fbpx

Teisės  bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos anglų kalba
Vilnius

Semestro studijų kaina 1700 €.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

yra sąžininga ir siekia teisingumo,

turi analitinio mąstymo gebėjimų ir stiprų atsakomybės jausmą,

geba komunikuoti,

svajoji apie tarptautinę karjerą,

nori dirbti Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose Lietuvoje ir užsienyje.

Nori tapti...

tarptautinės teisės specialistais ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos, privačiose struktūrose (advokatų kontorose, teisininkų biuruose, įvairaus pobūdžio tarptautinėse korporacijose, kurios investavo lėšas Lietuvoje, konsultuoti Lietuvos verslininkus, investuojančius Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkose),  ir viešajame sektoriuje, ypač institucijose, kurios veikia ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir užsienyje.

Nori gebėti...

konsultuoti organizacijas įvairiais tarptauninės teisės klausimais,

atlikti fundamentinius teisės tyrimus,

taikyti tarptautinės teisės žinias verslo ir finansų srityse,

teikti teisines paslaugas,

tirti ir nagrinėti įvairias teisines situacijas, susijusias su tarptautine teise, konfliktais.

Apie programą

Studijų programos Tarptautinė verslo teisė tikslas – rengti aukštos teisinės kvalifikacijos specialiųjų tarptautinės verslo teisės žinių turinčius teisės specialistus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias tarptautinio verslo teisinio reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas teisės klausimais, turinčiais tarptautinį elementą, ir galinčius pasitelkus profesinį mąstymą, integralų mokslinį ir teisinį žinojimą, išmanant tarptautinės teisės principus, tarptautinėse rinkose vyraujančias konkurencijos taisykles, savarankiškai ir aktyviai plėtoti tarptautinį verslą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir verslo įmonių vertę tarptautiniu mastu.

Sėkmingai plėtoti tarptautinį verslą – reiškia gerai išmanyti verslo organizavimo principus, turėti būtinų ekonominių ir teisinių žinių bei suvokti pasaulyje vykstančius procesus, valstybių ir tarptautinių korporacijų vaidmenį kuriant pasaulio ekonomiką ir verslui palankią teisinę aplinką.

Veikiant tarptautinėse rinkose ir siekiant ekonominės naudos, susiduriama su teisinio ekonominės veiklos reguliavimo skirtumais (nacionaliniais, regioniniais ar lokaliniais ypatumais), sudėtingais teisės taikymo ir aiškinimo klausimais, kurie iškyla ne tik sudarant tarptautinius verslo sandorius, bet ir sprendžiant teisinius ginčus, kylančius tarp skirtingų valstybių teisės subjektų bei tos pačios šalies asmenų kitų valstybių teismuose ar arbitražuose.

Bendradarbiavimas

Teisės fakulteto socialiai partneriai yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, VšĮ „Teisės ir valdymo institutas“, VšĮ „Europos vartotojų centras“, Teisėjų padėjėjų asociacija, Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų projektas „Galimybių akademija“, asociacijos „Vakarų Lietuvos vartotojų federacija“,„Lietuvos antstolių rūmai“, „Lietuvos notarų rūmai“, „Nacionalinė bankroto administratorių asociacija“, „Nacionalinė vartotojų konfederacija“, „Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų lyga“, „Lietuvos žmogaus teisių lyga“, advokatų profesinės bendrijos „Šulija Partners Law Firm Vilnius“ ir „Bagdanskis iLAW“, Advokato Edmundo Rusino kontora/ADER, Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra  ir kt.

Studijuojami dalykai:

Administracinė ir administracinio proceso teisė / Alternatyvus tarptautinių verslo ginčų sprendimas / Anglų kalba / Bankroto teisė / Baudžiamoji teisė / Baudžiamojo proceso teisė / Civilinė teisė / Civilinio proceso teisė / Darbo teisė / Ekonomikos teorija / Elektroninių ryšių teisė / Europos Sąjungos teisė / Intelektinės nuosavybės teisė / Konkurencijos teisė / Konstitucinė teisė / Logika / Lotynų kalba / Romėnų teisė / Tarptautinė lyginamoji mokesčių teisė / Tarptautinė prekybos teisė / Tarptautinė privatinė teisė / Tarptautinė viešoji teisė / Tarptautinės žmogaus teisės / Teisės istorija / Teisės teorija

Pasirenkamieji dalykai:

Ekonominių nusikaltymų tyrimas / Filosofija / Nekilnojamojo turto teisė / Sociologija / Sporto teisė / Sutarčių teisė / Vartotojų teisė

Programos dėstytojai

null

Doc. dr. Alvydas Barkauskas

null

Prof. dr. Ryšardas Burda

null

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

null

Jolanta Tupko-Mazur

null

Prof. dr. Vytis Valatka

null

Denis Parchajev

null

Vilius Paulauskas