fbpx

Data: renkama grupė
Trukmė: 8 ak. val.
Vieta: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius
Lektorius: prof. dr. Ryšardas Burda

Nuo 2016 m. įsigaliojo Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymas.

Privačios detektyvinės veiklos pagrindą sudaro privataus detektyvo konsultacinės, tiriamosios ir paieškos paslaugos, t. y. informacinė ir komunikacinė veikla, todėl visų pirma privatus detektyvas žino privačioje detektyvinėje veikloje leistinus informacijos (duomenų) rinkimo (gavimo) būdus ir šaltinius, geba efektyviai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, rinkti, sisteminti, analizuoti, tvarkyti ir kritiškai vertinti informaciją.

Tačiau dažnai advokatų klientai neturi pakankamai žinių apie detektyvų galimybes, advokatais kartais neišnaudoja privataus detektyvo galimybes atlikti tam tikrus veiksmus. Advokato ir privataus detektyvo bendradarbiavimo santykiai nėra pakankamai išplėtoti.

Seminaro tikslai

Suteikti asmenims, siekiantiems bendradarbiauti su privačiais detektyvais reikiamas žinias; supažindinti advokatus su privataus detektyvo teisėmis ir pareigomis; suformuoti bendradarbiavimo su privačiais detektyvais įgūdžius; pateikti žinias apie privačių detektyvų teikiamas paslaugas, kuriomis gali pasinaudoti advokatas.

Kam skirtas seminaras?

Advokatams ir advokatų padėjėjams.

Po seminaro dalyviai:

– žinos privataus detektyvo teisės ir pareigas;
– žinos, kaip detektyvas privalo rinkti, rengti, saugoti ir kitaip tvarkyti informaciją, duomenis ir dokumentus, susijusius su privačia detektyvine veikla;
– gebės dalykiškai bendradarbiauti su privačiais detektyvais ir naudoti jų teikiamomis paslaugomis.

Nagrinėjamos temos:

  1. Privačios detektyvinės veiklos teisinė samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys privačią detektyvinę veiklą. Teisės aiškinimo ir taikymo pagrindai. Privačios detektyvinės veiklos teisiniai principai.
  2. Privataus detektyvo teisinis statusas. Asmens nepriekaištingos reputacijos sąvoka ir turinys. Privataus detektyvo teisės ir pareigos. Draudimai, taikomi privačiam detektyvui.
  3. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo subjektai, jų funkcijos ir išimtinės kompetencijos. Privataus detektyvo veiklos ribos kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo subjektų išimtinių kompetencijų požiūriu.
  4. Informacijos, duomenų ir dokumentų valdymas privačioje detektyvinėje veikloje. Techninės priemonės privačioje detektyvinėje veikloje. Privačios detektyvinės veiklos taktika
  5. Privataus detektyvo bendradarbiavimas su advokatu.
  6. Atskirų detektyvinių paslaugų teikimas.

Lektorius

Prof. dr Ryšardas Burda – buvęs VRM tardytojas, 1994-2007 m. MRU docentas, 2007-2013 m. – STT darbuotojas, 2013 m.- iki dabar KSU Teisės fakulteto profesorius. Nuo 2014 m. praktikuojantis advokatas. Publikacijos baudžiamojo proceso, kriminalistikos ir viešosios teisės srityse. Lietuvos kriminalistų draugijos ir Lietuvos teisininkų draugijos narys.

Seminaro medžiaga ir pažymėjimai

Asmenys, dalyvavę seminare gaus dalijamąją paskaitų medžiagą ir dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Pažymime, kad Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) nuo 2017 m. balandžio 27 d. yra įtrauktas į Lietuvos advokatūros akredituotų institucijų sąrašą.

Registracija

[contact-form-7 id=”9213″]

Kontaktai

El. p.: krc@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI