fbpx

Tarptautinė ekspertų grupė vertins KSU Rinkodaros krypties studijas


Kazimiero Simonavičiaus universitetas siekia, kad vykdomos studijos atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus. Universiteto studijų programos reguliariai vertinamos ne tik nacionaliniu, tačiau ir tarptautiniu lygiu. 2021 m. balanžio 26 d. KSU lankysis tarptautinė ekspertų grupė, kuri vertins Universiteto vykdomas Rinkodaros krypties studijas. Šis vizitas, organizuojamas  Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), yra svarbi Universiteto vykdomų studijų kokybės užtikrinimo dalis.

Rinkodaros krypties studijos ir joms priklausanti Rinkodaros ir reklamavimo studijų programa tarptautinės ekspertų grupės bus vertinama pirmąjį kartą pagal Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudarytą Studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

Ekspertai į Universitetą atvyks jau susipažinę su Rinkodaros krypties studijų savianalizės rengimo grupės parengtu vykdomų studijų savianalizės suvestinės dokumentu ir susitiks su universiteto bendruomene: dėstytojais, studentais, absolventais, administracija, studijų įgyvendinime dalyvaujančiais socialiniais partneriais, atliks Universiteto materialinės bazės apžiūrą.

Su vertinimo darbotvarke galite susipažinti čia

Dalinkis:

GRĮŽTI