fbpx

Date: October, 19
Time: 17:00 – 18:30
Duration: 1,5 h (90 min)
Price: Free
Adress: Dariaus ir Girėno st. 21, Vilnius, 214 aud.
Language: English
Speaker: Arijandas Šliupas
Organizers: Kazimieras Simonavičius University, Friendly Avia Support

Meeting #1 – Evaluation of Airport Efficiency : Profit or State Interest?

There are more than 450 civil airports operating within the European Union. Their main purpose is to ensure the accessibility for freight transport and tourism within the region. How are the activities of airport operators evaluated?

Profit is not the only criteria to be considered. Airports are an important part of the infrastructure of every region and country, attracting investment and facilitating travel. The economic benefits created by an airport are much larger than the direct return on equity, a situation usually dictated by its shareholders. Taking this into account, how should the efficiency of an airport be measured? How much should be invested if an airport is only able to cover its expenses or operate at a loss? Maybe it’s time to shut the airport down?

In the European Union, the rules for supporting airports financially are very strict and states are not allowed to subsidise them at all. A way out of this problem is to hand them over to private operators. If this happens, will they generate enough revenue for their shareholders whose only goal is to maximize their profit? How should ‘economic benefit’ be perceived in such a situation? How should countries and regions secure their interests? There is no one right answer, but the conversation on the subject is always entertaining and useful. Let’s do this during the meeting.

Susitikimas #1 – Oro uostų veiklos vertinimas: pelnas ar valstybės interesai

Europos Sąjungos valstybėse narėse veikia daugiau nei 450 civilinių oro uostų. Jų pagrindinė paskirtis yra užtikrinti tam tikro regiono pasiekiamumą krovinių pervežimo verslui ir turistams. Kaip vertinama įmonių, valdančių oro uostą veikla? Pelningumas nėra vienintelis vertinimo kriterijus.

Oro uostas yra svarbus infrastruktūros objektas kiekvienam regionui ar šaliai. Jis traukia investicijas, leidžia keliauti. Oro uostų sukuriama ekonominė nauda yra ženkliai didesnė, nei jų tiesioginė kapitalo grąža, kurios akcininkai įprastai reikalauja iš įmonių. Kaip tuomet vertinti oro uostų veiklos efektyvumą? Kiek investuoti, jei pati įmonė dengia tik veiklos sąnaudas arba netgi veikia nuostolingai? Gal verta užsidaryti?

Europos Sąjungoje valstybės pagalbos oro uostams ir oro transporto kompanijoms taisyklės labai griežtos – valstybėms iš esmės draudžiama juos subsidijuoti. Išeitis būtų oro uosto perdavimas privačiam operatoriui arba privatizavimas. Bet, ar tai generuos pakankamai grąžos privačiam ūkio subjektui, kurio vienintelis tikslas bus maksimizuoti pelną? Kaip įžvelgti ekonominę naudą, kaip užtikrinti valstybės ir regiono interesus? Vieno teisingo atsakymo nėra, tačiau diskutuoti šiais klausimai įdomu ir naudinga, kviečiame bendrauti susitikimo metu.

About the speaker / Apie lektorių

Arijandas Šliupas
Independent expert, politician and aviation manager
Nepriklausomas ekspertas, politikas, ir aviacijos įmonių vadovas

Arijandas Šliupas graduated from Vilnius’ Gediminas Technical University in 1997 and the ISM University of Management and Economics in 2007. Since 1995 he’s worked at the transport and logistical companies DSV, Nordnet, Balti Logistika and Litcargus. Between 2007 and 2012 he served as the General Manager at Kaunas Airport, and between 2012 and 2016 as Vice Minister at the Lithuanian Ministry of Transport and Communications. During this period, Šliūpas held a number of other roles including Chairman of the Boards at Vilnius and Palanga airports and the Lithuanian Post.

Arijandas Šliupas baigė Vilniaus Gedimino technikos (1997) bei ISM Vadybos ir ekonomikos (2007) universitetus. Nuo 1995 m. dirbo transporto ir logistikos kompanijose „DSV“, „Nordnet“, „Balti logistika“, „Litcargus“. Nuo 2007 m. iki 2012 m. buvo Kauno oro uosto generalinis direktorius, nuo 2012 m. iki 2016 m. – Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras. Taip pat ėjo Vilniaus ir Palangos oro uostų, „Lietuvos pašto“ valdybos pirmininko pareigas.

Contact / Kontaktai

+370 614 75790

rimvydas.vitenas@ksu.lt

21 Dariaus ir Girėno St., Vilnius

More about the series of talks

Daugiau apie paskaitų ciklą

www.ksu.lt/aviainthemaking

Facebook, #AviaintheMaking

Dalinkis:

GRĮŽTI