fbpx

Kaip Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė, kuo nuoširdžiausiai sveikinu visus ir kviečiu susipažinti su Universiteto gyvenimu šioje internetinėje svetainėje bei apsilankyti Universiteto padalinyje Vilniuje.

Mūsų Universitetas yra šiuolaikiškas, sparčiai augantis ir itin dinamiškas karjeros universitetas, atviras pasauliniams mokslo ir studijų pokyčiams, aistringai įgyvendinantis pažangias Europos aukštojo mokslo erdvės naujoves, tačiau kartu išlaikantis klasikines akademinio gyvenimo vertybes. Nuolatinis tobulėjimas remiasi pažangos ir gerovės idėjų puoselėjimu, kasdieniu tarptautinio, humanistinio ir inovatyvaus universiteto kūrimu. Dėl to universitete skirtingų sričių ir lygių žinios jungiamos ir komponuojamos į itin modernias bei lanksčias modulines studijų programas, leidžiančias studentui suasmeninti savo žinias, veiksmingai taikyti jas praktikoje bei nukreipti į savo karjeros siekius ir visuomenės ateities poreikius. Tai sukuria sąlygas plėtoti studentų kūrybinį aktyvumą, mobilumą, į kompetencijų kokybę ir veiksmingumą nukreiptą mokymą, dialogo kultūrą ir bendradarbiavimą su nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais universitetais.

Mūsų Universiteto veržlumas, verslumo dvasia, orientacija į efektyvius žinių kūrimo ir panaudojimo būdus yra pamatinės vertybės, skirtos studentų sėkmingos karjeros tikslams. Mes siekiame, kad kiekvienas mūsų absolventas maksimaliai atskleistų savo gebėjimus, taikydamas įgytas žinias, kūrybiškumą ir inovatyvius projektus įmonėms, institucijoms ir visuomenei klestėti.

Neatsitiktinai Universitetas pavadintas visų laikų garsiausio Lietuvos mokslininko, kosmonautikos ir raketų teorijos pradininko vardu. Kazimiero Simonavičiaus universitetas išsiskiria iš kitų universitetų modernumu, energija ir jaunatviškumu. Jis žengia į gyvenimą, kuriame sėkmingą karjerą lemia inovacijos, šiuolaikinės technologijos, medijos ir kūrybiniai sprendimai.

Jei labiau susipažintumėte su Kazimiero Simonavičiaus universitetu, išvystumėte akademinės bendruomenės darną, kuri leidžia diegti individualizuotą, į studentą orientuotą studijų sistemą, karjeros kelio programą ir požiūrį, kuris sudaro sąlygas studentams kartu su dėstytojais ir personalu sukaupti unikalią patirtį ir veiksmingas mokslo žinias savo ateities karjeros pamatui.

Studentai, akademinė bendruomenė, Universiteto alumnai – visi mes nuoširdžiai Jus sveikiname ir kviečiame į Kazimiero Simonavičiaus universitetą!

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė