fbpx

Mokymų data – daugiau informacijos apie mokymų datą bus netrukus.

Valstybinis programos kodas – 223002271

Registracija bus paskelbta artimiausiu metu.

 

Kursai skirti:

Pradedantiesiems (110 ak. val. kursas) – privačiais detektyvais norintiems tapti asmenims, kurie neturi dvejų metų veiklos teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose profesinės patirties.

Pažengusiems (28 ak. val. kursas) – privačiais detektyvais siekiantiems tapti asmenims, turintiems teisinį išsilavinimą ir dvejų metų veiklos profesinę patirtį teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose bei norintiems atnaujinti žinias kvalifikaciniam egzaminui laikyti.

Lektorius Andrius Tekorius

Kazimiero Simonavičiaus universiteto prorektorius, turi dešimties metų akademinę patirtį kriminalinės žvalgybos ir informacijos saugumo srityse.

Norintiems dalyvauti kursuose būtina:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą (iki mokymų pradžios pateikti išsilavinimo kopiją);
 2. Būti nepriekaištingos reputacijos (iki mokymų pradžios pateikti pažymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/184/34843).

Daugiau informacijos telefonu 8 600 14470 ir el. paštu training@ksu.lt

Detektyvu_kursai

Mokymų tikslasSuteikti asmenims privataus detektyvo kvalifikacijai įgyti reikalingas kompetencijas ir paruošti kvalifikaciniam egzaminui.

Mokymų uždaviniai

 • Suteikti teorines žinias bei išugdyti praktinius gebėjimus svarbiausiais privačios detektyvinės veiklos aspektais: teisiniais, organizaciniais, informaciniais, techniniais, taktiniais ir psichologiniais.
 • Visapusiškai paruošti kursų dalyvius laikyti privataus detektyvo kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente.
 • Suteikti galimybę kursų metu baigti papildomus modulius: pirmoji pagalba, šaunamojo ginklo turėjimas savigynai, kovinė savigyna, ekstremalus vairavimas.

Reikalavimai:

Norintiems laikyti kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente būtina:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • Būti nepriekaištingos reputacijos;
 • Turėti kursų baigimo pažymėjimą.

Taip pat pažymime, kad privačiu detektyvu negali būti asmuo, dirbantis teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose.

Mokymų pažymėjimai: Baigus kursą, organizuojamas žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas. Dalyviui, sėkmingai išlaikiusiam baigiamąjį žinių patikrinimo testą, bus išduodamas tai patvirtinantis neformaliojo švietimo programos „Privačių detektyvų kursai“ baigimo pažymėjimas. Tada jis galės laikyti kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente. Dalyviui, kuris nelaikė arba neišlaikė baigiamojo testo, išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis apie išklausytą kursą.

Baigęs kursus dalyviai:

 • Bus pasiruošę laikyti Privačių detektyvų kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente.
 • Turės galimybę laikyti baigiamąjį žinių patikrinimo testą ir gauti baigimą patvirtinantį pažymėjimą. Taip pat įgis 6 akademinius kreditus.
 • Galės panaudoti įgytus akademinius kreditus studijuojant Kazimiero Simonavičiaus universiteto bakalauro studijų programoje „Teisė ir ekonominis saugumas (verslo detektyvistika)“.
 • Galės gilinti žinias bei įgūdžius tęstiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose

Tvarkaraštis

Privalomi kursų moduliai Kursų trukmė
Pradedantiesiems Pažengusiems
1 modulis. Privačios detektyvinės veiklos
bendrieji teisiniai pagrindai
15 ak. val. 4 ak. val.
2 modulis. Privačios detektyvinės veiklos
organizavimas
8 ak. val. 2 ak. val.
3 modulis. Informacinė veikla privačioje
detektyvinėje veikloje
9 ak. val. 2.5 ak. val.
4 modulis. Techninių priemonių taikymas
privačioje detektyvinėje veikloje
12 ak. val. 3 ak. val.
5 modulis. Privačios detektyvinės veiklos taktika 18 ak. val. 4.5 ak. val.
6 modulis. Psichologija privačioje detektyvinėje
veikloje
18 ak. val. 4.5 ak. val.
7 modulis. Atskirų detektyvinių paslaugų
teikimas
30 ak. val. 7.5 ak. val.
IŠ VISO: 110 ak. val. 28 ak. val.
Papildomi moduliai
8 modulis. Pirmoji pagalba
9 modulis. Šaunamojo ginklo turėjimas savigynai
10 modulis. Kovinė savigyna
11 modulis. Ekstremalus vairavimas