fbpx

Informatikos  bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba
Vilnius

Semestro studijų kaina 2900 €.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!
.

Asmenybei, kuri...

nori žengti pirmyn ir nuolat tobulėti,

domisi naujausiomis technologijoms ir išradimais,

geba kaupti ir analizuoti informaciją,

turi analitių gebėjimų,

ieško perspektyvios specialybės.

Nori tapti...

interneto tinklų inžinieriumi,

kibernetinio saugumo specialistu, analitiku ar konsultantu,

internetinio turinio  ar mobiliųjų aplikacijų kūrėju,

IT specialistu,

naujo verslo steigėju ar vadovu.

Nori gebėti...

projektuoti ir valdyti telekomunikacijų ryšius ir interneto tinklus,

pritaikyti internetą verslo ir ekonominiams sprendimams,

dirbti su debesų kompiuterija ir mobiliosiomis technologijomis,

programuoti ir prižiūrėti duomenų bazes,

užtikrinti kibernetinį saugumą ir atremti atakas.

Apie programą

Interneto inžinerijos studijų programos misija – parengti aukštos kvalifikacijos interneto inžinerijos specialistus, gerai suvokiančius telekomunikacinių ryšių tinklus ir interneto vietą juose, suprantančius interneto tinklo architektūrą ir jo veiklos dėsningumus, prisidedančius prie informacinės visuomenės kūrimo ir plėtros, turinčius platų, daugiadalykinį, integralų kritinį mokslinį ir praktinį mąstymą, leidžiantį įžvelgti galimybes pritaikyti internetą naujiems technologiniams ir verslo sprendimams įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse.

Studentai mokomi profesionaliai taikyti įgytas žinias darbui moderniuose, interneto inžinerijos aplinkoje veikiančiuose, sektoriuose: debesų kompiuterija, mobiliosios technologijos, socialiniai tinklapiai ar duomenų bazių valdymas.

Kaip ir kiekviena informatikos pakraipos studija, bakalauro rengimo programoje didelis dėmesys skirtas ir fundamentaliems dalykams: kibernetiniam saugumui, telekomunikacijoms, programavimui, matematikai. Ir, žinoma, programos pagrindą sudaro studijos, suteikiančios visapusiškas žinias apie interneto aplinkoje veikiančias technologijas ir jų pagrindu teikiamas elektronines informacines paslaugas: mobiliosios technologijos, socialiniai tinklai, duomenų bazių valdymas ir kitas.

Bendradarbiavimas

Baigiamųjų darbų rengimui bei profesinei praktikai vykdyti ypač vertingą platformą suteikia universiteto socialinių partnerių bazė, ypač tokie partneriai, kaip IRT sektoriaus įmonių asociacija INFOBALT ir didžiausia telekomunikacijų bendrove TEO LT. Šios įmonių grupės yra viešai pažymėjusios, kad jaučia IT ir interneto inžinerijos specialistų stygių, todėl bus suinteresuotos priimti praktikantus ir ateityje potencialius darbuotojus.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Ateities internetas / Belaidžio ryšio technologijos / Daiktų internetas / Debesų kompiuterija / Diskrečioji matematika / Duomenų bazės ir jų valdymas / Duomenų struktūros ir algoritmai / Ekonomikos teorija / Elektroninio verslo informatika / Elektroninių ryšių teisė / Interneto architektūra / Interneto plėtros strategija / Kibernetinis saugumas / Klasikinė geometrija / Kompiuterių tinklų architektūra / Kriptografija / Logika/ Mobiliųjų aplikacijų projektavimas / Naujųjų medijų technologijos / Patikimumas internete / Programavimo pagrindai / Skaitmeninis signalų apdorojimas / Taikomasis programavimas / Taikomoji statistika / Telekomunikacijų technologijos / Tiesinė algebra ir matematinė analizė / WEB technologijos

Pasirenkamieji dalykai:

Filosofija / Informacijos vizualizavimas / IT projektų valdymas / Sociologija

Praktika:

Praktikos metu studentai bus integruojami į šalyje veikiančių informacinių ir ryšio technologijų (IRT) srities įmonių ir kitų organizacijų inovacines, technologines veiklas, į  jaunų įmonių (angl. start-ups) veiklą, viešojo sektoriaus organizacijas ir pan. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį.

Kalba KSU bendruomenė

Doc. dr. Rytis Rainys
Programos kūrėjas ir dėstytojas

Interneto technologija yra mūsų kasdienybė, nuo kasdienio socialinių tinklų naudojimo iki kibernetinių atakų poveikio JAV prezidentinių rinkimų rezultatams. Ekonomika, verslas, medicina – visi orientuojasi į interneto pritaikymą savo sričių vystymuisi, todėl studijuoti interneto inžineriją yra įdomu ir naudinga ateities specialistų karjerai.

Tadas Pranaitis
3 kurso studentas

Studijų programa tikrai įdomi, o dėstytojų pateikiama medžiaga bei praktiniai užsiėmimai įtraukia studentus į atliekamus darbus. Interneto inžinerijos programa labai stipriai praplėtė mano žinių bagažą, kuris pasitarnauja profesinėje srityje. Beje, iš savo patirties galiu pasakyti, kad pavyksta suderinti studijas su darbu. Džiaugiuosi studijuodamas čia, kadangi studijos KSU padėjo rasti kelią, suprasti, ką norėčiau gyvenime dirbti ir kur toliau tobulinti savo žinias.

Programos dėstytojai

null

doc. dr. Rytis Rainys

null

Nerijus Blažys

null

Prof. dr. Vytis Valatka