fbpx

Atvirosios prieigos žurnalai

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame pateikiami visateksčiai moksliniai referuojami žurnalai įvairių mokslų temomis.

Core
Atvirosios prieigos mokslinės informacijos šaltinių paieškos sistema, kurioje pateikiama daugiau nei 5 mln. viso teksto dokumentų ir daugiau nei 66 mln. metaduomenų iš įvairių mokslo sričių.

BioMed Central (The Open Access Publisher)
Atviros prieigos žurnalų leidėjas pateikia apie 130 pavadinimų žurnalus iš biomedicinos ir medicinos srities.

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Centrinės ir Rytų Europos šalių leidinių archyvas, suteikiantis prieigą prie 244 humanitarinių bei socialinių mokslų žurnalų visateksčių straipsnių. Straipsniai publikuojami originalo kalbomis. Daugeliui straipsnių lietuvių kalba yra suteikta atviroji prieiga.

Scientific Journals International 
Visateksčių straipsnių paieška atviros prieigos moksliniuose žurnaluose.

Atvirosios prieigos knygos

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)
Atvirosios prieigos visatekstės akademinės knygos humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.

Cambridge University Press
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

DOAB (Directory of Open Access Books)
Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos visatekstės elektroninės knygos įvairių mokslų temomis.

Knowledge Unlatched
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

Project MUSE ebooks
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

E-Books on Directory
Įvairių sričių elektroninės knygos.

Open Texbooks
Įvairių sričių elektroninės knygos.

Atvirosios prieigos talpyklos

E-TAR 

Teisės aktų registras.

E-SEIMAS

Lietuvos teisės aktų ir kitų dokumentų paieška.

OpenDOAR
Išsamus pasaulio atvirosios prieigos talpyklų katalogas.

ROAR
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras.

Nacionalinė jungtinė atvirosios prieigos talpykla (eLABa).

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir (arba) jų metaduomenys.

Duomenų bazė „Lituanistika“ (LDB)

Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS)

Informacinių paslaugų platforma, skirta saugoti, tvarkyti ir skelbti įvairių mokslo sričių tyrimų skaitmeninio pavidalo duomenis bei rasti ir naudotis kitų įkeltais duomenimis.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos elektroninis archyvas (LMAVB)

Archyve saugomi skaitmeninti bibliotekos fondo dokumentai (kultūros paveldo bei mokslo šaltiniai, senosios knygos ir periodiniai leidiniai, rankraščiai, senieji atvirukai, piešiniai, fotografijos ir kt.), elektroniniai bibliotekos leidiniai (bibliografijos, katalogai, mokslo straipsniai, įvairiomis progomis išleisti leidiniai ir pan.)

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

Virtuali skaitmeninė empirinių humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra.

Bendroji kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra (CLARIN-LT)

Crystallography Open Database (COD)

Mokslo duomenų talpyklos

Zenodo
Mokslo duomenų talpykla, finansuojama ES lėšomis.

DataCite
Mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.

Registry of Research Data Repositories
Mokslo duomenų talpyklų registras.

Atviros prieigos duomenų bazės

SpringerOpen

Atviros prieigos el. knygos bei moksliniai žurnalai anglų, vokiečių kalbomis.
Temos: socialiniai, humanitariniai, medicinos ir technologijų mokslai.

Bepress Legal Repository

Atviros prieigos teisinės tematikos duomenų bazė, kurioje talpinamos įvairių teisinių institucijų bei universitetų publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.

Eurostat
Duomenų bazėje skelbiami oficialūs suderinti Europos Sąjungos ir euro zonos statistiniai rodikliai bei pateikiami duomenų palyginimai. Galima rasti daug statistinės informacijos apie Europos Sąjungos regionus ir šalis bei valstybes kandidates.

Kiti atviros prieigos šaltiniai

Europeana
Europos virtuali įvairialypės informacijos biblioteka. Viso pasaulio interneto vartotojai gali naudotis daugiau nei dviem milijonais knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių bibliotekų ir kultūros įstaigų.

Open Access Government 

Tai skaitmeninis leidinys, kuriame išsamiai apžvelgiamos svarbiausios viešosios politikos sritys visame pasaulyje, įskaitant sveikatos ir socialinę priežiūrą, COVID-19, mokslinius tyrimus ir inovacijas, technologijas, vyriausybę, aplinką ir energetiką.

Public Library of Science (PLoS)
Biologijos bei medicinos mokslų visateksčiai leidiniai.

Theses Canada Portal
Kanados mokslininkų elektroninės tezės ir disertacijos anglų ir prancūzų kalbomis. Iki 2002 m. duomenų bazėje sukaupta apie 220 000 daktaro tezių ir disertacijų.

The World Bank Open Data
Pasaulio Banko duomenų portalas apjungiantis World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM), Education Statistics ir kt. duomenų bazes ir suteikiantis prieigą prie daugiau nei 2000 rodiklių.