fbpx

Kazimieras Simonavičius – nepelnytai pamirštas, vienas iškiliausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVII amžiaus mokslininkų, kurio idėjos, darbai, sprendimai yra susiję ne tik su inžinerijos ar karybos mokslu, bet ir su šiandien aktualiomis temomis kaip kūrybiškumas, verslumas, inovacijos, komunikacija, nestandartinių sprendimų kokybė.

Kazimiero Simonavičiaus veikalas, „Didysis artilerijos menas“ – išliko pagrindiniu artilerijos vadovėliu Europoje dar du šimtus metų po jo išleidimo. Knyga pateikė standartus raketų, ugnies kamuolių ir kitų pirotechnikos priemonių gamybai.

KSU yra nevalstybinis (privatus) universitetas (licencijos nr. 002426). Studijos privačiame universitete gali būti daug kokybiškesnės ir inovatyvesnės nei valstybiniuose universitetuose. Privatus universitetas, kuris nėra priklausomas nuo valstybės skiriamo finansavimo ir turi daugiau autonomijos, gali lanksčiau reaguoti į besikeičiančią situaciją, rinkos poreikius, naujausių technologijų atsiradimą, mokymosi būdų inovacijas ir panašius dalykus ir greičiau juos taikyti savo organizuojamų studijų procesuose.

Taip. KSU turi Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją (licencijos nr. 002426 ) vykdyti studijas, todėl jo diplomai tikrai yra pripažįstami Lietuvoje ir užsienyje.

Galima stoti per LAMA BPO sistemą, išankstinį ir tiesioginį KSU priėmimą. Stojant tiesiogiai vyksta motyvacinis pokalbis.

Paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadienio popietę, šeštadienį ir sekmadienį). Per mėnesį – du paskaitų savaitgaliai. Egzaminų sesijos taip pat vyksta tik savaitgaliais.

Studentas turėtų savarankiškai kreiptis į Valstybinį studijų fondą ir užpildyti prašymą-anketą Valstybės remiamai paskolai gauti. Tuomet Universitetas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, patvirtina, kad asmuo, pretenduojantis gauti paskolą, yra tos mokslo ir studijų institucijos studentas, patikrina studentų pateiktą informaciją apie studijas ir pateikia duomenis apie studentų numatomą studijų baigimo datą, studijų kainą ir studijų dalykų įvertinimų vidurkį.

KSU turi gausų socialinių partnerių tinklą, todėl mūsų studentai gali pasirinkti, kur atlikti profesinę praktiką.

KSU siūlo naujas inovatyvias studijų programas, kurios yra orientuotos būtent į ateities rinkos ir darbuotojų poreikius, didelę reikšmę studijų procesuose užima studentų kūrybingumo, antreprenerystės (verslumo) žinių ugdymas, aktyvus ryšys su socialiniais partneriais ir mokymasis iš jų – šie dalykai užtikrina, jog mūsų absolventai, pabaigę studijas, turės ne tik puikias specialybės žinias, bet ir reikiamus gebėjimus bei praktinę patirtį. Visa tai jiems leis lengvai susirasti darbą ar netgi patiems susikurti darbo vietas.

KSU atviras kiekvieną dieną. Turite klausimų apie priėmimą? Norite užsukti į Kazimiero Simonavičiaus universitetą jums patogiu metu? Registruokitės asmeninei konsultacijai arba vizitui į KSU el. paštu priemimas@ksu.lt

Studijuojančių amžius yra labai įvairus nuo 18 iki 45 metų. Nuolatinėse studijose dažniau studijuoja jaunesni studentai, ką tik baigę mokyklą. Nuolatinėse – sesijinėse yra studijuojančių ir po mokyklos ir vyresnių, siekiančių jau antrojo ar net trečiojo išsilavinimo diplomo.

Vidutinis dėstytojų amžius – 34 – 45 metai.  Dėstytojai taiko naujoviškus ugdymo metodus,  bei kartu panaudoja jau sukauptą tiriamąją ir praktinę patirtį.

Šiuo metu turime tris programas, kurias galima studijuoti nuotoliniu būdu: Aviacijos vadybą, Verslo vadybą ir Teisės programą.

Studijuojant nuotoliniu būdu visos studijos yra vykdomos per nuotolį – e programėlių pagalba, tačiau į Universitetą reikia atvykti gyvai, iš anksto suplanuotai 2-jų savaičių trukmės ,,on-site” sesijai (teisė – sausio ir birželio mėn., aviacijos vadyba ir verslo vadyba – gruodžio ir gegužės mėn. pabaigoje), kurios metu vyksta gyvi susitikimai su dėstytojai – konsultacijos bei egzaminų laikymas.

KSU siekdamas skatinti pažangius studentus, įstojusius į mokamą vietą, suteikia nemokamas studijas studentams iš kiekvienos studijų programos, kurių semestro studijų vidurkis – geriausias kurse ir didesnis nei 9 balai. Stipendija mokama kompensacijos būdu, t. y. po kiekvienos sesijos dviem pažangiausiems kurso studentams kompensuojama už mokslą sumokėta studijų įmoka.

KSU bendrabučių šiuo metu neturi. Kol kas sėkmingai padedame studentams surasti kitas apgyvendinimo galimybes.

Taip, turime mašinų stovėjimo aikštelę. Mėnesio parkavimo kaina –30 eur. Taip pat puikus susisiekimas viešuoju transportu.

Universitetas valgyklos neturi. Tačiau aplinkui KSU yra puikių vietų pavalgymui.

Taip, yra puiki biblioteka su kompiuteriais, printeriais, kopijavimo aparatais.

Diplome yra pateikiama informacija apie baigtos studijų programos pavadinimą ir įgyjamą išsilavinimą, o informacija apie tai, kokia forma (nuolatine, nuotoline ar sesijine) buvo studijuota yra nurodoma ne pačiame diplome, o jo priedėlyje.

Planuodami nuolatinių studijų tvarkaraščius stengiamės paskaitas derinti kiek įmanoma studentams patogesniu laiku ir išvengti “langų”, taip pat dažniausiai bent viena diena per savaitę būna paliekama laisva. Vyresnių kursų studentams paskaitos daromos labiau antroje dienos pusėje, kad jas galėtų derinti su darbu. Nuolatinės-sesijinės studijos vyksta savaitgaliais (penktadienio popietė, šeštadienis, sekmadienis), toks studijų laikas ypač patogus dirbantiems studentams.

KSU vizituoja kviestiniai dėstytojai, profesoriai, pasaulinio lygio garsūs mokslininkai. Apie 30 proc.

Aviacijos vadybos studijų programoje užsienio dėstytojų, dėstančių studijų dalykus – apie 80 proc. Tai yra asmenys – praktikai, dirbantys aviacijos industrijoje, užimantys vadovaujančius postus oro linijose, aviakompanijose, konsultuojantys oro uostus, aviakompanijas ir pan.

Taip pat kiekvienais metais į KSU atvyksta apie 20 Erasmus mainų dėstytojų iš įvairių Europos šalių.

KSU dalyvauja didžiausioje Europos studentų ir dėstytojų mobilumo programoje – Erasmus+. Šiuo metu turime virš 100 užsienio partnerių. Studentai gali gauti stipendiją tiek studijų mobilumui, tiek praktikai užsienyje. Taip pat yra galimybė atlikti Erasmus praktiką gaunant stipendiją ir po studijų (vadinama, absolventų praktika per pirmus metus po studijų baigimo). Vienas studentas Erasmus stipendiją gali gauti daugiau nei 1 mobilumui, t.y. su Erasmus stipendija galima vykti studijoms ir/ar praktikai kelis kartus.