fbpx

Kviečiame į mokymus „Korupcijos rizikos ir antikorupcinio elgesio standartai“


Seminaro data ir laikas: Gruodžio 14 d.

4 ak. val. nuo 09.00 iki 12.15val.

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu.

Pastarųjų metų įvairių tyrimų rezultatai rodo, jog savivaldos sektorius išlieka vienu iš labiausiai korupcijos reiškinio veikiamu viešosios valdžios sektoriumi. Skaidrumo, sąžiningumo ir atsparumo korupcijai stiprinimas savivaldos sektoriuje išlieka strateginiu Lietuvos 2022-2033 m. nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais tikslu – siekiant užtikrinti savivaldos institucijų veiksmingą ir patikimą sprendimų priėmimą bei viešųjų paslaugų teikimą. Savivaldybės tarybos nariams (vietos politikams) keliami aukščiausi sąžiningo ir skaidraus elgesio reikalavimai, kurie padeda savivaldos sektoriuje kurti korupcijai atsparią aplinką bei didina visuomenės pasitikėjimą. Gana dažnai susidūriama su situacijomis, kai savivaldybės tarybos nariai dėl „neetiško“ arba „nežinojimo kaip elgtis“ elgesio patenka į „korupcijos pinkles“, ir gana dažnai tampa teisinės atsakomybės subjektu.

Antikorupcinis sąmoningumas ir aiškios elgesio taisyklės bei korupciniu požiūriu rizikingų situacijų modeliavimas padeda atpažinti ir apsaugoti savivaldybės tarybos narius, jų reputaciją bei tuo pačiu kurti geros valdysenos principais grindžiamą savivaldos sektoriaus organizacinę kultūrą.

Mokymų lektorius Dr. Raimundas Kalesnykas

Mokymai skirti.  Savivaldybių administracijos ir jų struktūrinių padalinių vadovams, tarnautojams, darbuotojams, taip pat savivaldybėms pavaldžių subjektų vadovams ir darbuotojams, už korupcijos prevenciją (antikorupcinę aplinką) atsakingiems asmenims.

Mokymų tikslas: formuoti antikorupcinio elgesio nuostatas stiprinat savivaldybių institucijų tarnautojų ir darbuotojų gebėjimus atpažinti korupcijos rizikas, pasirinkti tinkamą elgesio variantą ir priimti sprendimus dėl korupcijos rizikos sumažinimo, bei įsitraukti kuriant korupcijai atsparią aplinką.

Daugiau informacijos apie mokymus čia.

Daugiau informacijos telefonu  8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI