fbpx
Tema: Filmavimo aikštelės lokacijų vadybininkas.
(48 val.)
2021.03.13-28
Tema: Scenarijaus vadovas
(Script supervisor)
(16 val. )
2021.03.09-10
Tema: Filmavimo aikštelės asistentas
(16 val. + 50 val. praktika)
2021.03.13-14

Tema: TV ir kino vaidybos specifika, skirtumai, tarptautinė praktika ir ypatumai.

(4 val.)
2021.03.10
Tema: Kino/TV grimo kursai
(24 val.)
2021.04.05-19
(110 val./28 val.)
Tema: Santuokos nutraukimo procesiniai ypatumai ir praktika.
(8 ak. val.)
Tema: Viešųjų ir privačių interesų derinimas viešajame sektoriuje.
(4 val.)
Tema: Interesų konfliktų prevencija ir praktinis valdymas viešajame sektoriuje.
(8 val.)
Tema: Privačių interesų deklaravimas.
(4 val.)
Tema: Valstybės tarnybos darbuotojo etika ir korupcijos prevencija.
(4 val.)
Tema: Antikorupcinės aplinkos kūrimas organizacijoje.
(4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija ir interesų konfliktų valdymas
(4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija: nauji reikalavimai viešajam sektoriui, taikymo praktika ir ypatumai.
(4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija: pranešimų kanalų diegimas, pranešėjų apsaugos įgyvendinimo reikalavimai, darbuotojų elgsena.
(4 val.)
Tema: Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas pagal Antikorupcinės vadybos sistemos standartą ISO 37001.
(4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija viešųjų pirkimų srityje.
(4 val.)
2D/3D projektuotojas-braižytojas.
Kodas: 223002175
(60 val.)
Elektroninio verslo organizatorius.
Kodas: 223001949
(60 val.)
3D dizaineris.
Kodas: 223001961
(60 val.)
Mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas.
Kodas: 223001950
(60 val.)
Programinės įrangos testuotojas.
Kodas: T43061308
(900 val.)
Sustabdyta dėl COVID19 karantino sąlygų.