fbpx

Praėjusią savaitę į posėdį susirinko Kazimiero Simonavičiaus universiteto Senatas. KSU Senatą sudaro 20 narių atstovaujančių universiteto akademinę bendruomenę – dėstytojus ir studentus – bei kitas Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijas. Senato pirmininku yra išrinktas prof. dr. Steffen Roth, pirmininko pavaduotoju – prof. dr. Ryšardas Burda.
Senato posėdžio metu buvo pristatytas naujas KSU įvaizdis ir logotipas, vyko diskusijos dėl universiteto mokslinių tyrimų strategijos bei universiteto plėtros.
Džiaugiamės KSU Senato įsitraukimu ir indėliu į universiteto strateginę plėtrą, bendruomenės telkimą ir tinklaveikos skatinimą.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto bendruomenė, tęsdama gražią tradiciją, pasveikino pažangiausius praėjusio semestro studentus. Puikiais studentų pasiekimais džiaugėsi ir juos sveikino Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė doc. dr. Austė Kiškienė, Verslo inovacijų mokyklos vadovė Deimantė Žilinskienė, Teisės ir technologijų instituto Mokslo ir studijų vadovas Olegas Beriozovas, Kūrybos ekonomikos instituto vadovė doc. dr. Rasa Levickaitė bei Studijų skyriaus vadovė Agnė Bružaitė. Studentams buvo įteiktos pažangumo stipendijos, skirtos 2022 m. pavasario semestrui.

Puikiais rezultatais praėjusį semestrą pasižymėjo Aviacijos vadybos, Rinkodaros ir reklamavimo, Verslo vadybos, Mados industrijų, Pramogų ir turizmo industrijų, Teisės, Organizacinių inovacijų ir vadybos bei Integruotos komunikacijos studijų programų studentai.

Renginio metu pažangiausi studentai turėjo galimybę ne tik pasidžiaugti gautomis stipendijomis, bet taip pat sudalyvavo ir specialioje jiems skirtoje paskaitoje – workshop’e, kuriame verslo santykių mezgimo ekspertė, start4networking koučerė Ramunė Kasparavičienė, dalinosi savo gausiomis žiniomis apie tinklaveiką ir jos svarbą profesinėje veikloje.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas įsijungė į European Parliament to Campus iniciatyvą! Vasario 25 d. KSU Teisės studijų programos studentams paskaitą “ES vaidmuo stiprinant žmogaus teises, įstatymų viršenybę bei demokratiją” skaitė buvęs Europos Parlamento narys Hans-Olaf Henkel. Paskaitos metu studentai diskutavo su kviestiniu lektoriumi bei KSU profesore dr. Dalia Perkumiene taip praturtinant studijas tarptautine patirtimi. Paskaitos tema buvo ypač aktuali dabartiniame įvykių Ukrainoje kontekste.

Lektorius išsilavinimą įgijo Hamburgo ekonomikos ir politikos universitete. 2014-2019 m. buvo Europos Parlamento narys: ėjo vadovaujančias pareigas Pramonės, tyrimų ir energetikos komitete, dalyvavo Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto bei Žmogaus teisių pakomitečio veikloje. Daugiau informacijos apie lektoriaus veiklą Europos Parlamente galite rasti čia.

Paskaita organizuota bendradarbiaujant su Buvusių Europos Parlamento narių asociacija (FMA), kuri vienija virš 800 buvusių Europos Parlamento narių. Jos tikslas – informuoti Europos Sąjungos piliečius apie ES politiką, sprendimus, institucijas ir galimybes dalyvauti teisėkūroje bei kurti geresnę Europą įtraukiant buvusius europarlamentarus į savo darbą.

Daugiau informacijos apie KSU Teisės studijų programą kviečiame skaityti mūsų tinklapyje: https://ksu.lt/priemimas/bakalauro-studijos/teise/

Vasario 25 d. Kazimiero Simonavičiaus universitetas Pramogų ir turizmo industrijų studentai susitiks su Ernst and Young Talentų atrankos vadove Valdone Eidukoniene ir dalyvaus paskaitoje-diskusijoje „Kaip pasiruošti ir ką reikia žinoti prieš darbo pokalbį?”

Talentų atrankos vadovė Valdonė Eidukonienė sako: „Jau aštuonerius metus dirbu personalo valdymo srityje, didžiausią dalį mano patirties sudaro darbas su personalo atrankomis. Labai žaviuosi šia sritimi, kuri įtraukia, nes niekada nėra vienodo kandidato ar darbo pokalbio. Tikiu, kad nėra blogų darbuotojų, yra tik neatradę tinkamos darbo vietos”.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto akademinė bendruomenė reiškia savo solidarumą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir yra pasirengusi besąlygiškai palaikyti Ukrainos žmones šią sunkią akimirką.

Neliekame abejingi savo studentams, jų šeimoms bei partneriams Ukrainoje ir visomis išgalėmis stengsimės suteikti savalaikę teisinę ir psichologinę pagalbą bei skiriame 100 tikslinių stipendijų, skirtų studijų išlaidoms padengti tam, kad būtų suteikta galimybė tęsti studijas tiems studentams, kurių normalus gyvenimas buvo sugriautas.

Tvirtai tikime, jog mūsų vienybė ir palaikymas suteiks vilties ir jėgų kovojant už laisvę!

Džiaugiamės galėdami pristatyti naują KSU Teisės ir technologijos instituto mokslininkų grupės ir kolegų iš Lietuvos bei užsieno aukštųjų mokyklų bendrai išleistą mokslinę monografiją „Sustainable Development Of Law And Management In The Current World“ (liet. „Darni teisės ir vadybos plėtra šiuolaikiniame pasaulyje“), kur tyrinėjamos darnaus teisės ir vadybos vystymosi galimybės.

Monografijos tikslas – skatinti viešą Lietuvos ir tarptautinių mokslininkų mokslinę diskusiją, iškeliant šiuolaikinės teisės ir vadybos problemas bei iššūkius tarptautinės teisės, komercinės, šeimos, baudžiamosios, aplinkosaugos ir kitų teisės šakų kontekste.
Tikimės, jog monografija „Sustainable Development Of Law And Management In The Current World“ (liet. „Darni teisės ir vadybos plėtra šiuolaikiniame pasaulyje“), suteiks galimybę kritiškai ir kūrybiškai permąstyti problemines tarptautinės teisės sritis bei galimus vadybinius sprendimus ir pateiks naujoviškų požiūrių, sprendžiant kylančias problemas.

Nuoširdžiai dėkojame visam autorių kolektyvui už puikiai atliktą darbą: Dalia PerkumieneOlegas Beriozovas (Editors); Csongor Herke, Özgür Oğuz, Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek, Antonio Silva, Anıl Berk, Gümüş Emre Çiloğlu, Nisa Nur Altun, Büşra Çoban, Erika Farkas-Csamangó, Ferdi Yıldırım, Biruta Švagždienė, Bohdan Diachenko, Anil Berk Gümüş, Büşra Çoban, Aistė Lukšaitė, Giedrius Nemeikšis, Oleksandr Matvieiev, Oleksandra Puzanova, Stanislav Kunts, Raimundas Kalesnykas, Andrzej Gołębiowski, Aneta Montano, Violeta Naujokienė, Dalia Perkumienė, Manuel de Peralta Carrasco, Herke Csongor, Sigita Šimbelytė, Dovilė Bukauskaitė, Viktorija Tverijonienė, Laura Seržintienė, Angel Acedo Penco, Cristina Cintora Egea, Olegas Beriozovas, Leonardo B. Pérez Gallardo, Anabel Puentes Gómez, Kristina Ratautaitė, Vaiva Žimontienė, Monika Razutytė, Regina Andriukaitienė, Nijolė Petkevičiutė, Daiva Buksnienė, Rasa Pranskunienė, Monika Česaitė, Bidemi Yemi Bakare, Airida Gotovtė, Tomas Butvilas, Deimantė Žilinskienė, Konstantinos Kalligiannis, Sergejus Neifachas, Tomas Butvilas, Aidas Vasilis Vasiliauskas, Olga Navickienė.

Monografiją galite paskaityti ir elektroniniu formatu: https://lnkd.in/ghNSRiaX

Vasario 10 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė doc. dr. Austė Kiškienė kartu su Verslo inovacijų mokyklos vadove Deimante Žilinskiene susitiko su Nacionalinės Aviacijos Asociacijos (LAVIA) atstovais – Valdybos pirmininku Joriu Gintilu bei nepriklausomu Valdybos nariu Mindaugu Reinikiu.
Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės aviacijos sektoriuje, rengiant aukšto lygio aviacijos vadybos specialistus bei galimi ateities projektai.
Kazimiero Simonavičiaus universitetas – vienintelė aukštoji mokykla siūlanti unikalias studijų programas, susijusias su aviacija.
Kviečiame susipažinti su Aviacijos vadybos bakalauro studijų programa, kurioje yra integruoti IATA kursai: https://ksu.lt/priemimas/bakalauro-studijos/aviacijos-vadyba/https://cutt.ly/iO84viJ. Šioje studijų programoje yra galimybė studijuoti ir nuotoliniu būdu.
Norintiems sužinoti daugiau apie studijų Kazimiero Simonavičiaus universitete galimybes, kviečiame užpildyti mūsų anketą: https://cutt.ly/xO87rVF

KSU sveikiname naują studentų grupę, kuri pradėjo studijas Europos Sąjungos teisės dvigubo diplomo magistro studijų programoje! Ši studijų programa vykdoma kartu su Taraso Ševčenkos nacionaliniu universitetu Kijeve (Ukraina).
Pirmojo susitikimo su studentais iš Ukrainos metu buvo pristatytas Kazimiero Simonavičiaus universitetas, studentai supažindinti su studijų dalykais bei dėstytojais. Šį semestrą studentai susipažins su Europos bankų teisės teorija ir praktika, advokatūra, mokesčių teisiniu reguliavimu, prekybos ir verslo teise, komercinėmis sutartimis. Visi studentai per pavasario semestrą turės paruošti mokslinius straipsnius Europos Sąjungos teisės aktualijų temomis, sudalyvauti ir parengti pranešimus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Teisė, dirbtinis intelektas ir technologijos – ateities įžvalgos tarptautiniame kontekste“, kuri bus organizuojama š.m. gegužės 5-6 d.
Kaip teigia Teisės ir technologijų instituto Studijų ir mokslo vadovas Olegas Beriozovas, ši dviguba programa sukurta bendradarbiaujant su Taraso Ševčenkos nacionaliniu universitetu Kijeve (Ukraina) ir atliepiant šių dienų aktualijas, vykstančias Europos Sąjungoje. Ji skirta visiems būsimiems studentams, kurie nori savo karjeros siekti Europos Sąjungos instituciniame lygmenyje. Programos metu studentai gebės integruoti daugiapakopio teisinio reglamentavimo žinias į vieningą visumą ir priimti kompleksinius sprendimus tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu, įvairių studijų dalykų metu išmoks teisiškai vertinti ir remiantis moksliniais metodais analizuoti atskirų Europos Sąjungos vidaus politikos reglamentavimą tarptautinių teisės normų kontekste. Mūsų su partneriais tikslas – paruošti profesionalą, kuris gebėtų Europos Sąjungos teisinio reguliavimo pagalba rasti tinkamą sprendimą šiandienos esamų įvykių kontekste.
Daugiau informacijos apie programą galite rasti mūsų tinklapyje: https://ksu.lt/en/master-studies/european-union-law-online/
Džiaugiamės pavasario semestre sulaukę net 29 Erasmus mainų studentų iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ir Turkijos. Kaip ir kiekvienais metais į Kazimiero Simonavičiaus universitetą atvykusiems studentams iš užsienio buvo organizuojama orientacinė savaitė, kurios metu studentai susipažino su Universitetu ir studijų procesu, dėstytojais ir vieni kitais.
Šiais metais veiklos tarptautiniams studentams buvo organizuojamos nuotoliniu būdu, bet tai nesumažino džiaugsmo susipažįstant ir pristatant savo gimtąsias šalis. Tikimės, kad jau neužilgo visi studentai grįš į mūsų auditorijas ir susitiks su savo kolegomis gyvai! 

Rugsėjo 8-ąją 11 val., Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) kviečia visus Universiteto bendruomenės narius – studentus, dėstytojus, administracijos darbuotojus – kartu džiaugsmingai pasitikti naujųjų mokslo metų pradžią. Renginys vyks nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą. 

 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis kartu su akademinių padalinių vadovais šventinėmis kalbomis sveikins esamus studentus ir padrąsins pirmakursius, pradedančius naują, svarbų gyvenimo etapą. 

 

Švęskime ir džiaugsmingai pasitikime naujus mokslo metus kartu!

 

Transliacija vyks per ZOOM platformą: 

nuoroda

Passcode: 192659

 

Įvadinės savaitės programa čia.

2020 m. rugsėjo 1-ąją prie Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto prisijungė Pramogų ir turizmo bakalauro programos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Levickaitė. 

Rasa 2012-2015 m. dalyvavo kuriant Universiteto Kūrybinių ir kultūrinių industrijų, Pramogų ir turizmo industrijų, Mados industrijos, Verslo sociologijos bakalauro studijų programas bei Kūrybos ekonomikos, Integruotos kūrybos komunikacijos magistro studijų programas, plėtojo instituto veiklą ir dėstė pirmųjų komunikacijos programų laidų studentams.

Dr. Rasa Levickaitė nuo 2000 m. plėtoja įvairius turizmo verslo projektus. Dėl Covid-19 įtakos turizmui nusprendė aktyviau grįžti į akademinę ir pedagoginę veiklą.

Mokslinių interesų pagrindinės sritys:

  • kūrybos ekonomika
  • kūrybinės ir kultūrinės industrijos
  • patirties turizmas

Paskelbė daugiau nei 20 mokslinių darbų, stažavosi JAV (Eastern Illinois University, South University, University of Texas), Danijos (Copenhagen Business School), Prancūzijos (Paris Graduate School of Management), Jungtinės Karalystės (Kingston University), Turkijos (Istambul Aydin University), Italijos (Impact HUB Firenze) universitetuose ir tyrimų centruose, skaitė paskaitas Portugalijos, Olandijos, Vokietijos, Turkijos universitetuose. Pristato pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose kūrybos ekonomikos, kūrybinių ir kultūrinių industrijų, turizmo klausimais.

Pelniusi įvairius kitus valstybių ir universitetų apdovanojimus, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvių fondo stipendijas už akademinius pasiekimus.

Primename, jog priėmimas į Pramogų ir turizmo industrijos programą vyksta iki rugsėjo 14 -os dienos.

Daugiau apie Pramogų ir turizmo industrijos bakalauro studijų programą čia.

Remiantis 2020 m. rugpjūčio 6 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Rektoriaus įsakymu Nr. 23, patvirtintu 2020–2021 m. m. studijų akademiniu kalendoriumi ir Akademinių padalinių vadovų / skyriaus vadovo patvirtintais studijų grafikais, skelbiama aktuali informacija apie 2020–2021 mokslo metų rudens semestro studijų organizavimą.

Rudens semestro pradžia numatoma rugsėjo 8 d., paskaitų pradžia nuolatine – sesijine studijų formą studijuojantiems studentams – rugsėjo 12 d., nuolatine forma – rugsėjo 14 d.

Nuomatoma studijas vykdyti įprastiniu – auditoriniu būdu, tačiau informuojame, jog jeigu prasidėtų antroji koronaviruso banga, Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra pasiruošęs studijų procesą organizuoti nuotoliniu arba mišriuoju būdu.

Atkreipiame dėmesį, kad karantino laikotarpiu, 2020 m. pavasario semestrą, sėkmingai studijas vykdėme nuotoliniu būdu, todėl esant poreikiui studijas vėl organizuoti tokiu principu, perėjimo procesas būtų dar greitesnis ir sklandesnis.

 

2020-2021 m.m. Rudens semestro darbo savaitgalių kalendorius

2020-2021 m.m. Studijų akademinis kalendorius