fbpx

Data: renkama grupė
Laikas: 9:30 – 13:30 val.
Trukmė: 5 ak. val.
Vieta: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius
Kaina: 50 €
Lektorius: prof. dr. Raimundas Kalesnykas
Kvalifikaciniai balai: 2

Vienas iš Nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programos (NKKP) prioritetų yra stiprinti viešajame ir privačiame sektoriuje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai. Naujausi korupcijos suvokimo sociologiniai tyrimai (Pasaulinis korupcijos barometras 2016, Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016, Korupcijos suvokimo indeksas 2016) rodo, kad Lietuva vis dar priskiriama prie valstybių, kurios visuomenė toleruoja korupcijos apraiškas ir kurios korupcijos paplitimo indeksas tarp kitų ES valstybių vis dar yra aukštas.

Korupcijos paplitimo ir vyravimo lygis Lietuvos advokatūroje yra gana aukštas. Tai rodo naujausi visuomenės apklausos duomenys, pagal kuriuos Lietuvos advokatūra laikoma korumpučiausia institucija teisingumo valdymo sistemoje. Remiantis 2016 m. paskelbtais Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, net 68% šalies gyventojų, 62% valstybės tarnautojų ir 53% verslo atstovų suvokia, kad korupcija yra paplitusi Lietuvos advokatūroje (2014 m. atitinkamai šis rodiklis buvo 66%, 53% ir 52%). Siekiant sumažinti galimas korupcijos apraiškas advokatų veikoje, būtina kelti advokatų antikorupcinio suvokimo lygį ir pagrįsti kovos su korupcija naudą.

Seminaro tikslas

Supažindinti mokymo dalyvius su aktualiomis teisinės atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus taikymo teorinėmis ir praktinėmis problemomis, taip pat teisinio reguliavimo ir bei teismų praktikos naujovėms šioje srityje.

Kam skirtas seminaras?

Advokatams ir advokatų padėjėjams.

Po seminaro dalyviai:

– žinos pagrindinius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo požymius ir jų skirtumus;
– mokės atpažinti konkrečius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo tipus (rūšis) ir gebės tinkamai parinkti teisės normą bei kvalifikuoti padarytą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą;
– gebės atskirti teisinės atsakomybės rūšis už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei suvoks teisinės atsakomybės taikymo paskirtį ir esmę.

Nagrinėjamos temos:

 1. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai ir jų analizė:
  – Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, įtvirtinantys teisinės atsakomybės priemones už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;
  – Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo samprata ir tipai/rūšys;
  – Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų kvalifikavimo problematika;
  – Kyšis ir/ar dovana – kaip korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo objektas: praktinė užduotis;
 2. Teisinė atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus:
  – Teisinės atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus atribojimo kriterijai;
  – Teisinės atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus subjekto problema;

Lektorius

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas – teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams. Parengęs ir vadovavęs nacionaliniams ir tarptautiniams moksliniams projektams, dalyvavo rengiant Lietuvos nacionalinę kovos su korupcija 2015-2025 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, daugiau kaip 10 metų konsultuoja įvairias viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas korupcijos rizikos valdymo ir antikorupcinių priemonių diegimo klausimais Lietuvoje ir užsienyje (Ukraina, Moldova Kosovas, Kirgizija), šiuo metu vadovauja Nacionalinei antikorupcijos asociacijai (NACA).

Paskelbęs daugiau kaip 40 mokslinių darbų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavęs ir skaitęs pranešimus virš 60 tarptautinių mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje, stažavosi JTO, ESBO, CEPOL ir kitose tarptautinėse organizacijose.

Mokslinių interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcija teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Seminaro medžiaga ir pažymėjimai

Asmenys, dalyvavę seminare gaus dalijamąją paskaitų medžiagą ir dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Pažymine, kad Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) nuo 2017 m. balandžio 27 d. yra įtrauktas į Lietuvos advokatūros akredituotų institucijų sąrašą.

Registracija

[contact-form-7 id=”9213″]

Kontaktai

El. p.: krc@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI