fbpx

Data: renkama grupė
Laikas: 9:30 – 13:30 val.
Trukmė: 5 ak. val.
Kaina: 50 €
Vieta: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius
Lektorius: prof. dr. Raimundas Kalesnykas
Kvalifikaciniai balai: 2

Vienas iš Nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programos (NKKP) prioritetų yra stiprinti viešajame ir privačiame sektoriuje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai. Naujausi korupcijos suvokimo sociologiniai tyrimai (Pasaulinis korupcijos barometras 2016, Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016, Korupcijos suvokimo indeksas 2016) rodo, kad Lietuva vis dar priskiriama prie valstybių, kurios visuomenė toleruoja korupcijos apraiškas ir kurios korupcijos paplitimo indeksas tarp kitų ES valstybių vis dar yra aukštas.

Korupcijos paplitimo ir vyravimo lygis Lietuvos advokatūroje yra gana aukštas. Tai rodo naujausi visuomenės apklausos duomenys, pagal kuriuos Lietuvos advokatūra laikoma korumpučiausia institucija teisingumo valdymo sistemoje. Remiantis 2016 m. paskelbtais Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, net 68% šalies gyventojų, 62% valstybės tarnautojų ir 53% verslo atstovų suvokia, kad korupcija yra paplitusi Lietuvos advokatūroje (2014 m. atitinkamai šis rodiklis buvo 66%, 53% ir 52%). Lietuvos advokatūros duomenimis, Advokatų taryba kiekvienais metais gauna vis daugiau skundų dėl advokatų profesinės veiklos ir elgesio pažeidimų, o Advokatų garbės teismas advokatams iškelia vis daugiau drausmės bylų ir paskiria drausminių nuobaudų. Siekiant sumažinti galimas korupcijos apraiškas advokatų veikoje, būtina stiprinti advokatų antikorupcinį sąmoningumą advokatų profesinėje veikloje.

Seminaro tikslas

Supažindinti mokymo dalyvius su advokato veiklai keliamais profesinės etikos reikalavimais bei ugdyti advokatų antikorupcinio elgesio įgūdžius.

Kam skirtas seminaras?

Advokatams ir advokatų padėjėjams.

Po seminaro dalyviai:

– įgys žinių apie profesinės etikos reikalavimus ir elgsenos įtaką korupcijos paplitimui advokatų veikloje;
– gebės panaudoti antikorupcinio elgesio elementus vykdant profesinę advokatų veiklą;
– turės įgūdžių nepatekti į korupcijai nepalankią aplinką ir būti atsparesni korupcijai;
– teisinės atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus taikymo praktika: drausminė atsakomybė, tarnybinė atsakomybė, administracinė atsakomybė, civilinė (materialinė) atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė.

Nagrinėjamos temos:

 1. Advokatų etikos kodeksas kaip veiksminga antikorupcinė priemonė:
  – tarptautiniai ir nacionaliniai antikorupcinio elgesio standartai;
  – korupcija kaip etinė problema: praktinė situacija;
  – advokatų profesinės etikos principai ir vertybės: praktinė užduotis;
  – etikos kodeksas vs Elgesio kodeksas: poreikis, paskirtis, praktinis pritaikomumas ir nauda.
 2. Antikorupcinio elgesio reikalavimai vykdant profesinę advokato veiklą:
  – advokatų nepriekaištingas elgesys;
  – advokatų tarpusavio santykiai, santykiai su klientais ir trečiaisiais asmenimis;
  – interesų konfliktai ir jų valdymas;
  – dovanos ir reprezentavimo politika;
  – dėkingumo mokesčiai ir verslo pietūs;
  – įtakos darymas ir naudos gavimas;
  – teikiamų paslaugų skaidrumas, atskaitingumas ir kontrolė.

Lektorius

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas – teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams. Parengęs ir vadovavęs nacionaliniams ir tarptautiniams moksliniams projektams, dalyvavo rengiant Lietuvos nacionalinę kovos su korupcija 2015-2025 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, daugiau kaip 10 metų konsultuoja įvairias viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas korupcijos rizikos valdymo ir antikorupcinių priemonių diegimo klausimais Lietuvoje ir užsienyje (Ukraina, Moldova Kosovas, Kirgizija), šiuo metu vadovauja Nacionalinei antikorupcijos asociacijai (NACA).

Paskelbęs daugiau kaip 40 mokslinių darbų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavęs ir skaitęs pranešimus virš 60 tarptautinių mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje, stažavosi JTO, ESBO, CEPOL ir kitose tarptautinėse organizacijose.

Mokslinių interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcija teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Seminaro medžiaga ir pažymėjimai

Asmenys, dalyvavę seminare gaus dalijamąją paskaitų medžiagą ir dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Pažymime, kad Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) nuo 2017 m. balandžio 27 d. yra įtrauktas į Lietuvos advokatūros akredituotų institucijų sąrašą.

Registracija

[contact-form-7 id=”9213″]

Kontaktai

El. p.: krc@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI