fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Communication. Political sciences.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Sutkutė, Rūta. Political Participation in the Context of Contemporary Media: The Case of Refugees in Lithuania // EUREKA: Social and Humanities : ScientificRoute OÜ publisher (Tallinn, Estonia). ISSN 2504-5563. eISSN 2504-5571. 2022, 6, p. 79-91.
 2. Sutkutė, Rūta. Public discourse on refugees in social media: ‘Refugees Welcome in Lithuania.’ // Discourse & Communication : SAGE Publications Ltd. ISSN 1750-4813. eISSN 1750-4821. 2022, 16, 6, p. 670-692.
 3. Sutkutė, Rūta. Islamofobija, Musulmonų reprezentacija ir stereotipai vakaruose po 9/11 įvykių = Islamophobia, Muslim representation and stereotypes in the western media after the 9/11 events // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai : [Šiaulių universitetas]. ISSN 1648-8776. eISSN 2424-3345. 2019, Nr. 49(2), p.
  36-49.
 4. Sutkutė, Rūta. Media, stereotypes and Muslim representation: world after Jyllands-Posten Muhammad cartoons controversy // Eureka: social and humanities. Tallinn : Scientific Route. ISSN 2504-5563. eISSN 2504-5571. 2019, Nr. 6, p. 59-72.
 5. Sutkutė, Rūta. Pabėgėlių diskurso formavimasis socialinėse medijose: Lietuvos atvejis = Shaping the public discourse on refugees in social media: the case of Lithuania // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-5152. 2018, nr. 2 (26), p. 19-35.
 6. Sutkutė, Rūta. Representation of Islam and Muslims in western films: an “Imaginary” Muslim community // Eureka: social and humanities. Tallinn : Scientific Route. ISSN 2504-5563. eISSN 2504-5571. 2020, Nr. 4, p. 25-40.
 7. Sutkutė, Rūta. Shaping of the public discourse on refugees in social media: “Refugees welcome Lithuania” // Eureka: social and humanities. Tallinn : Scientific Route. ISSN 2504-5563. eISSN 2504-5571. 2019, Vol. 1, p. 35-52.
 8. Sutkutė, Rūta. Socialinės medijos – taikioji rezistencija ar naujasis kliktyvizmas? = Social media: a new form of peaceful resistance or a manifestation of clicktivism? // Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus. ISSN 1392-0588. eISSN 2335-8769. 2016, T. 66, p. 89-118.
 9. Sutkutė, Rūta. The mediatization of new movements: the case of “Je suis Charlie” = Naujųjų judėjimų mediatizacija: „Je suis Charlie“ atvejis // Media transformations. Kaunas : Vytautas Magnus university. ISSN 2029-865X. eISSN 2029-8668. 2016, Vol. 12, p. 38-61.
 10. Sutkutė, Rūta. Social media as a tool of resistance or a new form of slacktivism? = Socialinės medijos – nauja pasipriešinimo forma ar tingaus aktyvizmo išraiška? // Tiltas į ateitį = The bridge to the future. Kaunas :
  Technologija. ISSN 2029-9346. 2016, Nr. 1 (10), p. 427-433.