fbpx
Tema: Viešųjų ir privačių interesų derinimas viešajame sektoriuje.
(4 val.)
Tema: Interesų konfliktų prevencija ir praktinis valdymas viešajame sektoriuje.
(8 val.)
Tema: Privačių interesų deklaravimas.
(4 val.)
Tema: Valstybės tarnybos darbuotojo etika ir korupcijos prevencija.
(4 val.)
Tema: Antikorupcinės aplinkos kūrimas organizacijoje.
(4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija ir interesų konfliktų valdymas
(4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija: nauji reikalavimai viešajam sektoriui, taikymo praktika ir ypatumai.
(4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija: pranešimų kanalų diegimas, pranešėjų apsaugos įgyvendinimo reikalavimai, darbuotojų elgsena.
(4 val.)
Tema: Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas pagal Antikorupcinės vadybos sistemos standartą ISO 37001.
(4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija viešųjų pirkimų srityje.
(4 val.)
Programinės įrangos testuotojas.
Kodas: T43061308
(900 val./4,5 mėn.)
Registruojame į grupes (1 gr./mėn)