fbpx

KSU Alumnų klubas vienija ne tik Kazimiero Simonavičiaus universiteto absolventus, tačiau ir kitus akademinės bendruomenės narius, buvusius bei esamus darbuotojus, rėmėjus ir bičiulius, prisidėjusius prie Universiteto veiklos. Alumnų klubo narystė yra grįsta savanoriškumo principu, o nariu tampama pateikus raštišką prašymą Klubo prezidentei.

 

KSU Alumni nariai ir draugai, kviečiame Jus į planuojamą KSU Alumnų klubo susitikimą – kovo 31 d., 18:30 val.  Susitikimas vyks per zoom platformą.

Prisijungimo nuorodą gaus kiekvienas asmeniškai užsiregistravęs į susitikimą.

Registracija

Klubo tikslai:

 • palaikyti tvirtus Kazimiero Simonavičiaus universiteto absolventų tarpusavio ryšius bei ryšį su Alma Mater;
 • prisidėti prie Kazimiero Simonavičiaus universiteto veiklos vystymo bei plėtros;
 • padėti užtikrinti aukštą studijų ir mokslo lygį Kazimiero Simonavičiaus universitete;
 • bendradarbiauti siekiant geresnės studijų kokybės Kazimiero Simonavičiaus universitete;
 • bendradarbiauti su kitų aukštųjų mokyklų Alumnų klubais;

Klubo uždaviniai:

 • alumnų kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;
 • informacijos sklaida tarp Klubo narių;
 • alumnų susitikimų ir kitų renginių inicijavimas ir organizavimas;
 • alumnų diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei palaikymas;
 • intelektinė pagalba ir renginiai studentams;
 • socialinė partnerystė, padedant Kazimiero Simonavičiaus universiteto absolventams integruotis į darbo rinką;
 • finansinė parama Kazimiero Simonavičiaus universitetui, studentams, labdaringa veikla.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas siekia vienyti Universiteto absolventus ir kviečia tapti KSU Alumnų klubo nariu. KSU absolventai, tapę Klubo nariais, turi galimybę, net ir baigus studijas, aktyviai dalyvauti Universiteto gyvenime, gauti aktualią informaciją apie KSU vykstančius renginius, susitikti studijų laikų draugus ir dėstytojus, sužinoti, kuo šiandien gyvena jų Alma Mater, prisidėti prie Universitetui svarbių sprendimų priėmimo.

Jei turite idėjų ir pasiūlymų dėl Klubo veiklos, susisiekite su Klubo prezidente Viktorija Kurkianecaite el. paštu alumni@ksu.lt. Kazimiero Simonavičiaus universitete Jūs visuomet laukiami!

KSU Alumnų klubo prezidentė

Viktorija Kurkianecaitė

El. p. alumni@ksu.lt