fbpx

Specialus pasiūlymas stojantiems išankstinio priėmimo metu iki liepos 25 d.

Stok išankstinio priėmimo metu ir gauk asmeninį mentorių, kuris Tave lydės visų studijų metu ir padės susikurti sėkmingą karjerą pagal  aktualią veiklos ir studijų kryptį!

  • Stodamas išankstinio priėmimo metu galėsi pasirinkti asmeninį mentorių – savo srities ekspertą, su kuriuo kiekvieną semestrą turėsi individualias karjeros projektavimo ir asmeninio tobulėjimo bei augimo sesijas. Jų metu turėsi galimybę dirbti su žymiausiais savo srities ekspertais – verslininkais, teisininkais, advokatais, aviacijos ekspertais, startuolių įkūrėjais, žmogiškųjų išteklių ekspertais ir kitais ryškiausiais profesionalais!
  • Asmeninės karjeros seminarų metu turėsi unikalią galimybę ne tik mokytis kaip parengti puikų CV, pasiruošti darbo pokalbiui ar atrasti efektyviausias darbo paieškos strategijas, bet ir išmoksi susikurti bei pradėsi pozicionuoti savo asmeninį prekės ženklą Linkedin profilyje ir kitose platformose. Kurk savo karjerą sėkmingai su KSU jau pirmaisiais studijų metais!

KSU stipendijos ir finansinė parama

Visi stojantieji ir studentai turi galimybę pretenduoti į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo ir skatinamąsias stipendijas, suteikiančias iki 80 procentų dydžio nuolaidą pasirinktų studijų kainai.

  • Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendiją gali pretenduoti asmenys, stojantys į Universiteto vykdomas bakalauro ir vientisųjų studijų programas. 80 procentų dydžio nuolaida viso studijų laikotarpio studijų kainai suteikiama tiems asmenims, kurių stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas pagal 2022 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, be pridėtų papildomų balų yra 9 balai arba daugiau. Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendijos suteikiamą 80 procentų dydžio nuolaidą gali pretenduoti visi nustatyto dydžio konkursinį balą turintys stojantieji, tiek stojantys per tiesioginį priėmimą, tiek ir per bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą.

 

  • Visi Universitete 2022-2023 m. m. mokamas studijas pradėję studentai turės galimybę pretenduoti į 20 procentų, 50 procentų arba 80 procentų dydžio nuolaidą studijų kainai suteikiančias Kazimiero Simonavičiaus universiteto skatinamąsias stipendijas. Šios stipendijos, remiantis nustatytais kriterijais, skiriamos aktyviausiems, labiausiai motyvuotiems ir geriausiai besimokantiems Universiteto studentams po kiekvieno studijų semestro. Studijų nuolaida suteikiama ateinančio studijų semestro studijų kainai.

Studijų kainos įstojusiems į KSU 2022/23 m. m.

Studijų programa Kreditų skaičius (ECTS) Mokymosi forma ir trukmė (metai) Bazinė studijų kaina semestrui, EUR Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL NL (S) NL (N)
Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba (anglų k.) 210 3,5 (NL) 1450** Verslo vadybos bakalauras
Aviacijos vadyba (anglų k.) 210 3,5 (NL)

3,5 (NL (N))

2300 / 3000*** 2300 / 3000*** Verslo vadybos bakalauras
Mados industrija (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL) 1750 Socialinių mokslų bakalauras
Pramogų ir turizmo industrijos (lietuvių/ anglų k.) 210 3,5 (NL) 1450 Socialinių mokslų bakalauras
Skaitmeninis marketingas (lietuvių/anglų k.) 210 3,5 (NL) 1450 Verslo vadybos bakalauras
Teisė (lietuvių k.) (vientisosios studijos) 300 5 (NL (S))

5 (NL (N))

1250 1250 Teisės magistras
Verslo vadyba (lietuvių k.) 210 3,5 (NL (N)) 1450 Verslo vadybos bakalauras
Integruota komunikacija (lietuvių k.) 90 1,5 (NL (S))

 

2050 Socialinių mokslų magistras
Organizacinės inovacijos ir vadyba (lietuvių k.) 90 1,5 (NL (S)) 2050 Verslo vadybos magistras

NL – nuolatinės studijos

NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos

NL (N) – nuolatinės nuotolinės studijos

*- Vientisosios studijos apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas

** – Studijų kaina studijoms vykdomoms anglų kalba ES ir ne ES piliečiams

*** – Studijų kaina ne ES piliečiams

Lietuvių/anglų k. – dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba