fbpx

Studijų kokybei užtikrinti – įkurtas naujas skyrius


Nuo šiol studijų kokybės užtikrinimu Kazimiero Simonavičiaus universitete rūpinsis naujai įsteigtas Kokybės vadybos ir analizės skyrius. Skyriaus direktores pareigas eina Agnė Bružaitė.

Naujasis padalinys prižiūrės studijų kokybės sistemą, vykdys studijų programų, jų komitetų veiklos, mokslo procesų analizes ir tobulinimus, atliks absolventų karjeros ir įsidarbinimo stebėseną, diegs naujus tyrimo metodus ir technologines žinias į studijų procesą bei kt. Kokybės vadybos ir analizės skyrius taip pat bus atsakingas už studijų programų rengimo, savianalizių ir akreditacijų koordinavimą.

„Organizuojamų studijų ir vykdomų veiklų kokybės užtikrinimas bei nuolatinis tobulinimas yra vienas iš pagrindinių ir prioritetinių KSU tikslų. Atsižvelgiant į Universiteto augimą bei vykdomų veiklų plėtrą, įkurtas Kokybės vadybos ir analizės skyrius padės efektyviau stebėti, analizuoti ir užtikrinti Universiteto vykdomų studijų ir kitų veiklų kokybės priežiūrą ir skatinti jos tobulėjimą: diegti naujus, modernius studijų ir tyrimo metodus, technologines žinias, inovacijas, pasitelkti naujausias technologijas. Manau, jog šio padalinio atsiradimas padės palaikyti ir dar labiau auginti darnų ir efektyvų bendradarbiavimą tarp Universiteto akademinių padalinių, akademinės bendruomenės ir socialinių dalininkų“, – teigia Kokybės vadybos ir analizės skyriaus direktorė Agnė Bružaitė.

Dalinkis:

GRĮŽTI