fbpx

Teisės magistras
Dvigubo diplomo programa
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m., Vilnius
Studijos vykdomos lietuvių arba anglų kalba

Dvigubo diplomo programa

Programos studentai vieną semestrą studijuos Ukrainos universitete, antrą semestrą KSU ir trečiame semestre, baigiamąjį darbą pasirinktinai galės rašyti Ukrainos universitete arba KSU. Tokiu atveju, baigus studijas bus išduodamas dvigubas diplomas – Teisės magistro (Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Lietuva) ir Teisės magistro (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina).

Apie programą

Programoje Europos Sąjungos teisė globaliųjų iššūkių aplinkoje, aiškiai išskiriami trys svarbiausi kompetencijų ir žinojimo lauko lygmenys:
Pirmasis yra Europos Sąjungos pagrindinių teisinio reglamentavimo sričių, skirtų Europos Sąjungos vidaus politikai, giluminė analizė.
Antrasis – tai Europos Sąjungos, kaip tarptautinio lygio subjekto, dalyvaujančio globaliai vykstančiuose procesuose, žinių ir kompetencijų formavimas, leidžiantis praktiškai suvokti globalizacijos keliamus iššūkius.
Trečiasis lygmuo apima svarbiausius praktinio Europos Sąjungos teisės taikymo ypatumus, kurie išryškėja atskirose teisės srityse.
Tokia programos struktūra leidžia harmonizuoti teorinius, metodologinius ir praktinius aspektus, derinti fundamentinį ir kontekstinį žinojimą su taikomaisiais aspektais, bendraisiais ir specialiaisiais gebėjimais bei įgūdžiais. Programoje derinami ir apibendrinantieji, ir detalizuojantys pradai, kad specialistai galėtų ne tik teoriškai suprasti studijų dalykus, bet ir gebėtų mokymo procese įgytas žinias pritaikyti praktinėje veikloje.

Po studijų gebėsite:

 • suprasti atskirų teisinio reglamentavimo sričių glaudžias tarpusavio sąveikas daugiapakopėje teisinėje aplinkoje;
 • kritiškai vertinti ES teisės raidos perspektyvas, identifikuoti problemas, jas tirti ir analizuoti;
 • teisiškai vertinti ir, remiantis moksliniais metodais, analizuoti atskirų ES vidaus politikos reglamentavimą;
 • integruoti daugiapakopio teisinio reglamentavimo žinias į vieningą visumą ir priimti kompleksinius sprendimus.

Karjeros perspektyvos

Studentai, baigę šią studijų programą, galės tapti teisininkais – Lietuvos ir Europos Sąjungos viešojo sektoriaus institucijose, teisinių paslaugų įmonėse, veikiančiose Lietuvoje ar Belgijoje, verslo, mokslo ir pilietinėse, tarptautinėse, visuomeninėse organizacijose, tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu.

Studijų dalykai

 • Žmogaus teisių apsauga Europos ir tarptautiniame kontekste
 • Europos Sąjungos teisė
 • Teisinis argumentavimas Europos Sąjungos teisėje
 • Europos Sąjungos bendroji rinka ir piliečių teisės
 • Teisinių tyrimų metodologija
 • Tarptautinis ir Europos Sąjungos prieglobsčio ir migracijos procesų teisinis reglamentavimas
 • Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė
 • Grupės projektas – teisminės praktikos analizė
 • Konkurencijos teisė Europos Sąjungoje
 • Europos integracija į pasaulio ekonomiką: teisiniai aspektais
 • Europos Sąjungos išorės politika
 • ir kt.

Programos dėstytojai

null

PROF. DR. RYŠARDAS BURDA

null

PROF. DR. VYTIS VALATKA

null

PROF. DR. RAIMUNDAS KALESNYKAS

null

AISTĖ MAŽEIKIENĖ