fbpx

Į Kazimiero Simonavičiaus universitetą priimami turintieji vidurinį ar jam prilygstantį išsilavinimą ir baigusieji universitetines arba neuniversitetines aukštąsias mokyklas (kolegijas).

Baigusiems universitetines ir neuniversitetines aukštąsias mokyklas pagal galiojančias nuostatas įskaitomi atitinkantys universiteto mokymo programą dalykai, leidžiama studijuoti pagal individualius studijų planus ir greičiau baigti studijas.

Moksleiviai į KSU priimami pagal tiesioginio priėmimo tvarką ir pagal 2019 m. LAMA BPO priėmimo tvarką.