fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Managment. Aviation.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Algılanan Kriz Yönetimi ile Marka Tercihi Arasındaki İlişkide Kurumsal İtibarın Aracılık Rolü: Havayolu Firmaları Üzerine Bir Araştırma
  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2021-06-22 | Journal article
 2. Türkiye’de Düşük Maliyetli Havayolu Taşımacılığının Gelişimine Genel Bir Bakış Journal of Aviation Research 2021-10-22 | Journal article
 3. Mesleki Doyum ve İş Motivasyonunun Öğretim Elemanı Performansı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
  2021-11-30 | Journal article
 4. The Effects of the COVID-19 Pandemic and the Future of Aviation. Contributors Salim Kurnaz (Author); Deimantė Žilinskienė (Author);
  2022-04-08 | Book chapter
 5. THE PERSPECTIVES OF THE AIR TRANSPORT MARKET IN TURKEY DURING COVID-19 PANDEMIC. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. CONTRIBUTORS: Salim KURNAZ; Antonio Rodrigues. 2022-07-25 | Journal article
 6. BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE FIELD OF AVIATION: DERGIPARK ACADEMIC EXAMPLE. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. CONTRIBUTORS: Kurnaz, Salim. 2022 | Journal article
 7. Challenges for corporate social responsibility practices. Revista de Gestão e Secretariado. CONTRIBUTORS: António Augusto Baptista Rodrigues; Salim Kurnaz. 2023 | Journal article.