fbpx
Tema: Viešųjų ir privačių interesų derinimas viešajame sektoriuje. (4 val.)
Tema: Interesų konfliktų prevencija ir praktinis valdymas viešajame sektoriuje. (8 val.)
Tema: Privačių interesų deklaravimas. (4 val.)
Tema: Valstybės tarnybos darbuotojo etika ir korupcijos prevencija. (4 val.)
Tema: Antikorupcinės aplinkos kūrimas organizacijoje. (4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija ir interesų konfliktų valdymas. (4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija: nauji reikalavimai viešajam sektoriui, taikymo praktika ir ypatumai. (4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija: pranešimų kanalų diegimas, pranešėjų apsaugos įgyvendinimo reikalavimai, darbuotojų elgsena. (4 val.)
Tema: Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas pagal Antikorupcinės vadybos sistemos standartą ISO 37001. (4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija viešųjų pirkimų srityje. (4 val.)

Formalios programos:

Neformalios programos:

  • Java programuotojo programa. (N43061301), trukmė: 540 val./68 d.)
  • OS ir duomenų bazių administravimo bei programinio kodo kūrimo programa. (N43061302), trukmė: 270 val./34 d.
  • Programinės įrangos ir duomenų bazių projektavimo bei kūrimo programa. (N43061303), trukmė: 288 val./36 d.
  • Tinklapių ir interneto sprendimų kūrimo (Php) prorgama. (N43061101), trukmė: 180 val./23 d.
  • Programinės įrangos testuotojo programa. (N43061305), trukmė: 180 val./23 d. (2021.12.20-01.21)
  • Tipinės programinės įrangos kūrimo prorgama (N43061304), trukmė: 180 val./23 d.)

Moduliai:

  • Nesudėtingos programinės įrangos kūrimas (406130021) pagal T43061308 prorgamą. Trukmė: 180 val./23 d.
  • Informacinių sistemų testavimas (406130022) pagal T43061308 prorgamą. Trukmė: 180 val./23 d.
  • Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (406130023) pagal T43061308 prorgamą. Trukmė: 180 val./23 d.
  • Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (406130024) pagal T43061308 prorgamą. Trukmė: 180 val./23 d.