fbpx

Jaunimo teisės klinika teikia pirminę teisinę pagalbą, kurią sudaro teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės bei savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo (meditacijos, derybų) ir taikos sutarties parengimą. Ši klinika taip pat padeda klientams parengti procesinius dokumentus teismams (ieškinius, skundus, pareiškimus atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus).

Jaunimo teisės klinika veikia mokslo metų laiku.

Projekto tikslai:

  • teikti nemokamą teisinę pagalbą Lietuvos jaunimui nuo 14 iki 29 metų;
  • šviesti jaunimą teisiniais klausimais, jaunatviškais būdais supažindinant juos su Lietuvos teisine sistema ir tokiu būdu padėti  ginti savo teises bei atlikti pilietines pareigas;
  • plėtoti Lietuvos jaunimo teisinę savimonę ir vystyti Jaunimo teisę;
  • su Teisės fakulteto socialiniais partneriais, draugais ir iniciatyvų rėmėjais atlikti mokslinius tyrimus, teisines analizes apie Lietuvos jaunimui iškylančias teisines problemas, šių tyrimų išvadas publikuoti ir siekti jas spręsti juridinėmis priemonėmis

Jaunimo teisės klinikoje dirba KSU Teisės fakulteto III-V kurso studentai, kuriems vadovauja dėstytojai ir advokatai. Studentai atrenkami pagal praktinio darbo patirtį, aktyvumą visuomeniniame gyvenime bei gebėjimą bendrauti su žmonėmis. Jaunimo teisės klinikoje dirba tik gabiausi, atsakingi ir puikias teorines žinias turintys studentai. Tai garantuoja suteikiamų paslaugų kokybę, kvalifikuotų sprendimų priėmimą.