fbpx

Programos kodas: N43061305
Mokymų trukmė: nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 15 d.
Kaina: 449 Eur*

*Galima gauti Užimtumo tarnybos paramą programai.

Įgyjamos/tobulinamos kompetencijos:

  • Kurti ir vykdyti nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu būdu.
  • Kurti ir vykdyti nesudėtingus automatinius testus.

Mokymai skirti: 

Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį kurti nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu, bei automatiniu būdu.

Mokymai vyks nuotoliniu.

Daugiau informacijos telefonu +370 640 78959 ir el. paštu – krc@ksu.lt

 

Po programos dalyvis:

Supranta ir atpažįsta programinės įrangos testavimo tikslus, principus, technikas ir priemones bei gerąsias praktikas. Skiria programinės įrangos gyvavimo ciklo modelius, testavimo lygius ir tipus. Supranta ir taiko statinio testavimo metodus.

Gebės:

  • Surinkti ir skirtingais būdais (use case, user story) aprašyti funkcinius reikalavimus.
  • Sukurti funkcinius reikalavimus atitinkantis testų planas, panaudojant testavimo technikas (black box, white box, patirtines), lygius (sistemų sąsajos API testavimas – Integration, System, Acceptance) ir testavimo atvejus (smoke, regression).
  • Sukurti klaidų ataskaita.
  • Sukurti ir įvykdyti nefunkcinių testų planas, apimančius naršyklių suderinamumo, vartotojo patogumo (“usability”), saugumo bendrų naršyklių ir žiniatinklio svetainių funkcijų testavimą.
    Sukurti automatizuotą testavimo scenarijų panaudojant automatinio testavimo įrankio pagalbą, lokatoriumi.
  • Paruošti testinius duomenis (XLS, XML, properties formatais) ir panaudoti jų įrašymo priemones (Scriptella, JDBC ar analogiškos).
  • Testuose panaudoti gerąją praktiką (PageObject projektavimo šablonais, abstrakčios klasės, pavadinimų konvencijomis) ir atlikti jų vykdymą nuolatinės integracijos (Jenkins ar analogiškos) sistemos pagalba.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus su valstybiniu programos kodu.

Dalinkis:

GRĮŽTI