fbpx

Socialinių mokslų bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m., Vilnius
Studijos vykdomos lietuvių/anglų kalba
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.

Mados industrija – tai vienintelė ir unikali studijų programa Šiaurės Rytų Europoje. Šioje studijų programoje ruošiami mados industrijos ekspertai, kurie geba reaguoti į globalius mados pasaulio pokyčius, numato ir atitinkamai formuoja kūrybos produktus vartojančią visuomenę.

Studentai studijų metu įgis ne tik mados antropologijos, psichologijos, mados kūrimo ir verslo žinių, bet išmoks kaip tinkamai komunikuoti apie madą, gebės organizuoti mados produktų pateikimą rinkai, diktuoti mados kryptis ir jas jungti su kitomis kūrybinių veiklų sritimis. Studijų metu didelis dėmesys yra skiriamas kūrybiškam mados produktų valdymui, mados koncepcijų pažinimui ir naujų produktų į rinką įvedimui.

Studijų procese aktyviai dalyvauja sėkmingai mados industrijoje įsitvirtinę socialiniai ir verslo partneriai, kurie sudaro galimybes studentams atlikti profesinę praktiką.

Programos išskirtinumai

Vienintelė tokia programa Lietuvoje

Mažos studentų grupės, individualus dėmesys studentui

Galimybė studijas derinti su darbu

Praktikos galimybės, bendradarbiaujant su žinomais mados industrijos atstovais

Po studijų gebėsite:

 • Įsisavinti teorines ir praktines komunikacijos mokslo žinias bei suprasti kūrybos visuomenės, kūrybos ekonomikos ir kūrybinio verslo sąsajas bei ateities tendencijas;
 • Taikyti įgytas mados istorijos ir industrijos žinias ir formuoti mados industrijos verslo modelius, komunikacines formas bei inovacines pridėtinės vertės grandines;
 • Komunikuoti apie madą naujausiomis technologijomis, efektyviai valdant medijas ir socialinius tinklus;
 • Valdyti mados produktų kūrimo ir įvedimo į rinką procesus formuojant efektyvią marketingo ir rinkodaros strategiją;
 • Plėtoti ir stiprinti naujas mados industrijos šakas bei verslo organizavimo modelius;
 • Priimti tvarius sprendimus, nukreiptus į mados industrijos integraciją dinamiškos kūrybos visuomenės kontekste;
 • Pagrįsti ir adaptuoti savo sprendimus atsižvelgiant į kintančias technologines, teisines, socialines ir etines aplinkas;
 • Adaptuotis prie kintančios kūrybos ekonomikos bei naujų mados industrijos modelių.

Karjeros perspektyvos

Studijų dalykai

 • Akademinio rašymo pagrindai
 • Daugiamodalinė komunikacija
 • Eksperimentinių medžiagų projektavimas
 • Elektroninė komercija
 • Elektroninis marketingas
 • Finansai ir apskaita
 • Grafinis dizainas
 • Integruotos marketingo komunikacijos
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Įvaizdžio ideologija
 • Kompozicija ir spalvotyra
 • Kūrybinės industrijos
 • Kūrybinis rašymas ir reklaminių tekstų kūrimas
 • Mados antropologija
 • Mados fotografija
 • Mados istorija ir industrija
 • Mados psichologija
 • Mados technologijos
 • Mados žurnalistika
 • Meno istorija
 • Paslaugų dizainas
 • Praktika
 • Prekės ženklo valdymas
 • Rizikos ir krizių komunikacija
 • Scenos menai
 • Socialinių tinklų komunikacija ir vizualinė reklama
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Taikomoji estetika ir medijos
 • Užsienio kalba
 • Vadybos istorija ir teorija
 • Vizualinis identitetas
 • Žaidimų industrija
 • Baigiamasis darbas

Kalba KSU bendruomenė

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas
Dėstytojas

Kaip ir visi dėstytojai, savo studentams siekiu perteikti naujausias, kuo įdomesnes žinias apie išvaizdos madas, jas siedamas su kostiumo istorija, individo psichologija, kūrybiniu potencialu. Man svarbu, kad studentai išmoktų mąstyti plačiai, kūrybingai, kad tobulintų minčių raišką ir iškalbą. Baigus mokslus veiklos tikrai pakaks, jeigu jos bus nuoširdžiai siekiama, daug dirbama. Veiklos kryptys ar profiliai, akivaizdu, priklausys nuo individualaus pasirinkimo, ryškesnio potraukio kuriai nors iš išvaizdos mados sričių (sakykim, komercija), įskaitant ir žurnalistiką.

Ieva Savikevičiūtė
Alumni

Labai džiaugiuosi pasirinkus šias studijas. Studijų programa yra tikslingai atrinkta, dėstomi dalykai supažindina su visa mados industrija: fotografija, interjeru, meno ir mados istorija, audiovizualiniais dalykais. Taip pat, praktikuojame tiek meninę, tiek rinkodarinę mados sritis. Egzaminai bei atsiskaitomieji darbai dažnai būna praktiniai, atliekami komandose, tokie kaip: suorganizuoti fotosesiją, kurti mados žurnalą, vaizdo įrašus ir kt. Taip pat paskaitų metu turime svečių, patys lankomės įvairiose įstaigose, meno-mados parodose kartu su dėstytojais. Studijų metu susipažįstame ir gilinamės į visą mados industriją, mus paruošia ir padeda pasirinkti, kokia kryptimi eiti toliau bei susikurti savo ateitį tokią – apie kokią svajoji!

Justina Čenkutė
Studentė

Mados industrijos studijos leido suprasti, kokią su mada susijusią veiklą norėčiau vykdyti ateityje. Studijuojamų dalykų gausa davė ne tik suvokimą apie pagrindines mados „virtuvės“ sritis, šio lauko ypatybes, bet ir kritinį mąstymą. Antropologiškai nagrinėjome ne tik mados reiškinį, bet ir atlikome tiek praktinių, tiek teorinių užduočių, tokiuose studijų dalykuose kaip: mados žurnalistika, mados psichologija, mados fotografija, elektroninis marketingas, paslaugų bei grafinis dizainas ir daug kitų, kurios supažindino su mados industrijoje vykstančiais procesais bei leido juos įgyvendinti universiteto aplinkoje. Galiu drąsiai teigti, kad tai žinių pagrindas, kuris yra reikalingas kiekvienam pradedančiam ar net pažengusiam mados srities atstovui, norint sklandžiai vystyti suvokimą, kaip veikia pati industrija, jos sritys, kokios yra pagrindinės dedamosios.