fbpx

Seminaro data ir laikas: Birželio 19 d.

4 ak. val. nuo 09.00 iki 12.15val.

Kaina: 118 Eur;

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu.  

Daugiau informacijos telefonu  8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Mokymų lektorius Dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas. Turi didesnę nei 2000 ak. valandų nacionalinių ir tarptautinių ekspertinių mokymų vedimo viešojo sektoriaus ir verslo kompanijų įvairaus lygio vadovams bei darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams patirtį. Taip pat turi daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirties diegiant antikorupcinės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijoms, atliekant vidaus ir išorinius auditus tarptautinėse verslo kompanijose. Nuo 2008 metų kaip ekspertas dirba įvairiuose tarptautinėse organizacijose (ESBO, UNODC, USAID, EK, CEPOL, ECORYS, UK Safeworld ir kt.), kur prisidėjo įgyvendinant teisinės sistemos ir antikorupcines reformas Kirgizijoje, Tadžikistane, Kazachstane, Ukrainoje, Kosove, Azerbaidžane ir kt. valstybėse. Nuo 2019 m. kaip ekspertas teikia konsultacijas ir techninę pagalbą Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (DG HOME) kovos su korupcija srityje.

 

Mokymai skirti

Viešojo sektoriaus organizacijų, viešojo administravimo institucijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovams, už korupcijos prevenciją / antikorupcinę aplinką atsakingiems asmenims, vidaus audito, atitikties funkcijų vykdytojams ir kt. viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims, valstybės tarnautojams ir pareigūnams.

Mokymų uždaviniai:

 • supažindinti su korupcijos rizikos atvejais dėl dovanų ir svetingumo, naujausia teismų praktiką vertinant kyšio ir dovanos santykį, teisinės atsakomybės taikymą už kyšininkavimą
 • suteikti praktinių žinių dėl privalomų atitikties reikalavimų įgyvendinimo susidūrus su korupcijos rizikos atvejais gaunant, priimant ir teikiant dovanas bei pasinaudojant kitomis svetingumo formomis (pramogos, renginiai, parama ir pan.) vykdant tarnybines funkcijas
 • pateikti praktines rekomendacijas, kokius antikorupcinius įrankius naudoti siekiant sumažinti korupcijos rizikas dėl dovanų ir svetingumo bei kaip pasirinkti tinkamą (nerizikingą) elgesio variantą siekiant išvengti teisinės atsakomybės

 

Mokymų turinys/programa:

Mokymų sesija 1: Dovanos ir svetingumas kaip korupcijos rizikos šaltinis, kyšio ir dovanos atribojimas

 • Antikorupcinė aplinka: teisiniai – „etiniai“ ir vadybiniai reikalavimai dėl dovanų ir svetingumo
 • Dovanos „suvokimo“ indikatoriai. Dovana vs kyšis: koks santykis ir kaip atriboti, praktinis pratimas
 • Korupcinogeninės situacijos ir jų analizė: kaip atpažinti ir pagal ką vertinti gaunamas ir teikiamas dovanas, priimant pramogas ir kitokią naudą
 • Organizacijos antikorupcinė kultūra: darbuotojų vertybės ir įsipareigojimai formuojant skaidrumo nuostatas

 

Mokymų sesija 1: Dovanų ir svetingumo valdymo procesas, praktinė nauda organizacijai

 • Dovanų ir svetingumo politika: kaip nustatyti, kokią turėti, kaip suderinti (organizacinė kultūra – tradicijos – interesai), vadovybės įsipareigojimas ir komunikavimas
 • Dovanų ir svetingumo politiką įgyvendinantys procedūriniai veiksmai: siūlyti, atsisakyti, teikti, priimti, gauti, deklaruoti, registruoti, apskaityti
 • Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo kompetencija valdant korupcijos rizikas, susijusiais su dovanomis: konsultavimas, kontrolė, neatitikties nustatymas
 • Korupcinogeninės situacijos ir jų analizė: pažeidimai, atsakomybė, reputacijos rizika
 • Korupcijos rizikos dėl dovanų ir svetingumo valdymo sėkmės (matavimo) rodikliai

Dalyviams bus išduodami registruoti mokymų pažymėjimai su NŠPR valstybiniu programos kodu.

Rekvizitai:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB

Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, LT-02189

Įmonės kodas: 111968775

PVM mokėtojo kodas: LT100011185311

Sąskaita: LT 854010 0424 0030 9151

Daugiau informacijos:
training@ksu.lt

+370 600 14470