fbpx

Rengiami viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnų mokymai!


2021 m. lapkričio 11 d. (ketvirtadienį) 9–15 val. rengiami 8 akademinių valandų nemokami mokymai viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnams.
Mokymus kartu su Kazimiero Simonavičiaus universitetu rengia Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, įgyvendindama vieną iš veiklos prioritetų, siekdama skatinti duomenų apsaugos pareigūnų supratimą apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir pasidalinti patirtimi.
Pranešimus skaitys Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir keleto kitų institucijų atstovai. Mokymuose dėmesį skirsime tokioms viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnams aktualioms temoms kaip:
• Reikalavimai teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas
• Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo stiprinant pasitikėjimą viešuoju sektoriumi
• Rizikos vertinimas
• Pritaikytoji ir standartizuotoji asmens duomenų apsauga
• Prašymas susipažinti su asmens duomenimis
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
• ir kt.
Registruotis dalyvauti mokymuose Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pakvietė tų Lietuvos institucijų duomenų apsaugos pareigūnus, apie kurių paskyrimą yra pranešta inspekcijai ir kurių kontaktai yra aktualūs bei nepasikeitę nuo pranešimo inspekcijai pateikimo.
Į mokymus užsiregistravę duomenų apsaugos pareigūnai tiesioginės transliacijos nuorodą gaus lapkričio 8–10 d.

Dalinkis:

GRĮŽTI