fbpx

Teisės bakalauras
Nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Studijos anglų  kalba
Vilnius

Semestro studijų kaina 1700 €.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

yra pastabi ir atidi,

mėgsta analizuoti ir ieškoti ryšių tarp įvairių reiškinių,

turi analitinio mąstymo gebėjimų,

yra sąžininga ir siekia teisingumo.

Nori tapti...

privačiu detektyvu,

detektyvinės įmonės steigėju ar vadovu,

tyrėju policijos ikiteisminio tyrimo padaliniuose, finansinių  ir ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybose ir kituose teisėsaugos institucijose.

Nori gebėti...

vykdyti asmens ir turto apsaugą,

tirti komercinius šnipinėjimo atvejus,

dirbti privačiu detektyvu,

teikti ir organizuoti detektyvinių įmonių veiklą,

dirbti policijos ikiteisminio tyrimo padaliniuose,

tirti finansinius ir ekonominius nusikaltimus,

vykdyti vindikacinę ir detektyvinę veiklą,

teikti teisines konsultacijas ekonomikos saugumo klausimais.

Apie programą

 

Sėkmingai plėtoti ekonominę veiklą – reiškia gerai išmanyti teisės ir verslo organizavimo principus, turėti būtinų ekonominių ir teisinių žinių bei suvokti pasaulyje vykstančius procesus, kuriant ekonomiką ir verslui palankią teisinę aplinką.

Vienas iš svarbiausių teisės ir ekonomikos saugumo studijų programos siekinių – suteikti konceptualias žinias bei supratimą apie teisę, ne tik kaip apie teisės sistemą, bet ir kaip apie socialinį reiškinį padedantį kurti ekonomiką, be kurio tinkamo suvokimo nėra įmanomas verslo bei darnios bendruomenės plėtojimasis. To neįmanoma pasiekti neįsisavinus fundamentaliųjų teisės bei kitų socialinių mokslų žinių, neanalizuojant globalizacijos ir integracijos procesų reikšmės ekonomikai ir verslui.

Absolventų kompleksinės žinios leidžia moksliškai analizuoti situaciją ir ją tinkamai teisiškai įvertinti, kokybiškai teikti klientams teisiniais ir loginiais argumentais bei ekonomikos dėsniais pagrįstas (specializuotas) teisines konsultacijas verslo srityje, teisingai parinkti teisiniams santykiams taikytiną teisę sprendžiant ekonomikos saugumo klausimus globalios ekonomikos sąlygomis. Į konkurencingo verslo poreikius orientuotos programos įgyvendinimas užtikrina aukštos teisinės kvalifikacijos specialistų parengimą, kurie geba ne tik tapti profesionaliais teisės užtikrinančios saugų verslą ekspertais (patarėjais), bet ir yra pajėgūs savarankiškai kurti ir plėtoti verslą ne tik regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, bet ir Europos ar pasaulio mastu.

Studijuojami dalykai:

Administracinė ir administracinio proceso teisė / Anglų kalba / Asmens ir turto apsaugos teisė / Bankroto teisė / Bankų ir finansų teisė / Baudžiamoji teisė / Baudžiamojo proceso teisė / Civilinė teisė / Civilinio proceso teisė / Darbo teisė / Ekonomikos teorija / Ekonominių ir finansinių nusikalstamų veikų tyrimas / Europos Sąjungos teisė / Komercinės ir finansinės veiklos apsauga / Konstitucinė teisė / Kriminalinė žvalgyba / Kriminalistika / Kursinis darbas / Logika / Lotynų kalba / Mokesčių administravimas ir kontrolė / Romėnų teisė / Tarptautinė viešoji teisė / Teisės istorija / Teisės teorija / Teisinė baigiamojo darbo praktika / Vindikacinė ir detektyvinė veikla

Pasirenkamieji dalykai:

Sociologija / Filosofija / Notariato teisė / Arbitražas Lietuvoje ir užsienyje / Draudimo teisė / Anstolių teisė / Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos

Praktika

Praktikos metu studentai integruojami į visuomenine arba komercine veikla užsiimančias įmones, taip pat valdžios ir savivaldos institucijų skyrius, kuriose sprendžiami su teisės ir ekonomikos sandūroje, užtikrinant saugų verslą, susiję klausimai. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį.

Kalba KSU bendruomenė

Programos dėstytojas, prokuroras Vilius Paulauskas

Teisės ir ekonomikos saugumo studijų programa suteikia studentams sistemines ir fundamentalias žinias apie baudžiamosios teisės institutus, atskirų nusikalstamų veiklų sudėtis, ugdomi gebėjimai tinkamai aiškinti ir taikyti baudžiamosios teisės normas, analizuoti teismų praktiką, taip pat formuoti įgūdžius dirbti ir tobulėti savarankiškai, mokėti tinkamai interpretuoti ir taikyti baudžiamosios teisės normas konkrečiai teisinei situacijai, remiantis baudžiamosios teisės doktrina ir susiformavusia teismų praktika baudžiamosiose bylose.

Studijų metu studentai taip pat įgyja fundamentalias teisės žinias, susipažįsta su viešosios ir privatinės teisės principais bei institucine sistema, jų tarpusavio santykiu, teisės santykiu su politiniais, ekonominiais ir socialiniais procesais.

Programos dėstytojai

null

Doc. dr. Alvydas Barkauskas

null

Prof. dr. Ryšardas Burda

Pareigos
null

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

null

Prof. dr. Vytis Valatka

Pareigos
null

Vilius Paulauskas