fbpx

Kodėl verta studijuoti Teisę Klaipėdoje?


Klaipėdos skyriaus studijų koordinatorė E. Stonkuvienė (KSU nuotr.)

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto Klaipėdos skyrius yra vienintelė vieta Klaipėdos regione, kur galima įgyti universitetinį Teisės išsilavinimą. Apie tai, kuo ypatingos Teisės studijos Klaipėdoje, pasakoja šios programos dėstytoja, advokatė Asta Jakštienė bei Teisės fakulteto Klaipėdos skyriaus studijų koordinatorė Emilija Stonkuvienė.

Kuo ypatingos Teisės studijos Klaipėdoje? 

E. Stonkuvienė: Tai vienintelės universitetinės Teisės studijos Vakarų Lietuvoje.

A. Jakštienė: Didelę dalį teisės dalykų studentams dėsto teisės srities specialistai-praktikai, dirbantys teisme, prokuratūroje, advokatūroje, antstolių kontorose, valstybės tarnyboje ir kt.

Kaip vyksta Teisės studijos Klaipėdoje?

E. Stonkuvienė: Studijos yra puikiai pritaikytos dirbantiems žmonėms, paskaitos vyksta savaitgaliais. Paskaitose yra nagrinėjama ne tik teorija, bet ir šiai dienai aktualūs klausimai bei problemos, vyksta diskusijos, praktinių užduočių sprendimas.

A. Jakštienė: Atsisakyta įprasto paskaitų modelio, kai dėstytojas kalba, o studentai tik klauso ir konspektuoja. Vyksta diskusijos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, kurių metu analizuojami konkrečios teisės nuostatų taikymo situacijos, pritaikoma teismų praktika, sprendžiami uždaviniai, studentai skatinami argumentuoti savo siūlomus sprendimų variantus, taip pat kurti (teisės aktų, sutarčių ir kitus projektus).

Studentams suteikiama galimybė praktikuotis teisme, prokuratūroje, advokatūroje, kitose specializuotose teisės krypties įstaigose. Naudojama kaupiamojo balo sistema. Tai reiškia, kad paskaitų, seminarų, kolokviumo ir kitų atsiskaitymų pažymiai sudaro didelę galutinio pažymio dalį. Taip teisės studijų Klaipėdoje metu skatinama studijuoti viso semestro metu, todėl egzaminą laikyti gali tik minimalų kaupiamąjį balą surinkę studentai.

Kas dažniausiai renkasi studijas Klaipėdoje?

E. Stonkuvienė: Studijas Klaipėdoje dažniausiai renkasi žmonės jau turintys teisinių žinių pamatą. Studentai, baigę neuniversitetines teisės studijas.

A. Jakštienė: Studijas Klaipėdoje dažniau renkasi teisės srityje dirbantys ar su teise kasdien susiduriantys asmenys, kuriems reikalingas teisinis išsilavinimas, tačiau studijuoja ir vidurinį išsilavinimą įgiję studentai.

Kas sudaro dėstytojų komandą?

A. Jakštienė: Didelę dalį teisės dalykų studentams dėsto teisės specialistai-praktikai, dirbantys teisme, prokuratūroje, advokatūroje, antstolių kontorose, valstybės tarnyboje ir kt.

Ar yra kokių nors skirtumų tarp Teisės studijų Vilniuje ir Klaipėdoje? Kokių?

E. Stonkuvienė: Turbūt nėra, bet lyginant su studijomis kituose universitetuose, galėčiau išskirti tai, kad paskaitos vyksta mažesnėmis grupėmis, todėl išsivysto glaudesnis ryšys tarp studentų ir dėstytojų. Lengviau vesti diskusijas, aptariama daugiau studentams rūpimų klausimų.

A. Jakštienė: Teisės studijos Klaipėdoje suteikia išskirtinę galimybę įgyti teisinį išsilavinimą Klaipėdos mieste, nevykstant į Vilniaus miestą.

Kodėl verta rinktis Teisės studijas Klaipėdoje?

 E. Stonkuvienė: Universitetinės Teisės studijos Klaipėdoje pirmiausia patogios geografiniu požiūriu. Tai puiki galimybė įgyti ar pagilinti Teisės žinias ir jas pritaikyti profesinėje veikloje.

A. Jakštienė: Teisės studijų Klaipėdoje metu rengiami teisininkai, kurie išmano Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisę, geba ne tik pritaikyti teisę, bet ir dalyvauti jos kūrime, etiškai patarti ir atstovauti klientams, efektyviai spręsti ginčus. Todėl baigę teisės studijas Klaipėdoje savo žinias gali pritaikyti įvairiose teisės srityse ir įstaigose (teisme, prokuratūroje, advokatūroje, notariate, antstolių darbe ir kt.).

 

Daugiau apie Teisės studijų programą skaitykite čia: https://bit.ly/2O8Ify1

Dalinkis:

GRĮŽTI