fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) siūlo užsienio lietuviams, tiek nuolat gyvenantiems užsienyje, tiek ketinantiems sugrįžti į gimtąją šalį, palankias sąlygas studijuoti Lietuvoje.

Rugsėjo 14-ąją Kazimiero Simonavičiaus universitete prasideda NUOTOLINĖS Teisės studijos! Tik 10 proc. paskaitų vyksta Universitete, likusios – nuotoliniu būdu. Tiesioginis priėmimas jau vyksta!

Siūlomos studijų formos:

Nuolatinės studijos – paskaitos vyksta darbo dienomis kiekvieną savaitę;

Nuolatinės-sesijinės studijos – paskaitos vyksta penktadienio popietę, šeštadienį ir sekmadienį. Paskaitos organizuojamos kas antrą savaitgalį, todėl jas lengva derinti su darbu ar gyvenimu užsienyje. Iš viso per semestrą vykta 8 paskaitų sesijos.

Bakalauro studijos organizuojamos nuolatinių studijų forma (išskyrus Kūrybinių ir kultūrinių industrijų bei Mados industrijos studijų programas, kurias galima studijuoti ir nuolatinių-sesijinių studijų forma), magistro – nuolatinių-sesijinių studijų forma.

Individualūs studijų planai

KSU savo studentams taip pat siūlo galimybę studijuoti pagal individualius, jiems sudarytus studijų planus, kurie leidžia reguliuoti studijų krūvį pagal studento poreikius, bei studijas baigti greičiau, kas yra aktualu tiek dirbančiajam, tiek gyvenančiam užsienyje.

Studijų trukmė

Bakalauro studijos (tiek nuolatinės, tiek nuolatinės-sesijinės) Kazimiero Simonavičiaus universitete trunka 3,5 m., magistro (nuolatinės-sesijinės) – 1,5 m.

Priėmimo tvarka

Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje, į KSU gali stoti per LAMA BPO sistemą ir pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas bei stipendijas. Lietuvos piliečiai, įgiję išsilavinimą užsienyje, prieš stodami turėtų kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą, kad būtų pripažinta jų įgyta kvalifikacija, tačiau jie taip pat turi teisę pretenduoti į studijų finansavimą Lietuvoje.

KSU vykdomas ir tiesioginis priėmimas (ne per LAMA BPO sistemą) – rganizuojamas motyvacinis pokalbis su stojančiuoju, kurio metu stojantysis turi galimybę pristatyti savo patirtį ir žinias, įgytas ne mokyklos suole ir neatsispindinčias brandos atestate, taip pat gali geriau pažinti Universitetą, studijų programą, kurią nori studijuoti, išsiaiškinti kitus rūpimus klausimus.

Daugiau apie priėmimo tvarką skaitykite čia.

Tarptautiškumas

Tarptautiškumas – viena iš KSU strateginių krypčių. Visų studijų programų studentai turi galimybę dalyvauti užsienio lektorių paskaitose bei išvykti semestrui ar dviems studijuoti į užsienį. Studijos organizuojamos lietuvių ir anglų kalbomis (dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba). Visos magistro studijų programos – anglų kalba.

KSU rengia studijų programas, atitinkančias tarptautinius standartus ir gebančias konkuruoti su užsienio universitetų studijų programomis. Daugelis studijų programų yra novatoriškos, atitinkančias globalios darbo rinkos poreikius. Kai kurios jų – unikalios ne tik Lietuvoje, bet ir Šiaurės Rytų Europos regione, pavyzdžiui, Mados industrijos studijų programa. Interneto inžinerijos, Aviacijos vadybos studijų programos – vienintelės Lietuvoje.

Mob. tel. +370 655 62117
El. p.: priemimas@ksu.lt