fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universiteto biblioteka yra akademinė biblioteka. Ji komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje bei užsienyje leidžiamus dokumentus. Didžiausią bibliotekos fondų dalį sudaro socialinių mokslų, teisės ir verslo literatūra. Kaupiami vadybos, matematikos, verslo ekonomikos, finansų, bankininkystės, meno, istorijos, aviacijos, užsienio kalbų mokymosi vadovėliai, monografijos bei periodiniai leidiniai. Bibliotekos fondai nuolat papildomi nauja literatūra, didinamas specialybinės literatūros egzempliorių skaičius.

Bibliotekos tikslas – plėtoti biblioteką kaip informacinį žinių trikampio (studijų, mokslo ir inovacijų) struktūrinį pamatą, kuris formuoja moksliąsias aplinkas, mokymąsi gyvenimo erdvėje ir per gyvenimą, naudojant skaitmenines technologijas ir naujausius vartotojų aptarnavimo metodus.

Paslaugos

Bibliotekos lankytojo atmintinė:

  • Biblioteka yra atvira visiems lankytojams
  • Registracijai reikalingas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba studento pažymėjimas
  • Registracija KSU studentams bei dėstytojams – pateikus galiojantį KSU studento pažymėjimą (LSP) arba KSU darbuotojo darbo pažymėjimą;
  • Bibliotekos fondo leidiniai į namus išduodami tik KSU bendruomenės nariams ir terminuotam laikui. Laikotarpis nurodomas knygų išdavimo metu.
  • Vienu metu skaitytojas negali turėti daugiau kaip penkių leidinių.
  • Turimų leidinių terminą galima prasitęsti (atvykus į biblioteką arba parašius el. laišką), jei atitinkamų leidinių nėra užsisakę kiti skaitytojai.
  • Ne visi bibliotekos fondo leidiniai skolinami į namus. Skaitykloje esančio paskutinio egzemplioriaus išsinešti neleidžiama. Tokius leidinius skaitytojai gali skaityti vietoje.
  • Laiku leidinio (leidinių) negražinusiam skaitytojui nauji leidiniai neišduodami.
  • Mokamos paslaugos: dokumentų spausdinimo bei kopijavimo paslaugos teikiamos II aukšte (studentas turi įsigyti kopijavimo – spausdinimo kortelę*)

*Kopijavimo – spausdinimo kortelę įsigyti galima studijų skyriuje. 100 kopijų kortelės kaina – 3 Eur.

Kontaktai

Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 Vilnius

El. p. biblioteka@ksu.lt