmesys skiriamas studentų komandiniam darbui – sudaromos galimybės derinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant teisines problemas, diskutuojant su dėstytoju ir tarpusavyje visais teoriniais bei praktiniais klausimais, mokantis priimti argumentuotus teisinius sprendimus bei savarankiškai ruošiant teisinių bylų maketus ir baigiamuosius darbus.

Olegas Beriozovas
Teisės ir technologijų instituto studijų ir mokslo vadovas

KSU Teisės studijos – tai puiki galimybė turėti universalų išsilavinimą, kuris suteikia įvairias profesines galimybes dirbti valstybiniame ir privačiame sektoriuje. Programa orientuota į šiuolaikines teisines aktualijas, išmoksti analizuoti teisines situacijas, analitiškai spręsti problemas, nepasiklysti tarp teisės aktų gausos ir mokėti jais naudotis, rasti atsakymą. Šios studijos praverčia ne tik karjeroje, gyvenime, ar kasdienėje veikloje, tačiau suteikia galimybę savo žinias pritaikyti konkrečiose praktinėse užduotyse paskaitų metu.

 

Interviu apie studijas čia.

Interviu apie studijas Klaipėdoje čia.

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Vytis Valatka

null

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

null

Prof. dr. Dalia Perkumienė

null

Dr. Sigita Šimbelytė

null

Lekt. Andrius Tekorius

null

Doc. dr. Giedrius Nemeikšis

null

Lekt. Olegas Beriozovas

null

Lekt. Ramūnas Jucevičius

null

Prof. dr. Dalia Marija Stančienė

null

Doc. dr. Asta Balčiūnienė

null

Lekt. Ramunė Kičiatovienė