fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universiteto biblioteka yra akademinė biblioteka. Ji komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje bei užsienyje leidžiamus dokumentus. Didžiausią bibliotekos fondų dalį sudaro socialinių mokslų, teisės ir verslo literatūra. Kaupiami vadybos, matematikos, verslo ekonomikos, finansų, bankininkystės, meno, istorijos, aviacijos, užsienio kalbų mokymosi vadovėliai, monografijos bei periodiniai leidiniai. Bibliotekos fondai nuolat papildomi nauja literatūra, didinamas specialybinės literatūros egzempliorių skaičius.

Bibliotekos tikslas – plėtoti biblioteką kaip informacinį žinių trikampio (studijų, mokslo ir inovacijų) struktūrinį pamatą, kuris formuoja moksliąsias aplinkas, mokymąsi gyvenimo erdvėje ir per gyvenimą, naudojant skaitmenines technologijas ir naujausius vartotojų aptarnavimo metodus.

Teikiamos paslaugos:

 • Katalogas (ALEPH)
 • KSU mokslinių publikacijų duomenų bazė (surinktos dėstytojų disertacijos ir straipsniai)
 • Prenumeruojamos keturios duomenų bazės: Infolex, Emerald, EBSCO, Taylor&Francis
 • Skaitykla (Bibliotekos skaitykloje yra 15-ka darbo vietų). Skaitytojai visada gali naudotis joje esančiais kompiuteriais, veikia bevielis tinklas.
 • Mokamos paslaugos: dokumentų spausdinimas bei kopijavimas (studentas turi įsigyti kopijavimo – spausdinimo kortelę*)

* Kopijavimo – spausdinimo kortelę įsigyti galima nuolatinių ir ištęstinių studijų skyriuose bei bibliotekoje. 100 kopijų kortelės kaina – 3 Eur.

Bibliotekos lankytojo atmintinė:

 • Biblioteka yra atvira visiems lankytojams
 • Registracijai reikalingas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba studento pažymėjimas
 • Registracija nereikalinga KSU studentams bei dėstytojams, pateikus galiojantį KSU studento pažymėjimą (LSP) arba KSU darbuotojo darbo pažymėjimą;
 • Bibliotekos fondo leidiniai į namus išduodami tik KSU bendruomenės nariams ir terminuotam laikui. Laikotarpis nurodomas knygų išdavimo metu, o savitarnoje –  nurodomas ant kompiuterio išduodamo kvito.
 • Vienu metu skaitytojas negali turėti daugiau kaip penkių leidinių.
 • Turimų leidinių terminą galima prasitęsti (atvykus į biblioteką arba parašius el. laišką), jei atitinkamų leidinių nėra užsisakę kiti skaitytojai.
 • Ne visi bibliotekos fondo leidiniai skolinami į namus. Skaitykloje esančio paskutinio egzemplioriaus išsinešti neleidžiama. Tokius leidinius skaitytojai gali skaityti vietoje.
 • Laiku leidinio (leidinių) negražinusiam skaitytojui nauji leidiniai neišduodami.

Kontaktai

Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 Vilnius

Tel. + 370 658 639 75

El. p. biblioteka@ksu.lt

Kazimiero Simonavičiaus universiteto publikacijų registracija

KSU bendruomenės narių mokslinės, mokslo populiarinimo  ir kitos publikacijos yra registruojamos eLABa (Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka ) duomenų bazėje pagal 2018 m.  rugpjūčio 31 d. (Rektoriaus įsakymu Nr. 27) patvirtintą tvarką.

Daugiau informacijos čia.

Baigiamųjų darbų įkėlimas į eLABą (Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką)

Informacija dėstytojams – baigiamųjų darbų vadovams čia.

Informacija studentams čia

Prenumeruojamos duomenų bazės

* Dėl naudojimosi duomenų bazėmis prašome kreiptis į Elektroninių paslaugų vadybininkę.

Informacijos ištekliai

Atviros prieigos elektroniniai ištekliai

TAR (https://www.e-tar.lt/portal/lt/index)  – teisės aktų registras.

Eur-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt) Europos Sąjungos teisės aktai. Duomenų bazė atnaujinama kasdien.

Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė.

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. Dokumentų ir dokumentų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai nuo 2003 m.

Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazės archyvas 1994–2002 m. Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bibliografiniai įrašai.

BSR economies. Čia galima rasti pagrindinių Baltijos jūros regiono ekonominių ir finansinių rodiklių apžvalgą.

 Nemokamos knygos pagrindinėmis ekonomikos, politikos, filosofijos temomis: https://www.llri.lt/naujienos/knygu-issukis/lrinka

Praktika Lietuvos laisvosios rinkos institute tyrimų, administravimo, vertimų, švietėjiškų iniciatyvų ir kitose srityse: https://www.llri.lt/svietimo-centras/praktika-llri

Paskaitos jūsų mokykloje, universitete ar organizacijoje: https://www.llri.lt/svietimo-centras/pasikvieskite-mus

Interaktyvi mokesčių skaičiuoklė http://mokumokescius.lt/

Šešėlinės ekonomikos tyrimas https://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-seseline-ekonomika

Lietuvos savivaldybių indeksas https://www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-indeksas-2017

Analizės aktualiausiomis ekonominės politikos temomis https://www.llri.lt/tipai/faktai-ir-analize

Nacionalinis ekonomikos egzaminas vyks 2019 m. kovą, bet savo ekonomikos išmanymą galima pasitikrinti visus metus: http://www.ekonomikosegzaminas.lt/

Atviros prieigos elektroninės knygos

Mykolo Romerio universiteto elektroninės knygos (http://ebooks.mruni.eu/)  Portale daugiau nei 130 laisvos prieigos socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų knygų.

Atviros prieigos duomenų bazės (užsienio kalbomis)

Bepress Legal Repository
Atviros prieigos teisinės tematikos duomenų bazė, kurioje talpinamos įvairių teisinių institucijų bei universitetų publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.

BioMed Central (The Open Access Publisher)
Atviros prieigos žurnalų leidėjas pateikia apie 130 pavadinimų žurnalus iš biomedicinos ir medicinos srities.

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Centrinės ir Rytų Europos šalių leidinių archyvas, suteikiantis prieigą prie 244 humanitarinių bei socialinių mokslų žurnalų visateksčių straipsnių. Straipsniai publikuojami originalo kalbomis. Daugeliui straipsnių lietuvių kalba yra suteikta atviroji prieiga.

DOAJ the Directory of Open Access Journals
Atviros prieigos visateksčių leidinių katalogas, 2009 m laimėjęs SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) apdovanojimą. 2009 m. į DOAJ įtraukta 4798 įvairios tematikos mokslinių žurnalų, įvairiomis pasaulio kalbomis. Šiuo metu beveik dviejuose tūkstančiuose į katalogą įtrauktuose žurnaluose gali būti vykdoma visateksčių straipsnių paieška.

E-Books on Directory
Įvairių sričių elektroninės knygos.

Europeana
Europos virtuali įvairialypės informacijos biblioteka. Viso pasaulio interneto vartotojai gali naudotis daugiau nei dviem milijonais knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių bibliotekų ir kultūros įstaigų.

Eurostat
Duomenų bazėje skelbiami oficialūs suderinti Europos Sąjungos ir euro zonos statistiniai rodikliai bei pateikiami duomenų palyginimai. Galima rasti daug statistinės informacijos apie Europos Sąjungos regionus ir šalis bei valstybes kandidates.

HighWire Press
Didžiausias atviros prieigos visateksčių mokslinių referuotų leidinių archyvas, kurį dabar (2010 m.) sudaro beveik 2 milijonai atviros prieigos visateksčių straipsnių, 45 atviros prieigos moksliniai tinklalapiai ir kt. Tematika- socialiniai, humanitariniai, tikslieji bei gamtos mokslai. Dauguma atviros prieigos leidinių turi nuo 4 iki 24 mėn. embargo periodą.

INASP Directory of Free and Open Access Online Resources
Visateksčių žurnalų ir duomenų bazių nuorodos.

Math-Net.Ru
Pristatomas matematikos vystymasis Rusijoje. Portale talpinami matematikos žurnalai, kurių pilni tekstai prieinami internete, žurnalams taikomas 3 metų embargas.

OAPEN
Atvirosios prieigos socialinių bei humanitarinių mokslų visateksčių akademinių el. knygų biblioteka.

Open Access Government

Open Texbooks
Įvairių sričių elektroninės knygos.

Public Library of Science (PLoS)
Biologijos bei medicinos mokslų visateksčiai leidiniai.

ScienceResearch.com
Mokslinės informacijos paieškos sistema leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių.

Scientific Journals International 
Visateksčių straipsnių paieška atviros prieigos moksliniuose žurnaluose.

Theses Canada Portal
Kanados mokslininkų elektroninės tezės ir disertacijos anglų ir prancūzų kalbomis. Iki 2002 m. duomenų bazėje sukaupta apie 220 000 daktaro tezių ir disertacijų.

The World Bank Open Data
Pasaulio Banko duomenų portalas apjungiantis World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM), Education Statistics ir kt. duomenų bazes ir suteikiantis prieigą prie daugiau nei 2000 rodiklių.