fbpx

Mokymų data – Galima registruotis. Planuojama 2021.02.20

Valstybinis programos kodas – 223002271

Registracija

 

Kursai skirti:

Pradedantiesiems (110 ak. val. kursas) – privačiais detektyvais norintiems tapti asmenims, kurie neturi dvejų metų veiklos teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose profesinės patirties.

Pažengusiems (28 ak. val. kursas) – privačiais detektyvais siekiantiems tapti asmenims, turintiems teisinį išsilavinimą ir dvejų metų veiklos profesinę patirtį teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose bei norintiems atnaujinti žinias kvalifikaciniam egzaminui laikyti.

Kaina – 110 val. – 699 eurų / 28 val. – 349 eurų

Mokymų partneris: UAB Rimano biuras

Kursų lektoriai:

Andrius Tekorius

Kazimiero Simonavičiaus universiteto prorektorius, turi dešimties metų akademinę patirtį kriminalinės žvalgybos ir informacijos saugumo srityse.

Prof. dr. Ryšardas Burda

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, turi ilgametę praktinio darbo ikiteisminio tyrimo institucijose (Policijoje ir STT), kriminalistikos ir baudžiamojo proceso teisės dėstymo universitete patirtį.

Būtina išankstinė registracija į mokymus

Tel. +370 640 78 959, E-mail – krc@ksu.lt

Mokymų tikslasSuteikti asmenims privataus detektyvo kvalifikacijai įgyti reikalingas kompetencijas ir paruošti kvalifikaciniam egzaminui.

Mokymų uždaviniai

  • Suteikti teorines žinias bei išugdyti praktinius gebėjimus svarbiausiais privačios detektyvinės veiklos aspektais: teisiniais, organizaciniais, informaciniais, techniniais, taktiniais ir psichologiniais.
  • Visapusiškai paruošti kursų dalyvius laikyti privataus detektyvo kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente.
  • Suteikti galimybę kursų metu baigti papildomus modulius: pirmoji pagalba, šaunamojo ginklo turėjimas savigynai, kovinė savigyna, ekstremalus vairavimas.

Reikalavimai:

Norintiems laikyti kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente būtina:

  • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą;
  • Būti nepriekaištingos reputacijos;
  • Turėti kursų baigimo pažymėjimą.

Taip pat pažymime, kad privačiu detektyvu negali būti asmuo, dirbantis teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose.

Mokymų pažymėjimai: Baigus kursą, organizuojamas žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas. Dalyviui, sėkmingai išlaikiusiam baigiamąjį žinių patikrinimo testą, bus išduodamas tai patvirtinantis neformaliojo švietimo programos „Privačių detektyvų kursai“ baigimo pažymėjimas. Tada jis galės laikyti kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente. Dalyviui, kuris nelaikė arba neišlaikė baigiamojo testo, išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis apie išklausytą kursą.

Baigęs kursus dalyviai:

  • Bus pasiruošę laikyti Privačių detektyvų kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente.
  • Turės galimybę laikyti baigiamąjį žinių patikrinimo testą ir gauti baigimą patvirtinantį pažymėjimą. Taip pat įgis 6 akademinius kreditus.
  • Galės panaudoti įgytus akademinius kreditus studijuojant Kazimiero Simonavičiaus universiteto bakalauro studijų programoje „Teisė ir ekonominis saugumas (verslo detektyvistika)“.
  • Galės gilinti žinias bei įgūdžius tęstiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose

Tvarkaraštis

Privalomi kursų moduliai Kursų trukmė
Pradedantiesiems Pažengusiems
1 modulis. Privačios detektyvinės veiklos
bendrieji teisiniai pagrindai
15 ak. val. 4 ak. val.
2 modulis. Privačios detektyvinės veiklos
organizavimas
8 ak. val. 2 ak. val.
3 modulis. Informacinė veikla privačioje
detektyvinėje veikloje
9 ak. val. 2.5 ak. val.
4 modulis. Techninių priemonių taikymas
privačioje detektyvinėje veikloje
12 ak. val. 3 ak. val.
5 modulis. Privačios detektyvinės veiklos taktika 18 ak. val. 4.5 ak. val.
6 modulis. Psichologija privačioje detektyvinėje
veikloje
18 ak. val. 4.5 ak. val.
7 modulis. Atskirų detektyvinių paslaugų
teikimas
30 ak. val. 7.5 ak. val.
IŠ VISO: 110 ak. val. 28 ak. val.
Papildomi moduliai
8 modulis. Pirmoji pagalba
9 modulis. Šaunamojo ginklo turėjimas savigynai
10 modulis. Kovinė savigyna
11 modulis. Ekstremalus vairavimas

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959