fbpx

Formalios programos:

Neformalios programos:

Moduliai:

  • Nesudėtingos programinės įrangos kūrimas (406130021) pagal T43061308 programą. Trukmė: 180 val./23 d.
  • Informacinių sistemų testavimas (406130022) pagal T43061308 programą. Trukmė: 180 val./23 d.
  • Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (406130023) pagal T43061308 programą. Trukmė: 180 val./23 d.
  • Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (406130024) pagal T43061308 programą. Trukmė: 180 val./23 d.
Tema: Viešųjų ir privačių interesų derinimas viešajame sektoriuje. (4 val.)
Tema: Interesų konfliktų prevencija ir praktinis valdymas viešajame sektoriuje. (8 val.)
Tema: Privačių interesų deklaravimas. (4 val.)
Tema: Valstybės tarnybos darbuotojo etika ir korupcijos prevencija. (4 val.)
Tema: Antikorupcinės aplinkos kūrimas organizacijoje. (4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija ir interesų konfliktų valdymas. (4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija: nauji reikalavimai viešajam sektoriui, taikymo praktika ir ypatumai. (4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija: pranešimų kanalų diegimas, pranešėjų apsaugos įgyvendinimo reikalavimai, darbuotojų elgsena. (4 val.)
Tema: Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas pagal Antikorupcinės vadybos sistemos standartą ISO 37001. (4 val.)
Tema: Korupcijos prevencija viešųjų pirkimų srityje. (4 val.)
Tema: „Post-pandeminiai miestai – iššūkiai ir galimybės“ (8 ak. val.)