fbpx

Seminaro data ir laikas: Gruodžio 14 d.

4 ak. val. nuo 09.00 iki 12.15val.

Kaina: 138 Eur;

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu.  

Daugiau informacijos telefonu  8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Pastarųjų metų įvairių tyrimų rezultatai rodo, jog savivaldos sektorius išlieka vienu iš labiausiai korupcijos reiškinio veikiamu viešosios valdžios sektoriumi. Skaidrumo, sąžiningumo ir atsparumo korupcijai stiprinimas savivaldos sektoriuje išlieka strateginiu Lietuvos 2022-2033 m. nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais tikslu – siekiant užtikrinti savivaldos institucijų veiksmingą ir patikimą sprendimų priėmimą bei viešųjų paslaugų teikimą. Savivaldybės tarybos nariams (vietos politikams) keliami aukščiausi sąžiningo ir skaidraus elgesio reikalavimai, kurie padeda savivaldos sektoriuje kurti korupcijai atsparią aplinką bei didina visuomenės pasitikėjimą. Gana dažnai susidūriama su situacijomis, kai savivaldybės tarybos nariai dėl „neetiško“ arba „nežinojimo kaip elgtis“ elgesio patenka į „korupcijos pinkles“, ir gana dažnai tampa teisinės atsakomybės subjektu.

Antikorupcinis sąmoningumas ir aiškios elgesio taisyklės bei korupciniu požiūriu rizikingų situacijų modeliavimas padeda atpažinti ir apsaugoti savivaldybės tarybos narius, jų reputaciją bei tuo pačiu kurti geros valdysenos principais grindžiamą savivaldos sektoriaus organizacinę kultūrą.

 

Mokymų lektorius Dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas. Turi didesnę nei 2000 ak. valandų nacionalinių ir tarptautinių ekspertinių mokymų vedimo viešojo sektoriaus ir verslo kompanijų įvairaus lygio vadovams bei darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams patirtį. Taip pat turi daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirties diegiant antikorupcinės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijoms, atliekant vidaus ir išorinius auditus tarptautinėse verslo kompanijose. Nuo 2008 metų kaip ekspertas dirba įvairiuose tarptautinėse organizacijose (ESBO, UNODC, USAID, EK, CEPOL, ECORYS, UK Safeworld ir kt.), kur prisidėjo įgyvendinant teisinės sistemos ir antikorupcines reformas Kirgizijoje, Tadžikistane, Kazachstane, Ukrainoje, Kosove, Azerbaidžane ir kt. valstybėse. Nuo 2019 m. kaip ekspertas teikia konsultacijas ir techninę pagalbą Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (DG HOME) kovos su korupcija srityje.

 

Mokymai skirti.  Savivaldybių administracijos ir jų struktūrinių padalinių vadovams, tarnautojams, darbuotojams, taip pat savivaldybėms pavaldžių subjektų vadovams ir darbuotojams, už korupcijos prevenciją (antikorupcinę aplinką) atsakingiems asmenims.

Mokymų tikslas: formuoti antikorupcinio elgesio nuostatas stiprinat savivaldybių institucijų tarnautojų ir darbuotojų gebėjimus atpažinti korupcijos rizikas, pasirinkti tinkamą elgesio variantą ir priimti sprendimus dėl korupcijos rizikos sumažinimo, bei įsitraukti kuriant korupcijai atsparią aplinką.

Mokymų uždaviniai:

 • supažindinti su korupcijos prevencijos sisteminiais pokyčius (teisinio reguliavimo, vadybos standartų panaudojimo, elgsenos nuostatų diegimo) kuriant antikorupcinę aplinką savivaldos sektoriuje.
 • suteikti praktinių žinių dėl privalomų antikorupcinio elgesio reikalavimų įgyvendinimo susidūrus su korupcijos rizikos atvejais savivaldybių veikloje bei pasirenkant tinkamą elgsenos sprendimą išvengiant korupcijos rizikos vykdant tarnybines funkcijas.
 • pateikti praktines rekomendacijas, kokius antikorupcinius įrankius naudoti užtikrinant veiksmingą skaidrios ir korupcijai atsparios aplinkos įgyvendinimą savivaldos sektoriuje.

 

Mokymų programa:

1 dalis: Korupcijos rizikos savivaldybių veikloje

 • Savivaldybių institucijų tarnautojų ir darbuotojų etikos principai (vertybės) ir įsipareigojimai, tolerancijos korupcijai nustatymas („praktinis pratimas“)
 • Savivaldybių institucijų tarnautojų ir darbuotojų veiklos (ne)skaidrumo ir pažeidžiamumo priežastys ir rizikos nustatymas, korupcijos „atvejų“ pristatymas ir aptarimas
 • Etiškas („teisingas“ bei „neteisingas“) sprendimų priėmimas bei neetiško elgesio pasekmės
 • Diskusija: Kaip suvaldyti savivaldybių institucijų tarnautojų ir darbuotojų veiklai kylančias rizikas? Kokius skaidrumo įrankius naudoti siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę?
 • Refleksija: patirties apibendrinimas, praktiniai patarimai ateičiai

2 dalis: Antikorupcinio elgesio reikalavimai, susidūrus su korupcijos apraiškomis

 • Dovanos ir svetingumas: kaip atsisakyti dovanos ir paslaugos, kada galima ir draudžiama gauti ir teikti dovanas, kaip išvengti klaidų apskaitant gautas ir teikiamas dovanas
 • Interesų konfliktai: situacijos, kaip atpažinti interesų konfliktus; kaip elgtis patekus į interesų konfliktų situacijas; kokių veiksmų imtis siekiant apsaugoti reputaciją interesų konfliktų situacijoje?
 • Praktiniai patarimai, kokias korupcijos prevencijos priemones naudoti dovanų ir svetingumo bei interesų konfliktų valdymo srityse
 • Antikorupcinio elgesio kontrolė: nuo formalumo link rezultatyvumo, kaip pasiekti?
 • Diskusija: Koks turėtų būti antikorupcinio elgesio standartas: bendras visam savivaldybės sektoriui ar atskiras kiekvienam savivaldybės sektoriaus subjektui? Ką turėtų apimti antikorupcinio elgesio standartas?
 • Refleksija: patirties apibendrinimas, praktiniai patarimai ateičiai

Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus.

Rekvizitai:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB

Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, LT-02189

Įmonės kodas: 111968775

PVM mokėtojo kodas: LT100011185311

Sąskaita: LT 854010 0424 0030 9151

Daugiau informacijos:
training@ksu.lt

+370 600 14470